Poziom II

Poziom II

Nauka pływania dla dzieci

Cele i zadania nauczania:

 • doskonalenie poślizgów na grzbiecie i piersiach
 • elementarne skoki do wody na nogi z siadu, przysiadu i pozycji stojącej
 • doskonalenie ruchów napędowych nóg i ćwiczeń podstawowych na grzbiecie
   i piersiach,
 • doskonalenie stylu grzbietowego
  - doskonalenie ramion do stylu grzbietowego
  - koordynacja ramion i nóg do stylu grzbietowego,
 • pływanie elementarnym stylem dowolnym,
 • nauka nurkowania i zasad bezpiecznego zachowania się w wodzie
 • elementy stylu klasycznego – ruchy napędowe nóg do „żabki”.

Wiek uczestników: 8 - 11 lat
Czas trwania zajęć: 30 min. zajęć + 40 min. czasu technicznego (przebranie się, wysuszenie)

TEST KWALIFIKACYJNY: Przepłynięcie po jednej długości małego basenu „dokładanką” na grzbiecie i „dokładanką” do kraula na piersiach.