Zasady

REGULAMIN BIEGU Z MIKOŁAJEM (4.12.2022)
 
Kim są Organizatorzy?
 1. Organizatorem „Biegu z Mikołajem” (dalej zwany „Biegiem”) jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, jednostka budżetowa m.st. Warszawy (ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa).
Czym jest „Bieg z Mikołajem”?
 1. „Bieg z Mikołajem” to  impreza sportowo-rekreacyjnych organizowana na terenie Lasu Kabackiego, największym kompleksie leśnym miasta stołecznego Warszawy.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Biegu na wypadek wystąpienia siły wyższej lub innych okoliczności na, które nie ma wpływu, w tym w szczególności wprowadzenia przez Radę Ministrów wytycznych sanitarnych uniemożliwiających organizację Biegu.
„Bieg z Mikołajem”– kiedy, gdzie, na jakim dystansie, dla kogo?
 1. Bieg odbędzie się 4 grudnia 2022 r. na terenie Lasu Kabackiego (ul. Rydzowa 1A - przybliżone miejsce startu).
 2. Biegacze będą mieli do wyboru:

a) Bieg na dystansie ok. 5 km (rok urodzenia 2009 i starsi)
b) Spacer Nordic Walking na dystansie ok. 5 km (bez ograniczeń wiekowych)
c) Bieg na dystansie 500 m (2013 i młodsi) i 1000 m (2010-2012)

Trasa zostanie poprowadzona nieutwardzonymi, leśnymi ścieżkami.

 1. Dokładne godziny startów oraz organizacja stref startowych zostanie podana przez Organizatora na stronie internetowej Biegu (m.in. www.aktywnawarszawa.pl) oraz na oficjalnym wydarzeniu utworzonym w serwisie Facebook.
 2. W Biegu może wziąć udział każdy, a podjęcie się udziału jest samodzielną decyzją Uczestnika, który odpowiada za stan swojego zdrowia i wszelkie innego skutki związane ze startem.
 3. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia w formie papierowej „Deklaracji uczestnictwa osoby niepełnoletniej” ze zgodą na udział w imprezie podpisaną przez rodzica lub prawnego opiekuna w dniu imprezy.
Jak można się zapisać?
 1. Do zapisu niezbędne jest wypełnienie prostego formularza zgłoszeniowego na stronie www (od rozpoczęcia zapisów do 3 grudnia do godziny 22) lub zapisanie się w Biurze Zawodów w dniu odbywania się imprezy oraz złożenia deklaracji i własnoręcznego podpisania deklaracji uczestnictwa, której druk otrzymać można wyłącznie w Biurze Zawodów w dniu imprezy.
 2. Udział w Imprezie jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Limit uczestników (łączny na trzy dystanse) wynosi 400 uczestników. 
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany limitu uczestników ze względu na rozporządzenia lub/i wytyczne wprowadzane przez Radę Ministrów dotyczące zapobiegania rozprzestrzenianie się pandemii Sars COV-2.
Dlaczego warto pobiec? 
 1. Po pierwsze: dla dobrej zabawy i odreagowania stresu w trudnej rzeczywistości, po drugie: dla spędzenia czasu na świeżym powietrzu, a po trzecie: dla wyjątkowego medalu przewidzianego dla każdego z biegaczy, który ukończy Bieg na wybranym uprzednio dystansie.
 2. Celem Biegu jest ponadto przeprowadzenie kampanii informującej  na temat pożytków płynących z aktywności fizycznej, w szczególności w dobie pandemii oraz możliwości uprawiania sportów na terenach leśnych m.st. Warszawa. 
Symboliczne nagrody
 1. Organizatorzy Biegów przewidzieli symboliczne nagrody dla pierwszych 3 kobiet i pierwszych 3 mężczyzn z najlepszymi wynikami uzyskanymi podczas biegu na dystansie ok. 5 km. 
Jak odebrać numer startowy?
 1. Numer startowy wraz z czipem niezbędnym do pomiaru czasu będzie do odbioru w Biurze Zawodów. 
 2. Lokalizacja i termin otwarcia Biura Zawodów: 4 grudnia 2022 r., Centrum Edukacji Przyrodniczo - Leśnej Lasów Miejskich, ul. Rydzowa 1A, Warszawa, godziny: 8:30 - 12:00.
Gdzie szukać aktualnych informacji dotyczących Biegów?
 1. Aktualne informacje dotyczące Biegu zamieszczane będą na wydarzeniu w serwisie Facebook Biegu oraz na stronie internetowej Biegów (m.in. na www.aktywnawarszawa.pl)
Czy można pomóc w organizacji Imprezy?
 1. Oczywiście! Przede wszystkim poprzez odpowiedzialne zachowanie, stosowanie się do zaleceń sanitarnych oraz dbanie o tereny, na których organizowany jest Bieg. Śmieci wyrzucaj tylko w miejscach do tego wyznaczonych, nie niszcz przyrody, nie zmieniaj trasy i stosuj się do wytycznych Organizatora.
 2. Możesz również zgłosić się do nas i dołączyć do zespołu wolontariuszy. Jeśli jesteś zainteresowany, to napisz na adres imprezy@aktywnawarszawa.waw.pl i podaj swoje imię, nazwisko oraz rok urodzenia. Skontaktujemy się z Tobą.
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!
 1. Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej imprezy@aktywnawarszawa.waw.pl
 2. Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego na jeden z podanych numerów telefonu: 22 162 72 45, 22 162 72 41.
Postanowienia końcowe
 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na czas trwania Biegu.
 2. Organizator nie zapewnia żadnemu uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem uczestnika w Imprezie, oraz nie ponoszą z tego tytułu odpowiedzialności.
 3. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestnika pozostawione w depozytach, jeśli zostaną one zorganizowane.
 4. Zabrania się jazdy po trasie na rowerach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegu ze zwierzętami.
 5. We wszystkich sprawach nieujętych decyduje Organizator, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.