Dostępność architektoniczna


1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Do budynku głównego prowadzi 1 wejście od ul. Inspektowej. Wejście przez drzwi rozsuwane automatycznie, bez progów. Wejście na tor przez budynek na parterze odbywa się bez przeszkód. Recepcja Ośrodka Stegny znajduje się po prawej stronie od wejścia do budynku. Swobodny dostęp dla osób na wózkach przy recepcji oraz w holu i na torze.
Wejście na sale sportową znajduje się za budynkiem głównym od strony maszynowni przez pochylnię.


2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Dla osób na wózkach dostępny jest hol budynku głównego, korytarz i pomieszczenia na poziomie 0.
Do szatni/pryszniców jest dostęp bezpośredni w holu budynku oraz w łazience przy sali sportowej.


3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w holu budynku Głównego na parterze po lewej stronie, obok wyjścia na tor.


4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.


5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
W budynku zapewnione prawo wstępu osobie korzystającej z pomocy psa asystującego i psa przewodnika


6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Inne sposoby porozumiewania się itp.Brak - tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.
Brak - informacji głosowych, pętli indukcyjnej
Brak - nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących


7. Informacje dotyczące dojazdu:
Do Ośrodka Stegny można dotrzeć autobusami linii numer: 116, 166, 402, 172, 195, 130, 501 – przystanek Tor Stegny.