Dostępność architektoniczna

Ośrodek Solec, ul. Solec 71, 00-402 Warszawa

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku administracyjno-sportowego Ośrodka prowadzą 2 wejście od ul. Solec, do których wchodzi się po kilkustopniowych  schodach. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków .

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Dla osób poruszających się na wózkach, dostępny jest tylko korytarz i sala do tenisa stołowego ( poziom „0”), przy której zlokalizowane są toalety ( damska i męska) przystosowane  dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Brak danych

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Na teren Ośrodka i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym
i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak - tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online

Brak - informacji głosowych, pętli indukcyjnej

Brak - nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących