Poniżej 30 000 euro

Zapytanie ofertowe na sukcesywny zakup i dostawę chemii basenowej do Ośrodków Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2018 roku.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe na modernizację dwóch układów pomiarowo-rozliczeniowych znajdujacych się w Ośrodku Stegny i dostosowanie tych układów do procedury TPA.

Pliki do pobrania: