Poziom III

Poziom III

Nauka pływania dla dzieci

Cele i zadania nauczania:

 • doskonalenie stylu grzbietowego,
 • doskonalenie pływania stylem dowolnym,
 • doskonalenie ramion do stylu dowolnego,
 • doskonalenie prawidłowego oddychania w stylu dowolnym,
 • koordynacja ramion do stylu dowolnego z oddechem,
 • ćwiczenia przygotowujące do skoku na głowę (skoku startowego),
 • nurkowanie, nauka wyławiania przedmiotów z głębokości 1.8 m,
 • nauka stylu klasycznego,
 • doskonalenie ruchów napędowych nóg w stylu klasycznym,
 • nauka ramion  i prawidłowego oddychania w stylu klasycznym,
 • koordynacja nóg, ramion  i oddechu w stylu klasycznym,

Wiek uczestników: 9 – 13 lat
Czas trwania zajęć: 30 min. zajęć + 40 min. czasu technicznego (przebranie się, wysuszenie)

TEST KWALIFIKACYJNY: Umiejętność zachowania się na dużym basenie, umiejętność przepłynięcia    25 m stylem grzbietowym i 25 m podstawowym stylem dowolnym