Dostępność architektoniczna

Ośrodek Rozbrat, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

 • Do budynku prowadzi 1 wejście od strony ul. Rozbrat. Do wejścia do budynku prowadzą schody
 • Recepcja znajduje się w holu głównym po lewej stronie wchodząc głównym wejściem do budynku
 • Wejście do budynku zostało przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda).

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

 • Wejście do szatni głównej znajdującej się na parterze umożliwia przejazd wózka;
 • Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze;
 • W budynku nie ma windy.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

 • Węzeł sanitarny (toaleta) dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, przy wejściu, obok recepcji
 • Dojście do obiektów sportowych, pomieszczenia zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz poszczególne obiekty sportowe (pływalnia, sala sportowa, siłownia) nie są przystosowane do użytku przez osoby niepełnosprawne, (siłownia znajduje się na piętrze 2, sala sportowa na poziomie -1, pływalnia na poziomie -2)
 • Pracownicy Ośrodka, tj. instruktorzy sportu są przygotowani do pomocy osobom z ograniczeniami ruchowymi (z wyjątkiem osób na wózkach, brak windy ogranicza poruszanie się między parterem, piętrem 1 (siłownia), a poziomem -1 (sala sportowa) i poziomem -2 (pływalnia i szatnie) w zakresie poruszania się po hali oraz wejścia i wyjścia z wody.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

 • Wyznaczono jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych
 • Od godziny 16:00 dostępny jest parking dla klientów ośrodka 

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 • W budynku zapewnione prawo wstępu osobie korzystającej z pomocy psa asystującego i psa przewodnika

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

 • Możliwość kożystania z tłumacza polskiego języka migowego online
 • Mozliwość korzystania z pętli indukcyjnej
 • Brak - oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

7. Informacje dotyczące dojazdu

 • Dojście z przystanku Rozbrat, autobusy 107, 108, 109, 159, 162, 171
 • Dojazd ze stacji metra M1 Centrum autobusem 107, 109, 171
 • Dojazd ze stacji metra M2 Centrum Nauki Kopernik autobusem 162