Oświadczenie rodzica/opiekuna

Oświadczenie  rodziców, opiekunów prawnych - Zima w Mieście 2019

Oświadczenie dotyczy uczestników indywidualnych.

Oświadczenie należy wydrukować i wypełnić w 2 egzemplarzach:
1 egzemplarz należy pozostawić w recepcji ośrodka;
2 egzemplarz należy okazywać każdorazowo przed wejściem w recepcji ośrodka.

Jeden komplet oświadczeń (2 wypełnione egzemplarze) umożliwiają korzystanie z 1 ośrodka.
Chcąc skorzystać z więcej niż jednego ośrodka, należy w każdym kolejnym ośrodku złożyć oświadczenie.

Pliki do pobrania: