Zasady korzystania z obiektu przez kluby, ogranizacje, szkoły

30 lipca 2019
Zasady korzystania z obiektu przez kluby, ogranizacje, szkoły

Informujemy, że od 1 sierpnia 2019r. obowiazują nastepujące zasady korzystania z obiektu sportowego Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Ośrodek Stegny dla grup z klubów sportowych, organizacji pozarządowych i szkół z wyłączeniem programu "Lato w Mieście".

Skorzystanie z toru wrotkarskiego, kortów, sali sportowej i lodowiska do końca roku odbywać się może:

1/ po opłaceniu wejścia w kasie zgodnie z obowiązującym cennikiem. Faktura do paragonu może być przygotowywana na bieżąco lub w kolejnych dniach na podstawie pozostawionych pełnych danych do faktury.

2/ grupa wchodzi na podstawie podpisanej umowy, która przewiduje podanie stałych dni i godzin treningów wraz z liczbą trenujacych, płatne z góry do 10-go każdego m-ca, z możliwością wyrównania za osoby nieobecne oraz nieodbyte treningi zgłoszone zgodnie z procedurą (wzór umowy przesyłany jest mailem po otrzymaniu zgłoszenia stegny@aktywnawarszawa.waw.pl )

W przypadku sali sportowej i kortów, klucz każdorazowo pobierany i zdawany jest przez opiekuna grupy w kasie, wejście na tor otwiera pracownik.