Poniżej 30 000 euro

Zapytanie ofertowe na wykonanie w przerwie technologicznej prac remontowych w Ośrodku Rozbrat przy ul. Rozbrat 26 w Warszawie oraz w Ośrodku Grzybowska przy ul. Grzybowskiej 35A w Warszawie.

Pliki do pobrania: