Wrotkowisko

Tor rolkarsko-wrotkarski otwarty od soboty 24 kwietnia 2021 r. zgodnie z następującym harmonogramem:

  • 8.00 – 10.00;
  • 10.00 – 12.00;
  • 12.00 – 14.00;
  • 14.00 – 16.00;
  • 16.00 – 18.00 (godziny dla klubów sportowych, od poniedziałku do piątku)
  • 18.00 – 20.00.

Z uwagi stan epidemiologiczny udostępnienie obiektu odbywa się w podziale na 2-godzinne sekcje, wejście o pełnej godzinie: