Rezerwacje salka rekreacyjna

Harmonogram stałych rezerwacji zostanie zamieszczony po wznowieniu pracy Ośrodka Solec w zakresie możliwości organizowania zajęć fitness.