Przedłużony termin na lodowisku na Stegnach

1 marca 2018