Rezerwacje squash

Aktualny harmonogram stałych rezerwacji zostanie zamieszczony jak tylko będziemy mogli udostępnić klatki do squasha dla wszystkich. Od 15 do 28 lutego  grać mogą wyłącznie osoby/podmioty, które spełniają warunki zawarte w rozporządzeniu rządowym. Szczegółowe informacje → tutaj.