"Zima w Mieście 2019" w Ośrodku Solec

14 stycznia 2019
Zima w Mieście 2019 w Ośrodku Solec

Od 28 stycznia do 8 lutego w dni powszednie w godz. 10.00-13.00 Dzieci i Młodzież ze szkół m.st. Warszawy mogą bezpłatnie skorzystać z następujących aktywności sportowych:

  • tenis stołowy dla osób indywidualnych
  • hala sportowa dla grup z opiekunem (rezerwacja: 22 16 27 320)
  • trzy imprezy sportowo-rekreacyjne z wieloma konkurencjami sportowymi w dn. 28.01., 30.01. i 05.02 w godz. 10.00-13.00 (zapisy: 22 16 27 244)

Uczestnicy indywidualni "Zimy w Mieście" muszą okazać w recepcji ważną legitymację szkolną i oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego oraz zapoznać się z regulaminem.

Grupy zorganizowane wraz z opiekunem mogą skorzystać z hali sportowej po wcześniejszej rezerwacji. Opiekun grupy musi zostawić w recepcji listę Uczestników wraz z nazwiskami opiekunów oraz pod listą złożyć pisemne oświadczenie, o treści "Do uczestnictwa w zajęciach dopuszczane są wyłącznie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tych zajęciach lub osoby, które złożyły podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego, oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach"

Program obowiązujący we wszystkich Ośrodkach Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA znajduje się tutaj. Zapraszamy do korzystania z pływalni, lodowisk stoku narciarskiego należących do Aktywnej Warszawy.

Regulamin oraz Wzór oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego dostępne ponizej:

Pliki do pobrania: