Dostępność architektoniczna

Ośrodek Solec, ul. Solec 71, 00-402 Warszawa

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku administracyjno-sportowego Ośrodka prowadzą 2 wejścia od ul. Solec, do których wchodzi się po kilkustopniowych  schodach. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Dla osób poruszających się na wózkach, dostępny jest tylko korytarz i sala do tenisa stołowego (poziom „0”), przy której zlokalizowane są toalety ( damska i męska) przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnej

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Przed budynkiem znajduje się parking (różna dostępność miejsc, opłaty zgodne z cennikiem).
Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Na teren Ośrodka Solec i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym
i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak - tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online
Brak - nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

7. Informacje dotyczące dojazdu

  • Dojazd autobusami linii numer: 118, 127, 166 (przystanek SOLEC 01, SOLEC 02)

8. Inne istotne

Aktualnie trwa budowa wind umożliwiających zjazd z Mostu Poniatowskiego (WIĘCEJ). Po zakończeniu inwestycji Osoby niepełnosprawne będą mogły dojechać również tramwajami linii:  7, 9, 22, 24, 25