Korty tenisowe i sauna w Ośrodku Solec dla wszystkich od 15 lutego

11 marca 2021
Korty tenisowe i sauna w Ośrodku Solec dla wszystkich od 15 lutego

Szanowni Państwo,

zgodnie z rozporządzeniem Rady Misnistrów z dn. 10 marca 2021 r. poniższe zasady funkcjonowania Ośrodka Solec zostają wydłużone do niedzieli 28 marca.

W rozporządzeniu rząd przedłużył dotychczasowe zasady korzystania z kortów tenisowych i sauny w Ośrodku Solec.

Oznacza to, że nadal możemy zaprosić Państwa właśnie do tych aktywności.

Limit jednocześnie korzystających z jednego kortu: 5 osób.

W sprawie zapisów prosimy o kontakt telefoniczny: 22 16 27 320.

W saunie wymagane jest zachowanie odstępu 1,5 m.

Zapraszamy i jednocześnie prosimy o przestrzeganie nowych zasad reżimu sanitarnego.

Pozostałe usługi (hala sportowa oraz sale do squasha i tenisa stołowego) Ośrodka Solec z powodu decyzji rządu są dostępne wyłącznie dla:

1) sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2);

2) zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie; z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133);

3) zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej lub paraolimpiskiej;

4) uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;

5) zawodników uczestniczących we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy lub Polski Komitet Paraolimpijski i jego członków zwyczajnych;

6) szkolenia i współzawodnictwa w sporcie akademickim realizowanych przez Akademicki Związek Sportowy;

7) organizowania kursów i egzaminów w zakresie uprawnień trenerskich lub instruktorskich, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, oraz egzaminów na patenty żeglarskie i motorowodne oraz na licencje motorowodne, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1863).

Osoby/podmioty spełniające powyższe warunki zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie oraz wymagane dokumenty poświadczające spełnianie powyższych warunków w recepcji Ośrodka Solec.

Dziękujemy Państwu za cierpliwość i wyrozumiałość.

UWAGA: Ze względu na warunkowe otwarcie usług sportowych, informujemy że po tym okresie zakres dostępnych usług decyzją rady ministrów może ulec zmianie.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i cieszymy się na Państwa przybycie.

Oświadczenie do pobrania - poniżej.

file:///C:/Users/bkuryl/Downloads/oswiadczenie_umozliwiajace_korzystanie_z_OS.pdf

Pliki do pobrania: