Ruszyła zima w mieście na Stegnach

28 stycznia 2019
Ruszyła zima w mieście na Stegnach

Miasto Stołeczne Warszawa i Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA zapraszają na „Zimę w Mieście 2019” uczniów warszawskich szkół, którzy w czasie ferii nigdzie nie wyjeżdżają.

AKTYWNA WARSZAWA chce zachęcić dzieci i młodzież do aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu.

W tym roku dzieci i młodzież ze szkół znajdujących się na terenie m.st Warszawy mogą nieodpłatnie w wyznaczonych godzinach korzystać z pływalni, hal sportowych, lodowisk oraz stoku narciarskiego. Wstęp będzie weryfikowany na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.

Ośrodek Stegny w okresie ferii zimowych zaprasza na lodowisko od poniedziałku do piątku w godz. 10.00- 13.00 na nieodpłatne ślizgawki dla dzieci i młodzieży do lat 18 za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej. Podczas tych ślizgawek na lodzie będzie 2 instruktorów, pod okiem których będzie można uczyć się i doskonalić swoje umiejętności jazdy na łyżwach (również nieodpłatnie).

Uwaga! Wypożyczenie łyżew, kasków, pingwinów – odpłatne.

PODSTAWOWE ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE „ZIMA W MIEŚCIE” DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH:
1. Warunkiem otrzymania bezpłatnego biletu wstępu jest okazanie ważnej legitymacji szkolnej.
2. Osoby indywidualne nie są objęte wcześniejszymi zapisami i mogą odebrać bezpłatny bilet w każdym momencie trwania akcji.
3. Osoba indywidualna powinna posiadać własny lub wypożyczony sprzęt.
4. Uczestnicy indywidualni zobowiązani są przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach sportowo-rekreacyjnych na lodowisku lub złożyć oświadczenie o zdolności do udziału w tych zajęciach podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych – gotowe druki znajdują się w kasie ośrodka lub można je pobrać ze strony AKTYWNEJ WARSZAWY.

PODSTAWOWE ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE „ZIMA W MIEŚCIE” DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH

1. Grupa musi znajdować się pod opieką wychowawcy lub opiekuna.
2. Warunkiem otrzymania bezpłatnych biletów dla Grup jest spełnienie warunków wskazanych w punkcie  3 i 4 poniżej.
3. Opiekun grupy zorganizowanej ma obowiązek pozostawienia w kasie ośrodka przed rozpoczęciem zajęć imiennej listy uczestników zajęć wraz z danymi imiennymi opiekunów.
4. Opiekun grupy składa pisemne oświadczenie, że do uczestnictwa w zajęciach dopuszczane są wyłącznie osoby posiadające oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub które złożyły podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach – gotowe druki znajdują się w kasie ośrodka lub można je pobrać ze strony AKTYWNEJ WARSZAWY.