Ośrodek Solec po 28 grudnia [SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ]

28 grudnia 2020
Ośrodek Solec po 28 grudnia [SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ]

Szanowni Państwo,

rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 21.12.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadziło nowe obostrzenia, w wyniku których jesteśmy zmuszeni ograniczyć działalność Ośrodka Solec, przez co w okresie od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 (lub w kolejnych dniach jeśli rządowe restrykcje zostaną wydłużone) będzie on nieczynny.

Jednocześnie informujemy, że w tym okresie będzie możliwe korzystanie z krytych kortów tenisowych w Ośrodku Legia Korty przy ul. Myśliwieckiej tylko i wyłącznie przez:

1. sportowców zawodowych w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3);

2. lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133);

3. lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej;

4. lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy;

5. lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Podmioty spełniające zapisy rozporządzenia, o których mowa powyżej zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie albo inne dokumenty poświadczające spełnianie powyższych warunków w administracji Ośrodka Legia Korty.

W razie pytań/wątpliwości/zgłoszeń prosimy o kontakt z administracją Ośrodka: legiakorty@aktywnawarszawa.waw.pl lub pod numerem tel.: 22 16 27 396.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. Zachęcamy do śledzenia naszej strony www i serwisu Facebook, gdzie będziemy podawali najnowsze informacje.