Zajęcia fitness

Dziękujemy za udział w zajęciach w 2019 roku.

O terminie rozpoczęcia zajęć w 2020 roku poinformujemy zamieszczając informację na naszej stronie → AKTUALNOŚCI oraz → na profilu FB