Parking

Parking jest czynny w dni powszednie w godz. 7.00-22.00 oraz w weekendy w godz. 8.00-20.00 (w święta zgodnie z godzinami otwarcia Ośrodka). Bilet parkingowy przed wyjazdem należy rozliczyć w recepcji Ośrodka.

10. Parking          
Lp. Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
1 WYNAJEM MIEJSCA PARKINGOWEGO Wynajem miejsca parkingowego dla klientów korzystających z usług Ośrodka  60 min. Samochody do 3,5 tony. 3,00 zł 23%
2 WYNAJEM MIEJSCA PARKINGOWEGO - DOPŁATA Dopłata za każde kolejne 6 minut do wynajętego miejsca parkingowego dla klientów korzystających z usług Ośrodka  6 min. Samochody do 3,5 tony. 0,30 zł 23%
3 WYNAJEM MIEJSCA PARKINGOWEGO Wynajem miejsca parkingowego dla klientów nie korzystających z usług Ośrodka  60 min. Samochody do 3,5 tony. 10,00 zł 23%
4 WYNAJEM MIEJSCA PARKINGOWEGO - DOPŁATA Dopłata za każde kolejne 6 minut do wynajętego miejsca parkingowego dla klientów nie korzystających z usług Ośrodka  6 min. Samochody do 3,5 tony. 1,00 zł 23%
5 WYNAJEM MIEJSCA PARKINGOWEGO Wyłączne korzystanie z miejsca parkingowego - abonament miesięczny 1 miesiąc Samochody do 3,5 tony. 400,00 zł 23%
6 WYNAJEM MIEJSCA PARKINGOWEGO DLA NAJEMCÓW / DZIERŻAWCÓW Wyłączne korzystanie z miejsca parkingowego przez najemców / dzierżawców - abonament miesięczny 1 miesiąc Samochody do 3,5 tony. 175,00 zł 23%
7 OPŁATA ZA ZGUBIONY BILET PARKINGOWY Opłata za zgubiony bilet parkingowy - Samochody do 3,5 tony. 5,00 zł 23%