Cennik

OŚRODEK STEGNY - WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG

I.  LODOWISKO – bilety jednorazowe

Usługa

Opis usługi

Czas korzystania

Wiek  (status) osób uprawnionych

Cena usługi

Bilet jednorazowy – normalny

W dni powszednie oraz soboty, niedziele i święta
(wg harmonogramu).

120 min.

Bez ograniczeń

11,00 zł

Bilet jednorazowy – normalny

W dni powszednie
(wg harmonogramu).

120 min.

Posiadacze
Karty Warszawiaka

10,00 zł

Bilet jednorazowy – ulgowy

W dni powszednie oraz soboty, niedziele i święta
(wg harmonogramu).

120 min.

Osoby uprawnione *

7,00 zł

Bilet jednorazowy – ulgowy

W dni powszednie
(wg harmonogramu).

120 min.

Posiadacze
Karty Młodego Warszawiaka

6,00 zł

Bilet jednorazowy

W dni powszednie  w godz. 8.00 – 14.30.

 Bez ograniczeń

Bez ograniczeń

      5,00 zł

Bilet jednorazowy -
 dla opiekuna

W dni powszednie oraz soboty, niedziele i święta
(bez możliwości jazdy na lodowisku)

120 min.

Opiekun osoby niepełnoletniej

    2,00 zł

Bilet jednorazowy szkolny

W dni powszednie zajęcia W-F pod opieką nauczyciela.

Jednostka lekcyjna

Dzieci i młodzież
do 18 lat, nauczyciel

 4,00 zł/os.

Bilet na trening klubowy

W dni powszednie w godz. 16.30 – 18.30
(wg harmonogramu).

120 min.

Zawodnicy z MZŁS

    5,00 zł

Bilet na trening klubowy

W dni powszednie w godz. 16.30 – 18.30
(wg harmonogramu).

120 min.

Zawodnicy spoza MZŁS

  10,00 zł

Bilet jednorazowy

W dni powszednie  w godz. 8.00 – 14.30
gra w hokeja na lodowisku środkowym.

Bez
ograniczeń

Bez ograniczeń

    8,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Bilet ulgowy: dzieci i młodzież ucząca się (do 26 r.ż.), emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne, opieku osoby
niepełnosprawnej.

Dzieci do 4 r.ż. pod opieką dorosłego – bezpłatnie

Bilet rodzinny
rodzina 4-osobowa

W dni powszednie oraz soboty, niedziele i święta.
 

120 min.

2 osoby dorosłe
+ 2 dzieci

     29,00 zł

 

 

 

III.  LODOWISKO  – wynajem

Usługa

Opis usługi

Czas korzystania

Wiek  (status) osób uprawnionych

Cena usługi

Wynajem lodowiska wewnętrznego

Wynajem lodowiska przez podmioty komercyjne
i osoby fizyczne w godz. otwarcia ośrodka.

60 min.

Bez ograniczeń

   500,00 zł

Wynajem lodowiska wewnętrznego

Wynajem lodowiska przez grupy sportowe:
hokej, short – track w godz. 8.00 – 17.00

60 min.

Bez ograniczeń

   275,00 zł

Wynajem lodowiska wewnętrznego

Wynajem lodowiska przez osoby fizyczne, kluby, stowarzyszenia do celów rekreacyjno - sportowych

60 min.

Bez ograniczeń

   250,00 zł

Wynajem toru lodowego

Wynajem toru przez podmioty komercyjne i osoby fizyczne
w godz. otwarcia ośrodka.

60 min.

Bez ograniczeń

1 000,00 zł

Wynajem toru lodowego
na zawody okręgowe

Sport zawodniczy – tor łyżwiarski – łyżwiarstwo szybkie

60 min.

Bez ograniczeń

  685,00 zł

Wynajem toru lodowego na zawody mistrzowskie
np. Mistrzostwa Polski, Puchar Polski

Sport zawodniczy – tor łyżwiarski – łyżwiarstwo szybkie

60 min.

Bez ograniczeń

   910,00 zł

                                                                                                                                   INFORMACJE OGÓLNE                   

Bilet ulgowy przysługuje: dzieciom i młodzieży uczącej się  (do 26 r.ż.), emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i opiekunowi osoby niepełnosprawnej. Dzieci do ukończenia 4-go roku życia pod opieką osoby pełnoletniej korzystają z toru/lodowiska bezpłatnie.

Weterani i Kombatanci (w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa oraz ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego) uprawnieni są do nieodpłatnego korzystania z toru/lodowiska ośrodka w każdą sobotę i niedzielę, w wymiarze 120 minut w strefie płatnej. Po przekroczeniu czasu pobytu na torze/lodowisku obowiązuje dopłata zgodnie z cennikiem ośrodka.

Osoby korzystające z biletów ulgowych są zobowiązane do każdorazowego okazywania ważnej legitymacji, uprawniającej do zniżki.

W przypadku braku legitymacji, klient może nabyć wyłącznie bilet bez zniżki.

Wszystkich klientów obowiązują zasady korzystania z obiektu zawarte w Regulaminach Ośrodka (dostępnych na terenie Ośrodka oraz na stronie internetowej).

Przekroczenie limitu czasowego podanego w cenniku powoduje naliczanie dodatkowych opłat za każdą rozpoczętą sesję czasową. Opłata za przekroczenie czasu może być uiszcza gotówką lub kartą.

Termin ważności karnetów wartościowych oraz pozostałych karnetów oferowanych przez Ośrodek nie przedłuża się automatycznie w związku ze świętami państwowymi i religijnymi w których Ośrodek jest nieczynny dla klientów.

Pliki do pobrania: