Regulamin Sauny Fińskiej

Stołeczne Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA
Jednostka Budżetowa m.st. Warszawy

Część ogólna

 1. Sauna jest ogólnodostępnym obiektem m.st. Warszawy zarządzanym przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, działającym w ramach Ośrodka Rozbrat-Jutrzenka..

 2. Sauna jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 21:00oraz soboty i niedziele w godz. 09:00-19:00.

 3. Sauna w Ośrodku Rozbrat-Jutrzenka jest sauną suchą typu fińskiego z temperaturą maksymalną do 1200C oraz wilgotnością względną 10–15 %.

 4. Sauna składa się z jednej kabiny o powierzchni 5 m2 i pojemności max. do 5 osób.

 5. W pomieszczeniach sauny obowiązuje zakaz:

 • korzystania z urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem w tym wylewania jakichkolwiek płynów w kabinie,

 • manipulowania przy piecach i innych zainstalowanych w saunie urządzeniach,

 1. Wstęp do sauny odbywa się na podstawie transpondera ESOK.      

Zasady korzystania

 1. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z kąpieli w saunie tylko pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych i tylko na ich odpowiedzialność.

 2. Z obiektu nie mogą korzystać osoby:

 • których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub działanie środków odurzających,

 • z przeciwwskazaniami medycznymi,

 • zachowujące się w sposób zagrażający innym osobom.

 1. Osoby korzystające z sauny powinny posiadać ręcznik do wycierania ciała i ręcznik do położenia na siedzisko lub owinięcia tułowia, mydło oraz klapki na nogi.

 2. Przed wejściem do sauny należy:

 • umyć całe ciało mydłem również w celu zmycia z ciała wszelkich kosmetyków i osuszyć dokładnie ręcznikiem,

 • zdjąć biżuterię oraz wszystkie inne przedmioty metalowe,

 • zdjąć stroje kąpielowe z dodatkiem środków syntetycznych i sztucznych oraz klapki.

 1. Z kąpieli w saunie należy korzystać w pozycji siedzącej lub leżąc. Na ławy w kabinach wchodzić można tylko gołą stopą

 2. Zaleca się stosowanie cyklu pobytowego w kabinie polegającego na nagrzewaniu i krótkim schłodzeniu ciała np. 2-3 razy po 10-15 minut. Maksymalnie ok. 30 minut dziennie.

 3. Z sauny nie powinny korzystać osoby z następującymi schorzeniami:

 • choroby zakaźne, przeziębienie i gruźlica,

 • choroby przebiegające z ostrym stanem gorączkowym,

 • choroby nerek, wątroby i nowotworowe,

 • niektóre choroby krwi i układu krwiotwórczego,

 • padaczka, stany psychotyczne,

 • choroby układu krążenia w tym szczególnie choroby serca,

 • schorzenia naczyń krwionośnych, stany po wylewach i udarach,

 • jaskra.

 1. Nie jest zalecane korzystanie z sauny przez kobiety w ciąży.

 2. Korzystanie z sauny wskazane jest w wielu zespołach chorobowych, m.in.:

 • astma oskrzelowa, nieżyty oskrzeli i górnych dróg oddechowych,

 • choroby zwyrodnieniowe stawów i kręgosłupa, gościec,

 • stany pourazowe kości i stawów, stany po zapaleniach stawów, mięśni i wiązadeł,

 • niektóre choroby neurologiczne jak zespoły korzonkowe, dyskopatie, neurastenie,

 • niektóre stany zapalne skóry jak nawrotowe ropne zapalenia skóry, choroby świądowe,

 • zaburzenia czynnościowe układu trawiennego z objawami skurczowymi, choroby wrzodowe w okresie remisji.

 1. Korzystanie z sauny odbywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność. Ocenę stanu zdrowia i możliwości korzystania z sauny powinien przeprowadzić lekarz.

 2. W przypadku wystąpienia niekorzystnych zmian samopoczucia, osoba korzystająca z sauny powinna przerwać pobyt i powiadomić pracownika Ośrodka bądź skorzystać z zainstalowanego w kabinie dzwonka alarmowego.

   

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego     Regulaminu  oraz Regulaminu Ośrodka Rozbraty-Jutrzenka nie będą rozpatrywane.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub  Regulaminem Ośrodka Rozbrat-Jutrzenka decyzje podejmuje Dyrektor SCS Aktywna Warszawa.