Cennik

 

OŚRODEK STEGNY - WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG

I.  LODOWISKO – bilety jednorazowe

Usługa

Opis usługi

Czas korzystania

Wiek  (status) osób uprawnionych

Cena usługi

Bilet jednorazowy – normalny

W dni powszednie oraz soboty, niedziele i święta
(wg harmonogramu).

120 min.

Bez ograniczeń

11,00 zł

Bilet jednorazowy – normalny

W dni powszednie
(wg harmonogramu).

120 min.

Posiadacze
Karty Warszawiaka

10,00 zł

Bilet jednorazowy – ulgowy

W dni powszednie oraz soboty, niedziele i święta
(wg harmonogramu).

120 min.

Osoby uprawnione *

7,00 zł

Bilet jednorazowy – ulgowy

W dni powszednie
(wg harmonogramu).

120 min.

Posiadacze
Karty Młodego Warszawiaka

6,00 zł

Bilet jednorazowy

W dni powszednie  w godz. 8.00 – 14.30.

2 godziny

Bez ograniczeń

5,00 zł

Bilet jednorazowy -
 dla opiekuna

W dni powszednie oraz soboty, niedziele i święta
(bez możliwości jazdy na lodowisku)

120 min.

Opiekun osoby niepełnoletniej

2,00 zł

Bilet jednorazowy szkolny

W dni powszednie zajęcia W-F pod opieką nauczyciela.

Jednostka lekcyjna

Dzieci i młodzież
do 18 lat, nauczyciel

4,00 zł /os.

Bilet na trening klubowy

W dni powszednie w godz. 16.30 – 18.30
(wg harmonogramu).

120 min.

Zawodnicy z MZŁS

5,00 zł

Bilet na trening klubowy

W dni powszednie w godz. 16.30 – 18.30
(wg harmonogramu).

120 min.

Zawodnicy spoza MZŁS

10,00 zł

Bilet jednorazowy

W dni powszednie  w godz. 8.00 – 14.30
gra w hokeja na lodowisku środkowym.

2 godziny

Bez ograniczeń

8,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Bilet ulgowy: dzieci i młodzież ucząca się (do 26 r.ż.), emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne, opiekun osoby niepełnosprawnej. Dzieci do 4 r.ż. pod opieką dorosłego – bezpłatnie.

II.  LODOWISKO – karnety

Usługa

Opis usługi

Czas korzystania

Wiek  (status) osób uprawnionych

Cena usługi

Karnet imienny normalny
10 wejść

W dni powszednie oraz soboty, niedziele i święta
(ważny przez 60 dni).

10x120 min.

Bez ograniczeń

80,00 zł

Karnet imienny ulgowy
10 wejść

W dni powszednie oraz soboty, niedziele i święta
(ważny przez 60 dni).

10x120 min.

Bez ograniczeń

60,00 zł

Karnet rodzinny
rodzina 4-osobowa

W dni powszednie oraz soboty, niedziele i święta.
 

120 min.

2 osoby dorosłe
+ 2 dzieci

29,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  LODOWISKO  – wynajem

Usługa

Opis usługi

Czas korzystania

Wiek  (status) osób uprawnionych

Cena usługi

Wynajem lodowiska wewnętrznego

Wynajem lodowiska przez podmioty komercyjne
i osoby fizyczne w godz. otwarcia ośrodka.

60 min.

Bez ograniczeń

500,00 zł

Wynajem lodowiska wewnętrznego

Wynajem lodowiska przez grupy sportowe:
hokej, short – track w godz. 8.00 – 17.00

60 min.

Bez ograniczeń

275,00 zł

Wynajem lodowiska wewnętrznego

Wynajem lodowiska przez osoby fizyczne, kluby, stowarzyszenia do celów rekreacyjno - sportowych

60 min.

Bez ograniczeń

250,00 zł

Wynajem toru lodowego

Wynajem toru przez podmioty komercyjne i osoby fizyczne
w godz. otwarcia ośrodka.

60 min.

Bez ograniczeń

1 000,00 zł

Wynajem toru lodowego
na zawody okręgowe

Sport zawodniczy – tor łyżwiarski – łyżwiarstwo szybkie

60 min.

Bez ograniczeń

685,00 zł

Wynajem toru lodowego na zawody mistrzowskie
np. Mistrzostwa Polski, Puchar Polski

Sport zawodniczy – tor łyżwiarski – łyżwiarstwo szybkie

60 min.

Bez ograniczeń

910,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.  TOR WROTKARSKI – bilety jednorazowe, wynajem płyty

Usługa

Opis usługi

Czas korzystania

Wiek  (status) osób uprawnionych

Cena usługi

Bilet jednorazowy - ulgowy

Codziennie od godz. 8.00 do zmroku
płyta lodowiska wewnętrznego + tor
dla osób na wrotkach i rolkach

2 godziny

Osoby uprawnione *

3,00 zł

Bilet jednorazowy

Codziennie od godz. 8.00 do zmroku
płyta lodowiska wewnętrznego + tor
dla osób na wrotkach i rolkach

2 godziny

Bez ograniczeń

4,00 zł

Bilet jednorazowy

Codziennie od godz. 8.00 do zmroku

płyta lodowiska wewnętrznego dla
osób grających w hokeja na rolkach + inne formy

2 godziny

Bez ograniczeń

8,00 zł

Wynajem betonowej płyty toru

Grupy zorganizowane, firmy itp.

60 min.

Bez ograniczeń

455,00 zł

Wynajem betonowej płyty lodowiska wewnętrznego

Grupy zorganizowane, firmy itp.

60 min.

Bez ograniczeń

135,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Bilet ulgowy: dzieci i młodzież ucząca się (do 26 r.ż.), emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne, opiekun osoby niepełnosprawnej. Dzieci do 4 r.ż. pod opieką dorosłego – bezpłatnie.

V.  SALA SPORTOWA

Usługa

Opis usługi

Czas korzystania

Wiek  (status) osób uprawnionych

Cena usługi

Wynajem sali sportowej przez zorganizowane grupy sportowe ze szkół publicznych, stowarzyszeń, klubów i innych podmioty sportowe

W dni powszednie  w godz. 8.00 – 20.00.
Wyłączne korzystanie z sali i urządzeń przez grupy zorganizowane w celu realizacji programu szkolenia sportowego i/lub wychowania fizycznego

60 min.

Oświata, stowarzyszenia i inne podmioty sportowe

75,00 zł

Wynajem sali sportowej

Udostępnienie sali i urządzeń przez wynajmującego
/poza piłką nożną halową/

60 min.

Bez ograniczeń

95,00 zł

Korzystanie z sali sportowej

Udostępnienie sali i urządzeń przez wynajmującego
/piłka nożna halowa/

60 min.

Bez ograniczeń

150,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.  ZAJĘCIA ZORGANIZOWANE NA SALI

Usługa

Opis usługi

Czas korzystania

Wiek  (status) osób uprawnionych

Cena usługi

Bilet jednorazowy – normalny na zajęcia na sali

Zajęcia grupowe z instruktorem

60 min.
zajęcia

Osoby powyżej 16 roku życia

20,00 zł

Bilet jednorazowy – normalny na zajęcia na sali

Zajęcia grupowe z instruktorem

60 min.
zajęcia

Posiadacze Karty Młodego Warszawiaka i Karty Warszawiaka
Osoby powyżej 16 roku życia

18,00 zł

Karnet na zajęcia na sali – 4 wejścia

Zajęcia grupowe z instruktorem

60 min.
zajęcia

Bez ograniczeń

65,00 zł

Karnet na zajęcia na sali – 8 wejść

Zajęcia grupowe z instruktorem

60 min.
zajęcia

Bez ograniczeń

90,00 zł

Karnet na zajęcia na sali – 12 wejść

Zajęcia grupowe z instruktorem

60 min.
zajęcia

Bez ograniczeń

130,00 zł

Karnety na zajęcia zorganizowane w sali ważne są 90 dni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. KORTY TENISOWE

Usługa

Opis usługi

Czas korzystania

Wiek  (status) osób uprawnionych

Cena usługi

Bilet jednorazowy

Korzystanie z kortu tenisowego ziemnego
poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 16.00

60 min.

Bez ograniczeń

25,00 zł

Bilet jednorazowy

Korzystanie z kortu tenisowego ziemnego
poniedziałek – piątek w godz. 16.00 – 20.00

60 min.

Bez ograniczeń

32,00 zł

Bilet jednorazowy

Korzystanie z kortu tenisowego ziemnego
sobota, niedziela i święta w godz. 8.00 – 20.00

60 min.

Bez ograniczeń

40,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚRODEK STEGNY - WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH M.ST.WARSZAWY

I.  SALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

Usługa

Opis usługi

Czas korzystania

Wiek  (status) osób uprawnionych

Cena usługi

Wynajem sali sportowej na zajęcia dla jednostek organizacyjnych m.st.Warszawy

W dni powszednie od godz. 8.00 do 20.00,
udostępnienie sali i urządzeń dla grup zorganizowanych
w celu realizacji programu szkolenia sportowego i/lub wychowania fizycznego

60 min.

Bez ograniczeń

75,00 zł

II.  LODOWISKO

Usługa

Opis usługi

Czas korzystania

Wiek  (status) osób uprawnionych

Cena usługi

Wynajem toru łyżwiarskiego/ lodowiska na zajęcia na łyżwach dla jednostek organizacyjnych m.st.Warszawy – instruktor również uiszcza opłatę

W dni powszednie od godz. 8.00 do 14.30

jak w opisie usługi

Bez ograniczeń

4,00 zł/ os.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania: