Dostępność architektoniczna

Ośrodek Rozbrat, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

 • Do budynku prowadzi 1 wejście od strony ul. Rozbrat. Do wejścia do budynku prowadzą schody
 • Recepcja znajduje się w holu głównym po lewej stronie wchodząc głównym wejściem do budynku
 • Wejście do budynku nie zostało przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy).

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

 • Wejście do szatni głównej znajdującej się na parterze umożliwia przejazd wózka;
 • Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze;
 • W budynku nie ma windy.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

 • Węzeł sanitarny (toaleta) dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, przy wejściu, obok recepcji
 • Dojście do obiektów sportowych, pomieszczenia zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz poszczególne obiekty sportowe (pływalnia, sala sportowa, siłownia) nie są przystosowane do użytku przez osoby niepełnosprawne, (siłownia znajduje się na piętrze 2, sala sportowa na poziomie -1, pływalnia na poziomie -2)
 • Pracownicy Ośrodka, tj. instruktorzy sportu są przygotowani do pomocy osobom z ograniczeniami ruchowymi (z wyjątkiem osób na wózkach, brak windy ogranicza poruszanie się między parterem, piętrem 1 (siłownia), a poziomem -1 (sala sportowa) i poziomem -2 (pływalnia i szatnie) w zakresie poruszania się po hali oraz wejścia i wyjścia z wody.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

 • Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
 • Od godziny 16:00 dostępny jest parking dla klientów ośrodka 

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 • W budynku zapewnione prawo wstępu osobie korzystającej z pomocy psa asystującego i psa przewodnika

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

 • Brak - tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online
 • Brak - informacji głosowych, pętli indukcyjnej
 • Brak - oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

7. Informacje dotyczące dojazdu

 • Dojście z przystanku Rozbrat, autobusy 108, 109, 162, 171
 • Dojazd ze stacji metra M1 Centrum autobusem 171
 • Dojazd ze stacji metra M2 Centrum Nauki Kopernik autobusem 162
 • Postój taksówek: ul. Górnośląska.

8. Inne istotne

 • Ośrodek w przyszłości planuje kilka rozwiązań poprawiających dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Sauna 
Ośrodek Rozbrat, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

 • Wejście do sauny znajduje się na parterze budynku Ośrodka Rozbrat

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

 • Dla osób na wózkach dostępne jest pomieszczenie na parterze, brak windy w budynku

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

 • Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych (hall główny, obok recepcji)

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

 • Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń brak dostosowanego udogodnienia dla psa asystującego i psa przewodnika.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Inne sposoby porozumiewania się itp.

 • Brak tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online
 • Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnej
 • Brak nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

7. Informacje dotyczące dojazdu

 • Dojście z przystanku Rozbrat, autobusy 108, 109, 162, 171
 • Dojazd ze stacji metra M1 Centrum autobusem 171
 • Dojazd ze stacji metra M2 Centrum Nauki Kopernik autobusem 162
 • Postój taksówek: ul. Górnośląska.

8. Inne istotne

 • Ośrodek w przyszłości planuje kilka rozwiązań poprawiających dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.