Cennik

Skrócony cennik obowiązujący od 1 lutego 2022r.

CENNIK USŁUG STOŁECZNEGO CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA

Kompleks sportowy przy ul. Solec 71

I. Bilety jednorazowe

1. Sala rekreacyjna          
Lp. Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
1 GIMNASTYKA NA SALI "AKTYWNY SENIOR" Ćwiczenia izometryczne i rozciagające, poprawiające ruchomość stawów. 50 min. zajęć z instruktorem + 20 min. czasu technicznego. 70 min. Osoby fizyczne od 55 roku życia. 10,00 zł 8%
2 ZAJĘCIA FITNESS Zajęcia fitness. 55 min. zajęć z instruktorem + 20 min. czasu technicznego 75 min. Osoby fizyczne od 18 roku życia. 25,00 zł 8%
           
2. Siłownia          
Lp. Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
1 BILET NORMALNY Korzystanie z urządzeń siłowni. bez ograniczeń Osoby fizyczne od 16 roku życia, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie 20,00 zł 8%
2 BILET NORMALNY KW Korzystanie z urządzeń siłowni. bez ograniczeń Osoby fizyczne od 16 roku życia, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Osoby posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka  16,00 zł 8%
3 BILET ULGOWY Korzystanie z urządzeń siłowni. bez ograniczeń Młodzież ucząca się od 16 roku życia oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci i renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, po okazaniu  aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki.  10,00 zł 8%
4 BILET ULGOWY KW Korzystanie z urządzeń siłowni. bez ograniczeń Młodzież ucząca się od 16 roku życia oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci i renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, po okazaniu  aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Osoby posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka  / Kartę młodej warszawianki / Kartę młodego warszawiaka 8,00 zł 8%
5 KARNET "BEZ LIMITU"  Korzystanie z urządzeń siłowni przez okres 30 dni od dnia zakupu karnetu. bez ograniczeń Osoby fizyczne od 16 roku życia, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. 150,00 zł 8%
6 KARNET "BEZ LIMITU" KW Korzystanie z urządzeń siłowni przez okres 30 dni od dnia zakupu karnetu. bez ograniczeń Osoby fizyczne od 16 roku życia, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Osoby posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka   120,00 zł 8%
7 KARNET "BEZ LIMITU" ULGOWY  Korzystanie z urządzeń siłowni przez okres 30 dni od dnia zakupu karnetu. bez ograniczeń Młodzież ucząca się od 16 roku życia oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci i renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, po okazaniu  aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki.  100,00 zł 8%
8 KARNET "BEZ LIMITU" ULGOWY KW Korzystanie z urządzeń siłowni przez okres 30 dni od dnia zakupu karnetu. bez ograniczeń Młodzież ucząca się od 16 roku życia oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci i renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, po okazaniu  aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki.  Osoby posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka  / Kartę młodej warszawianki / Kartę młodego warszawiaka 80,00 zł 8%
INFORMACJE DODATKOWE:
Zwolnienie z opłat za korzystanie z obiektów przysługuje:
- osobom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa m. in. weteran i weteran poszkodowany w wyniku działań poza granicami państwa.

II.Wynajem obiektu

1. Hala sportowa wielofunkcyjna          
Lp. Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
1 WYNAJEM HALI SPORTOWEJ Wyłączne korzystanie z całej hali sportowej po uprzednim podpisaniu umowy. 55 min. Przedsiębiorcy i instytucje. 230,00 zł 23%
2 WYNAJEM HALI SPORTOWEJ Wyłączne korzystanie z całej hali sportowej w dni powszednie do godziny 17.00. Wymagane jest uprzednie podpisanie umowy. 55 min. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  120,00 zł 23%
3 WYNAJEM HALI SPORTOWEJ Wyłączne korzystanie z całej hali sportowej w dni powszednie po godzinie 17.00 oraz w soboty i niedziele. Wymagane jest uprzednie podpisanie umowy. 55 min. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  200,00 zł 23%
4 WYNAJEM HALI SPORTOWEJ Wyłączne korzystanie z całej hali sportowej po uprzednim podpisaniu porozumienia. 55 min. Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę. 70,00 zł zwolniony
5 WYNAJEM HALI SPORTOWEJ Wyłączne korzystanie z całej hali sportowej w dni powszednie do godziny 17.00. Wymagane jest uprzednie podpisanie umowy. 55 min. Szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego.  100,00 zł 23%
6 WYNAJEM HALI SPORTOWEJ Wyłączne korzystanie z całej hali sportowej w dni powszednie po godzinie 17.00 oraz w soboty i niedziele. Wymagane jest uprzednie podpisanie umowy. 55 min. Szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem zajęć sportowych. 180,00 zł 23%
7 WYNAJEM HALI SPORTOWEJ Wyłączne korzystanie z całej hali sportowej 55 min. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. 230,00 zł 23%
8 WYNAJEM POLA DO GRY W BADMINTONA  Wyłączne korzystanie z 1 pola do gry w badmintona w dni powszednie w godzinach 7.00-16.00. 55 min. Firmy, osoby fizyczne, instytucje, szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  45,00 zł 23%
9 WYNAJEM POLA DO GRY W BADMINTONA Wyłączne korzystanie z 1 pola do gry w badmintona w dni powszednie w godzinach 7.00-16.00.
Cena jednostkowa dotyczy stałej rezerwacji, płatnej za miesiąc "z góry", przy min. 4 wejściach
55 min. Firmy, osoby fizyczne, instytucje, szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  42,00 zł 23%
10 WYNAJEM POLA DO GRY W BADMINTONA  Wyłączne korzystanie z 1 pola do gry w badmintona w dni powszednie w godzinach 16.00-22.00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 8.00-20.00  55 min. Firmy, osoby fizyczne, instytucje, szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  58,00 zł 23%
11 WYNAJEM POLA DO GRY W BADMINTONA  Wyłączne korzystanie z 1 pola do gry w badmintona w dni powszednie w godzinach 16.00-22.00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 8.00-20.00
Cena jednostkowa dotyczy stałej rezerwacji, płatnej za miesiąc "z góry", przy min. 4 wejściach
55 min. Firmy, osoby fizyczne, instytucje, szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  54,00 zł 23%
2. Squash          
Lp. Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
1 WYNAJEM KORTU DO GRY W SQUASHA  Wyłączne korzystanie z 1 kortu do gry w squasha w dni powszednie w godzinach 7.00-16:00 60 min. Firmy, osoby fizyczne, instytucje, szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  52,00 zł 23%
2 WYNAJEM KORTU DO GRY W SQUASHA  Wyłączne korzystanie z 1 kortu do gry w squasha w dni powszednie w godzinach 7.00-16:00
Cena jednostkowa dotyczy stałej rezerwacji, płatnej za miesiąc "z góry", przy min. 4 wejściach
60 min. Firmy, osoby fizyczne, instytucje, szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  49,00 zł 23%
3 WYNAJEM KORTU DO GRY W SQUASHA  Wyłączne korzystanie z 1 kortu do gry w squasha w dni powszednie w godzinach 16.00-22.00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 8.00-20.00  60 min. Firmy, osoby fizyczne, instytucje, szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  70,00 zł 23%
4 WYNAJEM KORTU DO GRY W SQUASHA  Wyłączne korzystanie z 1 kortu do gry w squasha  w dni powszednie w godzinach 16.00-22.00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 8.00-20.00
Cena jednostkowa dotyczy stałej rezerwacji, płatnej za miesiąc "z góry", przy min. 4 wejściach
60 min. Firmy, osoby fizyczne, instytucje, szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  66,00 zł 23%
3. Hala do tenisa stołowego          
Lp. Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
1 WYNAJEM HALI DO GRY W TENISA STOŁOWEGO Wyłączne korzystanie z całej hali do gry w tenisa stołowego (8 stołów) w dni powszednie w godzinach 7.00-17.00 po uprzednim podpisaniu umowy. 60 min. Przedsiębiorcy i instytucje.  140,00 zł 23%
2 WYNAJEM HALI DO GRY W TENISA STOŁOWEGO Wyłączne korzystanie z całej hali do gry w tenisa stołowego (8 stołów) w dni powszednie w godzinach 17.00-21.30 po uprzednim podpisaniu umowy. 60 min. Przedsiębiorcy i instytucje.  230,00 zł 23%
3 WYNAJEM HALI DO GRY W TENISA STOŁOWEGO Wyłączne korzystanie z całej hali do gry w tenisa stołowego (8 stołów) w soboty i niedziele w godzinach 8.00-19.30 po uprzednim podpisaniu umowy. 60 min. Przedsiębiorcy i instytucje.  180,00 zł 23%
4 WYNAJEM HALI DO GRY W TENISA STOŁOWEGO Wyłączne korzystanie z całej hali do gry w tenisa stołowego (8 stołów) po uprzednim podpisaniu porozumienia 60 min. Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę. 70,00 zł zwolniony
5 WYNAJEM HALI DO GRY W TENISA STOŁOWEGO Wyłączne korzystanie z całej hali do gry w tenisa stołowego (8 stołów) w dni powszednie w godzinach 7.00-17.00 po uprzednim podpisaniu umowy. 60 min. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  100,00 zł 23%
6 WYNAJEM HALI DO GRY W TENISA STOŁOWEGO Wyłączne korzystanie z całej hali do gry w tenisa stołowego (8 stołów) w dni powszednie w godzinach 17.00-21.30 po uprzednim podpisaniu umowy. 60 min. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  160,00 zł 23%
7 WYNAJEM HALI DO GRY W TENISA STOŁOWEGO Wyłączne korzystanie z całej hali do gry w tenisa stołowego (8 stołów) w soboty i niedziele w godzinach 8.00-19.30 po uprzednim podpisaniu umowy. 60 min. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  130,00 zł 23%
8 WYNAJEM HALI DO GRY W TENISA STOŁOWEGO Wyłączne korzystanie z całej hali do gry w tenisa stołowego (8 stołów) w dni powszednie w godzinach 7.00-17.00  60 min. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. 140,00 zł 23%
9 WYNAJEM HALI DO GRY W TENISA STOŁOWEGO Wyłączne korzystanie z całej hali do gry w tenisa stołowego (8 stołów) w dni powszednie w godzinach 17.00-21.30  60 min. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. 230,00 zł 23%
10 WYNAJEM HALI DO GRY W TENISA STOŁOWEGO Wyłączne korzystanie z całej hali do gry w tenisa stołowego (8 stołów) w soboty i niedziele w godzinach 8.00-19.30  60 min. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. 180,00 zł 23%
11 WYNAJEM STOŁU DO GRY W TENISA STOŁOWEGO. Wyłączne korzystanie z 1 stołu do gry w tenisa stołowego w dni powszednie w godzinach 7.00-16.00 60 min. Firmy, osoby fizyczne, instytucje, szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji. 20,00 zł 23%
12 WYNAJEM STOŁU DO GRY W TENISA STOŁOWEGO. Wyłączne korzystanie z 1 stołu do gry w tenisa stołowego w dni powszednie w godzinach 7.00-16.00
Cena jednostkowa dotyczy stałej rezerwacji, płatnej za miesiąc "z góry", przy min. 4 wejściach
60 min. Firmy, osoby fizyczne, instytucje, szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  18,00 zł 23%
13 WYNAJEM STOŁU DO GRY W TENISA STOŁOWEGO. Wyłączne korzystanie z 1 stołu do gry w tenisa stołowego w dni powszednie w godzinach 16.00-21.30 60 min. Firmy, osoby fizyczne, instytucje, szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  34,00 zł 23%
14 WYNAJEM STOŁU DO GRY W TENISA STOŁOWEGO. Wyłączne korzystanie z 1 stołu do gry w tenisa stołowegow dni powszednie w godzinach 16.00-21.30
Cena jednostkowa dotyczy stałej rezerwacji, płatnej za miesiąc "z góry", przy min. 4 wejściach
60 min. Firmy, osoby fizyczne, instytucje, szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  31,00 zł 23%
15 WYNAJEM STOŁU DO GRY W TENISA STOŁOWEGO. Wyłączne korzystanie z 1 stołu do gry w tenisa stołowego w soboty i niedziele w godzinach 8.00-19.30 60 min. Firmy, osoby fizyczne, instytucje, szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  26,00 zł 23%
16 WYNAJEM STOŁU DO GRY W TENISA STOŁOWEGO. Wyłączne korzystanie z 1 stołu do gry w tenisa stołowego w soboty i niedziele w godzinach 8.00-19.30
Cena jednostkowa dotyczy stałej rezerwacji, płatnej za miesiąc "z góry", przy min. 4 wejściach
60 min. Firmy, osoby fizyczne, instytucje, szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  24,00 zł 23%
4. Korty odkryte w sezonie letnim        
Lp. Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
1 WYNAJEM KORTU DO GRY W TENISA ZIEMNEGO Wyłączne korzystanie z 1 kortu odkrytego do gry w tenisa ziemnego w dni powszednie w godzinach 7:00 - 16:00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 12.00-20.00 60 min. Firmy, osoby fizyczne, instytucje, szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  60,00 zł 23%
2 WYNAJEM KORTU DO GRY W TENISA ZIEMNEGO Wyłączne korzystanie z 1 kortu odkrytego do gry w tenisa ziemnego w dni powszednie w godzinach 7:00 - 16:00 oraz w soboty i niedziele godzinach 12.00-20.00
Cena jednostkowa dotyczy stałej rezerwacji, płatnej za miesiąc "z góry", przy min. 4 wejściach
60 min. Firmy, osoby fizyczne, instytucje, szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  56,00 zł 23%
3 WYNAJEM KORTU DO GRY W TENISA ZIEMNEGO Wyłączne korzystanie z 1 kortu odkrytego do gry w tenisa ziemnego w dni powszednie w godzinach 16.00 - 22.00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 8.00-12.00 60 min. Firmy, osoby fizyczne, instytucje, szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  80,00 zł 23%
4 WYNAJEM KORTU DO GRY W TENISA ZIEMNEGO Wyłączne korzystanie z 1 kortu odkrytego do gry w tenisa ziemnego w dni powszednie w godzinach 16.00 - 22.00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 8.00-12.00
Cena jednostkowa dotyczy stałej rezerwacji, płatnej za miesiąc "z góry", przy min. 4 wejściach
60 min. Firmy, osoby fizyczne, instytucje, szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  75,00 zł 23%
5. Korty kryte w hali w sezonie letnim        
Lp. Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
1 WYNAJEM KORTU DO GRY W TENISA ZIEMNEGO Wyłączne korzystanie z 1 kortu w hali do gry w tenisa ziemnego w dni powszednie w godzinach 7:00 - 16:00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 12.00-20.00 60 min. Firmy, osoby fizyczne, instytucje, szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  65,00 zł 23%
2 WYNAJEM KORTU DO GRY W TENISA ZIEMNEGO Wyłączne korzystanie z 1 kortu w hali do gry w tenisa ziemnego w dni powszednie w godzinach 7:00 - 16:00 oraz w soboty i niedziele godzinach 12.00-20.00
Cena jednostkowa dotyczy stałej rezerwacji, płatnej za miesiąc "z góry", przy min. 4 wejściach
60 min. Firmy, osoby fizyczne, instytucje, szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  61,00 zł 23%
3 WYNAJEM KORTU DO GRY W TENISA ZIEMNEGO Wyłączne korzystanie z 1 kortu w hali do gry w tenisa ziemnego w dni powszednie w godzinach 16.00 - 22.00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 8.00-12.00 60 min. Firmy, osoby fizyczne, instytucje, szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  85,00 zł 23%
4 WYNAJEM KORTU DO GRY W TENISA ZIEMNEGO Wyłączne korzystanie z 1 kortu w hali do gry w tenisa ziemnego w dni powszednie w godzinach 16.00 - 22.00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 8.00-12.00
Cena jednostkowa dotyczy stałej rezerwacji, płatnej za miesiąc "z góry", przy min. 4 wejściach
60 min. Firmy, osoby fizyczne, instytucje, szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  80,00 zł 23%
6. Korty kryte w hali lub pod balonem w sezonie zimowym        
Lp. Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
1 WYNAJEM KORTU DO GRY W TENISA ZIEMNEGO Wyłączne korzystanie z 1 kortu w hali lub pod balonem do gry w tenisa ziemnego w dni powszednie w godzinach 7:00 - 16:00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 12.00-20.00 60 min. Firmy, osoby fizyczne, instytucje, szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  78,00 zł 23%
2 WYNAJEM KORTU DO GRY W TENISA ZIEMNEGO Wyłączne korzystanie z 1 kortu w hali lub pod balonem do gry w tenisa ziemnego w dni powszednie w godzinach 7:00 - 16:00 oraz w soboty i niedziele godzinach 12.00-20.00
Cena jednostkowa dotyczy stałej rezerwacji, płatnej za miesiąc "z góry", przy min. 4 wejściach
60 min. Firmy, osoby fizyczne, instytucje, szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  73,00 zł 23%
3 WYNAJEM KORTU DO GRY W TENISA ZIEMNEGO Wyłączne korzystanie z 1 kortu w hali lub pod balonem do gry w tenisa ziemnego w dni powszednie w godzinach 16.00 - 22.00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 8.00-12.00 60 min. Firmy, osoby fizyczne, instytucje, szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  115,00 zł 23%
4 WYNAJEM KORTU DO GRY W TENISA ZIEMNEGO Wyłączne korzystanie z 1 kortu w hali lub pod balonem do gry w tenisa ziemnego w dni powszednie w godzinach 16.00 - 22.00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 8.00-12.00
Cena jednostkowa dotyczy stałej rezerwacji, płatnej za miesiąc "z góry", przy min. 4 wejściach
60 min. Firmy, osoby fizyczne, instytucje, szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  108,00 zł 23%
6. Tory do bocce        
Lp. Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
1 WYNAJEM TORÓW DO GRY W BOCCE Wyłączne korzystanie z 2 torów do gry w bocce na terenie zewnętrznym 60 min. Osoby fizyczne od 18 roku życia. 15,00 zł 23%
7. Sala rekreacyjna          
Lp. Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
1 WYNAJEM SALI REKREACYJNEJ Wyłączne korzystanie z sali rekreacyjnej wraz ze sprzętem na prowadzenie zajęć od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 8.00-20.00 60 min. Firmy, osoby fizyczne, instytucje, szkoły niepubliczne, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  55,00 zł 23%
2 WYNAJEM SALI REKREACYJNEJ Wyłączne korzystanie z sali rekreacyjnej wraz ze sprzętem na prowadzenie zajęć od poniedziałku do piątku w godzinach 17.00-22.00  60 min. Firmy, osoby fizyczne, instytucje, szkoły niepubliczne, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  70,00 zł 23%
3 WYNAJEM SALI REKREACYJNEJ Wyłączne korzystanie z sali rekreacyjnej wraz ze sprzętem na prowadzenie zajęć po uprzednim podpisaniu porozumienia. 60 min. Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę. 40,00 zł zwolniony
8. Siłownia          
Lp. Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
1 WYNAJEM SIŁOWNI  Wyłączne korzystanie z całej siłowni wraz ze sprzętem po uprzednim podpisaniu umowy. 60 min. Firmy, osoby fizyczne, instytucje, szkoły niepubliczne, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  100,00 zł 23%
2 WYNAJEM SIŁOWNI  Wyłączne korzystanie z całej siłowni wraz ze sprzętem po uprzednim podpisaniu porozumienia. 60 min. Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę. 80,00 zł zwolniony

III.Opłaty dodatkowe

Lp. Opłata Opis usługi Czas trwania usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
1 Wynajem rakiety do squasha lub tenisa ziemnego Wniesienie opłaty za wypożyczenie rakiety do gry  60 min. 10,00 zł 23%
2 Wynajem piłeczki do squasha Wniesienie opłaty za wypożyczenie piłeczki do squasha 60 min. 2,00 zł 23%
3 Wynajem rakiety do badmintona Wniesienie opłaty za wypożyczenie rakiety do gry  60 min. 5,00 zł 23%
4 Wynajem piłki do gry  w siatkówkę, koszykówkę lub piłkę halową Wniesienie opłaty za wypożyczenie piłki do gry 60 min. 5,00 zł 23%
5 Opłata za zagubiony lub zniszczony transponder z chipem Wniesienie opłaty w przypadku zagubienia lub zniszczenia transpondera z chipem (opaski) umożliwiającej zalogowanie się do systemu ESOK. - 50,00 zł 23%
6 Opłata za wydanie duplikatu karty Wniesienie opłaty za wydanie duplikatu karty elektronicznej (karnetu) w przypadku jej zagubienia lub zniszczenia. - 20,00 zł 23%
7 Wynajem szafki do przechowywania wyposażenia sportowego klienta Wniesienie opłaty w przypadku zagubienia lub zniszczenia transpondera z chipem (opaski) umożliwiającej zalogowanie się do systemu ESOK oraz otwarcie szafki ubraniowej. 1 m-c 18,00 zł 23%

 

Dostępność usług na karty partnerskie znajduje się tutaj → Benefit Systems,  Medicover Sport,  Vanity Style