Zajęcia dla Seniorów - zapisy na I kwartał 2019 r.

14 grudnia 2018
Zajęcia dla Seniorów - zapisy na I kwartał 2019 r.

Harmonogram zajęć w I kwartale 2019 roku:

  • wtorek 11.15 - 12.05
  • wtorek 12.15 - 13.05
  • czwartek 11.15 - 12.05 
  • czwartek 12.15 - 13.05

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:

  • ukończenie 55 roku życia
  • posiadanie legitymacji emeryta lub rencisty
  • zameldowanie na terenie m. st. Warszawy

Zapisy osobiste wraz z okazaniem dokumentów poświadczających spełnienie powyższych warunków.