Regulamin Solarium

Stołeczne Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA
Jednostka Budżetowa m.st. Warszawy

Część ogólna

 1. Solarium jest ogólnodostępnym obiektem m.st. Warszawy zarządzanym przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA,działającym w ramach Ośrodka Rozbrat-Jutrzenka.

 2. Solarium jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-21:00, w soboty i niedziele w godz. 9:00-19:00.

 3. Wstęp do solarium odbywa się na podstawie transpondera ESOK. Kontroli czasu przebywania dokonuje pracownik recepcji.

Zasady korzystania

 1. Z obiektu nie mogą korzystać osoby które nie ukończyły 18-tego roku życia.

 2. Osoby korzystające z solarium powinny posiadać ręcznik do wycierania ciała i ręcznik do owinięcia tułowia, mydło oraz klapki na stopy.

 3. Z solarium nie powinny korzystać osoby z następującymi schorzeniami:

 • Choroby dermatologiczne

 • Choroby zakaźne,przeziębienie i gruźlica

 • Choroby przebiegające z ostrym stanem gorączkowym

 • Choroby nerek, wątroby i nowotworowe

 • Niektóre choroby krwi i układu krwiotwórczego

 • Padaczka, stany psychotyczne

 • Choroby układu krążenia w tym szczególnie choroby serca

 • Schorzenia naczyń krwionośnych, stany po wylewach i udarach

 • Jaskra

 1. Nie jest zalecane korzystanie z solarium przez kobiety w ciąży.

 2. Korzystanie z solarium odbywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 3. Osoby przebywające w solarium zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania poleceńpracownika odpowiedzialnego za obsługę urządzeń.

 4. W przypadku wystąpienia niekorzystnych zmian samopoczucia, osoba korzystająca z solarium powinna przerwać pobyti powiadomić pracownika Ośrodka.

 5. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z bezpieczeństwem i pracą urządzeń należy niezwłocznie informować pracownika ośrodka.

 6. Punkt udzielania pierwszej pomocy przed medycznej znajduje się w szatni Ośrodka.

Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień Regulaminu Solarium oraz Regulaminu Ośrodka Rozbrat-Jutrzenka nie będą rozpatrywane.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub  Regulaminem Ośrodka Rozbrat-Jutrzenka decyzje podejmuje Dyrektor SCS Aktywna Warszawa.