Dostępność Ośrodka dla osób z niepełnosprawnością

  • obiekt wyposażony jest w windę zapewniająca dostęp do wejścia głównego do budynku,
  • w hallu głównym jest toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • w pozostałych częściach obiektu (część administracyjno-biurowa oraz część sportowa) brak jest udogodnień dla osób niepełnosprawnych