Dostępność Ośrodka dla osób z niepełnosprawnością

Dostępność Ośrodka dla osób z niepełnosprawnością

Tor łyżwiarski Stegny jest przystosowany do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne. Wejścia do budynku głównego oraz bezpośrednio na tor są przystosowane do poruszania się na wózkach. Po wejściu z budynku na tor jest podjazd dla wózków, umożliwiający dostanie się na trybuny oraz skorzystania z restauracji zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Także od strony maszynowni przy budynku jest podjazd dla wózków, który umożliwia wejście przez pomieszczenie szatni do Sali sportowej.