Powyżej 30 000 euro

Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku Ośrodka Rozbrat przy ul. Rozbrat 26 w Warszawie (postępowanie nr ZP/PN/RB/43/2017)

Pliki do pobrania:

Kompleksowa obsługa stacji uzdatniania wody oraz utrzymanie w czystości niecki i plaży na pływalniach krytych i odkrytych Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2018 roku (postępowanie nr ZP/PN/U/34/2017)

Pliki do pobrania: