Dorośli II

Dorośli II

NAUKA PŁYWANIA

Cele i zadania nauczania:

  • doskonalenie ruchów napędowych nóg i ćwiczeń podstawowych na grzbiecie i piersiach,
  • nurkowanie i wyławianie przedmiotów z głębokości 1.8 m,
  • nauka i doskonalenie skoku startowego z różnych pozycji i wysokości
  • doskonalenie pływania stylem grzbietowym i stylem dowolnym,
     
  • Nauka stylu klasycznego,
  • nauka ruchów napędowych nóg w stylu klasycznym,
  • nauka ramion  i oddechu stylowego w stylu klasycznym,
  • koordynacja nóg, ramion  i oddechu w stylu klasycznym,

Wiek uczestników: 18 lat i więcej
Czas trwania zajęć: 30 min. zajęć + 40 min. czasu technicznego (przebranie się, wysuszenie)

TEST KWALIFIKACYJNY:  Posiadanie podstawowych umiejętności pływackich, umiejętność przepłynięcia stylem dowolnym i grzbietowym dystansu 25-50 metrów.