Godziny otwarcia

Termin otwarcia lodowiska  oraz godziny dostępności dla klubów sportowych podamy wkrótce.