Wyniki naboru 2018.110.21 - specjalista ds. finansowo-księgowych w Dziale Finansowo-Księgowym

28 sierpnia 2018

W trakcie naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze wyłoniono osobę do zatrudnienia:

Pani Anna Adamczyk – miejsce zamieszkania Warszawa

Uzasadnienie:
Pani Anna Adamczyk w największym stopniu spełniła oczekiwania stawiane kandydatom do podjęcia pracy na ww. stanowisku.