XIV Mazowiecki Mityng Wrotkarski Olimpiad Specjalnych: czwartek 6 października

5 października 2022
XIV Mazowiecki Mityng Wrotkarski Olimpiad Specjalnych: czwartek 6 października