Godziny otwarcia

Dostępność Ośrodka i zakres funkcjonowania po 28 grudnia - tutaj.