Dostępność architektoniczna

Ośrodek Rozbrat, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa

Budynek główny

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

- Do budynku prowadzi 1 wejście od strony ul. Rozbrat. Do wejścia do budynku prowadzą schody.

- Przy schodach do wejścia znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych.

- Recepcja znajduje się w hallu głównym wchodząc głównym wejściem do budynku.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

- Wejścia do szatni głównej znajdującej się na parterze umożliwia  przejazd wózka.

- Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.

- W budynku nie ma windy.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

- Węzeł sanitarny (toaleta) dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu obok recepcji,

- Dojście do obiektów sportowych, pomieszczenia zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz poszczególne obiekty sportowe (pływalnia, siłownia) nie są przystosowane do użytku przez osoby niepełnosprawne, (siłownia znajduje się na piętrze 2, sala sportowa na poziomie -1),

- Pracownicy Ośrodka tj. instruktorzy sportu są przygotowani do pomocy osobom z ograniczeniami ruchowymi (z wyjątkiem osób na wózkach, brak windy ogranicza poruszanie się miedzy parterem, piętrem 1 (siłownia), a poziomem -1 (szatnie, prysznice, sala sportowa i pływalnia ), w zakresie poruszania się po hali oraz wejścia i wyjścia z wody.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

- Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych,

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

- W budynku i we wszystkich jego pomieszczeniach brak dostosowanego udogodnienia dla psa asystującego i psa przewodnika.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

- Brak - tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.

- Brak - informacji głosowych, pętli indukcyjnej

- Brak - oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

7. Informacje dotyczące dojazdu

- Dojście z przystanku Rozbrat, autobusy 108, 162, 171

- Dojazd ze stacji metra Centrum autobusem 171

- Dojazd ze stacji metra Stadion Narodowy autobusem 162

- Postój taksówek, ul. Górnośląska.

8. Inne istotne

- Ośrodek w przyszłości planuje kilka rozwiązań poprawiających dostępność.

Sauna

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

- Wejście do sauny znajduje się na parterze budynku Ośrodka Rozbrat-Jutrzenka.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

- Dla osób na wózkach dostępne jest pomieszczenie na parterze, brak windy w budynku

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

- Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych (hall główny, obok recepcji)

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

- Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

- Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń brak dostosowanego udogodnienia dla psa asystującego i psa przewodnika.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Inne sposoby porozumiewania się itp.

- Brak tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online,

- Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnej,

- Brak nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

7. Informacje dotyczące dojazdu

- Dojście z przystanku Rozbrat, autobusy 108, 162, 171

- Dojazd ze stacji metra Centrum autobusem 171

- Dojazd ze stacji metra Stadion Narodowy autobusem 162

- Postój taksówek przy Ośrodku

8. Inne istotne

- Ośrodek w przyszłości planuje kilka rozwiązań poprawiających dostępność.