Teren dawnej Skry ponownie dostępny dla mieszkańców

14 marca 2022
Teren dawnej Skry ponownie dostępny dla mieszkańców

Od poniedziałku, 14 marca codziennie w godz. 7:00-18:00 (od 1 kwietnia do godz. 20:00) mieszkańcy mogą korzystać z terenów dawnej Skry.

Obszar u zbiegu ul. Żwirki i Wigury i ul. Wawelskiej, przylegający do Pola Mokotowskiego udało się odzyskać miastu wiosną ub. roku z pomocą komornika, po wieloletniej batalii sądowej.

Ostatnie miesiące wspólnie z Zakładem Remontów i Konserwacji Dróg poświęciliśmy na zabezpieczenie, uporządkowanie oraz wyburzenie grożących zawaleniem obiektów. Całość ogrodzono.

Dawna Skra będzie otwarta codziennie w godz. 7:00-18:00, a od 1 kwietnia -  do godz. 20:00. Mieszkańcy mogą korzystać z dwóch wejść: od ul. Rokitnickiej i od strony Pomnika Lotnika (zbieg ul. Żwirki i Wigury/ul. Wawelskiej). Nie ma możliwości wjazdu samochodem.

Są tu miejsca pod rekreację, znajdujące się na terenach zielonych od strony ul. Żwirki i Wigury. Można na nich już np. amatorsko biegać, a wiosną po zazielenieniu się trawy - po prostu spędzać czas na świeżym powietrzu, spacerować, odpoczywać.

Bieżnia lekkoatletyczna dostępna jest dla osób indywidualnych i podmiotów zorganizowanych. 

Harmonogram: tu. 

Zapraszamy.