Ośrodek Stegny do 14 lutego [SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ]

1 lutego 2021
Ośrodek Stegny do 14 lutego  [SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ]

Szanowni Państwo,

zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 29.01.2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wcześniej wprowadzone restrykcje zostają przedłużone, w wyniku których jesteśmy zmuszeni ograniczyć działalność Ośrodka Stegny do 14 lutego  2021 (lub na kolejny okres jeśli rządowe restrykcje zostaną wydłużone). 

Oznacza to, że zgodnie z rozporządzeniem lodowisko dostępne będzie wyłącznie:

1. dla sportowców zawodowych w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3);

2. lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133);

3. lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej;

4. lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy;

5. lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Podmioty spełniające zapisy rozporządzenia, o których mowa powyżej zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie albo inne dokumenty poświadczające spełnianie powyższych warunków w administracji Ośrodka.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – piątek: 9:00 – 21:00

Sobota – niedziela: 9:00 – 20:00

W razie pytań/wątpliwości/zgłoszeń prosimy o kontakt z administracją Ośrodka stegny@aktywnawarszawa.waw.pl lub pod numerem tel.: 22 16 27 311.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. Zachęcamy do śledzenia naszej strony www i serwisu Facebook, gdzie będziemy podawali najnowsze informacje.