Regulamin wielofunkcyjnej hali sportowej

I. Część ogólna
 1. Hala sportowa jest obiektem m.st. Warszawy zarządzanym przez Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa w ramach Ośrodka Solec.

 2. Korzystanie z urządzeń hali odbywa się według obowiązującego harmonogramu zajęć i wykorzystania hali.

 3. Hala o powierzchni użytkowej600 m2 posiada:

 • w układzie centralnym pełnowymiarowe boiska do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej oraz piłki nożnej halowej,

 • boiska do badmintona – 4 pola o wymiarach 13,4 mx6,1 m każde.

 1. Na hali sportowej wymagany jest strój sportowy oraz obuwie przeznaczone do ćwiczeń m.in. z miękką podeszwą, nie pozostawiającą zabrudzeń i rys.

 2. Pobyt oraz rozliczanie czasu pobytu w hali objęte jest płatną strefą w ramach Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK). Wstęp na halę następuje na podstawie wydanego transpondera ESOK.

II. Zasady korzystania
 1. Osoby biorące udział w zajęciach zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom instruktora, trenera bądź opiekuna grupy,

 2. Uczestnikom zajęć zabrania się regulowania urządzeń elektrycznych znajdujących się na hali.

 3. Osoby korzystające z obiektu indywidualnie robią to na własną odpowiedzialność i ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność taką ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

 4. Przy korzystaniu z hali sportowej przez osoby poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, z zastrzeżeniem punktu 10.

 5. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z sali tylko pod opieką i nadzorem osoby dorosłej

 6. Zaleca się szczególną ostrożność osobom noszącym okulary korekcyjne i szkła kontaktowe. Korzystanie z nich w czasie gry odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność posiadacza.

 7. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z obiektu ze szczególną ostrożnością, po konsultacji z lekarzem.

 8. Osoby przebywające w hali sportowej zobowiązane są przestrzegać i stosować się do wszelkich znaków umiejscowionych w obiekcie.

 9. Za bezpieczeństwo osób korzystających z hali odpowiedzialność ponoszą instruktorzy prowadzący zajęcialub organizatorzy imprez w przypadku zawarcia odrębnejumowy nawynajem hali.

III. Postanowienie końcowe
 1. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień Regulaminu Halioraz Regulaminu Ośrodka Solec nie będą rozpatrywane.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub Regulaminem Ośrodka Solec decyzje podejmuje Dyrektor SCS Aktywna Warszawa.

Pliki do pobrania: