Ośrodek Stegny do 18 kwietnia [SPRAWDŹ]

9 kwietnia 2021
Ośrodek Stegny do 18 kwietnia [SPRAWDŹ]

Szanowni Państwo,

niestety najnowsze rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadziło nowe obostrzenia, w wyniku których jesteśmy zmuszeni ograniczyć działalność Ośrodka Stegny w okresie od 9 kwietnia do 18 kwietnia (lub na kolejny okres jeśli rządowe restrykcje zostaną wydłużone).

Oznacza to, że zgodnie z rozporządzeniem tor rolkarski będzie nieczynny, zaś hala sportowa będzie dostępna wyłącznie dla:

1. sportowców zawodowych w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2),

2. lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133),

3. lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej,

4. lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy,

5. lub zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych.

Podmioty spełniające zapisy rozporządzenia, o których mowa powyżej zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie albo inne dokumenty poświadczające spełnianie powyższych warunków w administracji Ośrodka Stegny.

W razie pytań/wątpliwości/zgłoszeń prosimy o kontakt z administracją Ośrodka stegny@aktywnawarszawa.waw.pl lub pod numerem tel.: 22 16 27 311.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. Zachęcamy do śledzenia naszej strony www i serwisu Facebook, gdzie będziemy podawali najnowsze informacje.