Cennik

OŚRODEK ROZBRAT-JUTRZENKA - WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG

LP

Usługa

Opis usługi

Czas w strefie płatnej

Status (wiek) osób uprawnionych

VAT

Cena usługi

1

Bilet jednorazowy - normalny

wstęp na pływalnię, pływanie rekreacyjne, czas przebywania w strefie płatnej

75 min.

Bez ograniczeń

8%

14,00 zł

2

Bilet jednorazowy – normalny z Kartą Warszawiaka

wstęp na pływalnię, pływanie rekreacyjne, czas przebywania w strefie płatnej

75 min.

Posiadacze Karty Warszawiaka

8%

12,50 zł

3

Bilet jednorazowy - ulgowy

wstęp na pływalnię, pływanie rekreacyjne, czas przebywania w strefie płatnej

75 min.

Osoby uprawnione

8%

10,00 zł

4

Bilet jednorazowy – ulgowy z Kartą Młodego Warszawiaka

wstęp na pływalnię, pływanie rekreacyjne, czas przebywania w strefie płatnej

75 min.

Posiadacze Karty Młodego Warszawiaka

8%

9,00 zł

5

Bilet jednorazowy rodzinny

wstęp na pływalnię, pływanie rekreacyjne, czas przebywania w strefie płatnej

75 min.

opiekun pełnoletni i dwoje dzieci do 18 roku życia lub dwoje opiekunów i jedno dziecko do 18 roku życia

8%

25,00 zł

6

Dopłata do biletu rodzinnego

wstęp na pływalnię, pływanie rekreacyjne, czas przebywania w strefie płatnej

75 min.

Każda następna osoba

8%

7,00 zł

7

Karnet imienny – normalny

10 WEJŚĆ

wstęp na pływalnię, pływanie rekreacyjne, czas przebywania w strefie płatnej

10 x 75 min.

Bez ograniczeń

8%

115,00 zł

8

Karnet imienny – normalny

z Kartą Warszawiaka

10 WEJŚĆ

wstęp na pływalnię, pływanie rekreacyjne, czas przebywania w strefie płatnej

10 x 75 min.

Posiadacze Karty Warszawiaka

8%

103,50 zł

9

Karnet imienny – ulgowy

10 WEJŚĆ

wstęp na pływalnię, pływanie rekreacyjne, czas przebywania w strefie płatnej

10 x 75 min.

Osoby uprawnione

8%

80,00 zł

10

Karnet imienny – ulgowy z Kartą Młodego Warszawiaka

10 WEJŚĆ

wstęp na pływalnię, pływanie rekreacyjne, czas przebywania w strefie płatnej

10 x 75 min.

Posiadacze Karty Młodego Warszawiaka

8%

72,00 zł

11

Karnet imienny – normalny

15 WEJŚĆ

wstęp na pływalnię, pływanie rekreacyjne, czas przebywania w strefie płatnej

15 x 75 min.

Bez ograniczeń

8%

170,00 zł

12

Karnet imienny – normalny

z Kartą Warszawiaka

15 WEJŚĆ

wstęp na pływalnię, pływanie rekreacyjne, czas przebywania w strefie płatnej

15 x 75 min.

Posiadacze Karty Warszawiaka

8%

155,00 zł

13

Karnet imienny – ulgowy

15 WEJŚĆ

wstęp na pływalnię, pływanie rekreacyjne, czas przebywania w strefie płatnej

15 x 75 min.

Osoby uprawnione

8%

120,00 zł

14

Karnet imienny – ulgowy z Kartą Młodego Warszawiaka

15 WEJŚĆ

wstęp na pływalnię, pływanie rekreacyjne, czas przebywania w strefie płatnej

15 x 75 min.

Posiadacze Karty Młodego Warszawiaka

8%

110,00 zł

 

 

LP

Usługa

Opis usługi

Czas w strefie płatnej

Wiek (status) osób uprawnionych

VAT

Cena usługi

1

Nauka pływania dla przedszkolaków, dzieci i młodzieży dorosłych - wejście jednorazowe (zajęcia grupowe)

nauka pływania z instruktorem ośrodka

30 min - zajęcia
60 min - w strefie płatnej

Bez ograniczeń

8%

25,00 zł

2

Nauka pływania dla przedszkolaków, dzieci i młodzieży dorosłych (zajęcia grupowe) - wejście jednorazowe (zajęcia grupowe)

nauka pływania z instruktorem ośrodka

30 min - zajęcia
60 min - w strefie płatnej

Posiadacze Karty Warszawiaka i Karty Młodego Warszawiaka (przedszkolaki, dzieci i dorośli)

8%

22,50 zł

3

Karnet - nauka pływania dla przedszkolaków (zajęcia grupowe)
(w cenie karnetu wejście dla opiekuna na zajęcia).

nauka pływania z instruktorem ośrodka, ilość zajęć uzależniona od harmonogramu zajęć w danym cyklu. Cena za zajęcia zakupione w pakiecie (danym cyklu szkoleniowym)

30 min - zajęcia
60 min - w strefie płatnej

 

Przedszkolaki wraz z opiekunem

8%

19,00 zł

4

Karnet - nauka pływania dla dzieci młodzieży i dorosłych (zajęcia grupowe)

nauka pływania z instruktorem ośrodka, ilość zajęć uzależniona od harmonogramu zajęć w danym cyklu. Cena za zajęcia zakupione w pakiecie (danym cyklu szkoleniowym)

30 min - zajęcia
60 min - w strefie płatnej
dzieci i młodzież, dorośli

8%

17,00 zł

5

Karnet - nauka pływania dla dzieci młodzieży i dorosłych
zajęcia grupowe
nauka pływania z instruktorem ośrodka, ilość zajęć uzależniona od harmonogramu zajęć w danym cyklu. Cena za zajęcia zakupione w pakiecie (danym cyklu szkoleniowym). 30 min - zajęcia
60 min - w strefie płatnej
posiadacze Karty Warszawiaka i Karty Młodego Warszawiaka (dzieci, młodzież i dorośli)

8%

15,00 zł

6

Nauka pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych - wejście jednorazowe (obowiązuje wcześniejsza rezerwacja). zajęcia indywidualne:
w ramach usługi:
- 30 min. lekcji z instruktorem + 30 min. czas techniczny
30 min - zajęcia
60 min - w strefie płatnej
bez ograniczeń

8%

 

45,00 zł

 

7

Nauka pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych - wejście jednorazowe (obowiązuje wcześniejsza rezerwacja). zajęcia indywidualne:
w ramach usługi:
- 30 min. lekcji z instruktorem + 30 min. czas techniczny
30 min - zajęcia
60 min - w strefie płatnej
Posiadacze
Karty Warszawiaka i Karty Młodego Warszawiaka
8% 40,00 zł

8

Nauka pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych - KARNET 4 WEJŚCIA (obowiązuje wcześniejsza rezerwacja), zajęcia indywidualne:
w ramach usługi: - 30 min. lekcji z instruktorem + 30 min. czas techniczny
30 min - zajęcia
60 min - w strefie płatnej
bez ograniczeń

8%

150,00 zł

9

Bilet instruktorski - nauka pływania prowadzenie indywidualnej nauki pływania, w ramach zakupionego biletu możliwość prowadzenia zajęć z 1-2 osobami. 60 min. w strefie płatnej Warunki:
- działalność gospodarcza,
- uprawnienia instruktora nauki pływania, trenera personalnego
- posiadanie ubezpieczenia OC, NNW swojej działalności,
- zawarcie umowy cywilnoprawnej z SCSAW

23%

20,00 zł

10

Karnet instruktorski
nauka pływania
10 wejść

prowadzenie indywidualnej nauki pływania, w ramach zakupionego biletu możliwość prowadzenia zajęć z 1-2 osobami 10 x 60 min. w strefie płatne Warunki:
- prowadzona działalność gospodarcza,
- uprawnienia instruktora nauki pływania,
- posiadanie ubezpieczenia OC, NNW swojej działalności,
- zawarcie umowy cywilno-prawnej z SCSAW

8%

180,00 zł

 

 

LP

Usługa

Opis usługi

Czas w strefie płatnej

Wiek (status) osób uprawnionych

VAT

Cena usługi

1

Wstęp na salę sportową (badminton)

- bilet jednorazowy

korzystanie z sali i urządzeń /badminton/

poniedziałek – niedziela w godzinach otwarcia

60 min.

bez ograniczeń 8

8%

45,00 zł

2

Wstęp na salę sportową (badminton)

- karnet imienny 

korzystanie z sali i urządzeń /badminton/

poniedziałek – niedziela w godzinach otwarcia 

60 min.

bez ograniczeń

8%40,00 zł/godz. przy zakupie min. 4 gier w miesiącu

40,00 zł/godz. przy zakupie min. 4 gier w miesiącu

3

Wstęp na salę sportową (tenis stołowy)

- bilet jednorazowy

korzystanie z sali i urządzeń /tenis stołowy/

poniedziałek – niedziela w godzinach otwarcia 

60 min. 

bez ograniczeń

8%

25,00 zł

4

Wstęp na salę sportową trening funkcjonalny – bilet jednorazowy

trening funkcjonalny (lekka atletyka)

90 min. wg harmonogramu bez ograniczeń

8%

10,00 zł

5

Zajęcia fitness - bilet jednorazowy zajęcia rekreacyjno-sportowe w sali gimnastycznej (różne rodzaje) pod opieką instruktora. 55 min. osoby powyżej 16 roku życia.

8%

20,00 zł

6

Zajęcia fitness - bilet jednorazowy z Kartą Warszawiaka i Młodego Warszawiaka  zajęcia sportowo-rekreacyjne na sali gimnastycznej pod opieką instruktora 55 min. osoby w wieku od 16 lat posiadacze Karty Warszawiaka i Karty Młodego Warszawiaka

8%

 

18,00 zł

 

7

Zajęcia usprawniające dla Seniorów - bilet jednorazowy zajęcia usprawniające w sali sportowej, prowadzone przez instruktora.  50 min. osoby, które ukończyły 55 r. życia, posiadają legitymację emeryta lub rencisty, zameldowane w Warszawie 8% 6,00 zł

8

Zajęcia usprawniające dla Seniorów - Karnet (1 wejście w tygodniu) (2 wejścia w tygodniu) zajęcia usprawniające w sali sportowej, prowadzone przez instruktora.

4 x 50 min.

8 x 50 min.

osoby, które ukończyły 55 r. życia, posiadają legitymację emeryta lub rencisty, zameldowane w Warszawie

8%

20,00 zł

40,00 zł 

 

SIŁOWNIA (bilety i karnety)

 

1

Wstęp do siłowni –

bilet jednorazowy (open)

Korzystanie z urządzeń siłowni

poniedziałek – niedziela w godzinach otwarcia

bez ograniczeń

z wyjątkiem godzin objętych rezerwacją

Osoby w wieku od 16 lat

8%

20,00 zł

2

Wstęp do siłowni –

bilet jednorazowy (open) z Kartą Warszawiaka i Młodego Warszawiaka 

Korzystanie z urządzeń siłowni

poniedziałek – niedziela w godzinach otwarcia

bez ograniczeń

z wyjątkiem godzin objętych rezerwacją

Osoby w wieku od 16 lat Posiadacze Karty Warszawiaka i Karty Młodego Warszawiaka

8%

18,00 zł

3

Wstęp do siłowni –

karnet imienny „open”

Korzystanie z urządzeń siłowni

poniedziałek – niedziela w godzinach otwarcia przez okres 30 dni maksymalnie 1 wejście dziennie.

bez ograniczeń

z wyjątkiem godzin objętych rezerwacją

Osoby w wieku od 16 lat

8%

120,00 zł

4

Wstęp do siłowni –

karnet imienny „open”

z Kartą Warszawiaka i Młodego Warszawiaka

Korzystanie z urządzeń siłowni

poniedziałek – niedziela w godzinach otwarcia przez okres 30 dni

maksymalnie 1 wejście dziennie.

bez ograniczeń

z wyjątkiem godzin objętych rezerwacją

Osoby w wieku od 16 lat

Posiadacze Karty Warszawiaka i Karty Młodego Warszawiaka 

8%

108,00 zł

5

Wynajem siłowni dla grup zorganizowanych

(bez instruktora)

Wyłączne korzystanie z całej siłowni przez wynajmującego

poniedziałek – niedziela w godzinach otwarcia

60 min.

Osoby w wieku od 16 lat

23%

20,00 zł

6

Bilet instruktorski - siłownia

Prowadzenie zajęć na siłowni (trening indywidualny), w ramach zakupionego biletu możliwość prowadzenia zajęć z 1-2 osobami. 

60 min.

Warunki:

- działalność gospodarcza,

- uprawnienia instruktora, trenera personalnego,

- posiadanie ubezpieczenia OC, NNW swojej działalności,

- zawarcie umowy cywilno-prawnej z SCS AW

23%

20,00 zł

7

Bilet jednorazowy

– zajęcia w ramach programu „Aktywny Senior”

Korzystanie z urządzeń siłowni

poniedziałek – piątek w godz. 10:00-13:00

60 min.

Osoby zameldowane na obszarze m.st. Warszawy z ukończonym 55- tym rokiem życia i posiadające legitymację emeryta lub rencisty. Stan zdrowia powinien pozwalać na uczestnictwo w tego typu zajęciach. 

8%

6,00 zł

 

SAUNA, SOLARIUM (bilety):

 

1

Sauna – bilet wstępu 

Usługa wyłącznie na zamówienie. Cena za wynajęcie sauny. Max. 5 osób

60 min

Osoby powyżej 18 lat

8%

36,00 zł

2

Solarium – bilet wstępu

Jednorazowe korzystanie z łóżka opalającego 

1 min.

 

23%

1,50 zł

 

ZAJĘCIA REKREACYJNE (bilety i karnety):

 

1

Bilet jednorazowy zajęcia rehabilitacyjne (pływalnia)

ćwiczenia w wodzie prowadzone przez instruktora/fizjoterapeutę w tym dla osób dysfunkcjami ruchu przeznaczone dla:

1. kobiet w ciąży i po ciąży

2. dzieci i młodzieży – zajęcia korektywy

3. dorosłych – zajęcia usprawniające po przebytych wypadkach i urazach.  

50 min. - zajęcia

100 min. - w strefie płatne

Bez ograniczeń

8%

25,00 zł

2

Karnet na zajęcia rehabilitacyjne (pływalnia

ćwiczenia w wodzie prowadzone przez instruktora/fizjoterapeutę w tym dla osób dysfunkcjami ruchu przeznaczone dla:

1. kobiet w ciąży i po ciąży

2. dzieci i młodzieży – zajęcia korektywy

3. dorosłych – zajęcia usprawniające po przebytych wypadkach i urazach W ramach karnetu: 4 wejścia na zajęcia

50 min - zajęcia

100 min.- w strefie płatnej

Bez ograniczeń

8%

72,00 zł

3

Bilet jednorazowy zajęcia rehabilitacyjne (sala sportowa)

ćwiczenia (różne rodzaje) w sali sportowej prowadzone przez instruktora / fizjoterapeutę 

50 min.

Bez ograniczeń

8%

20,00 zł

4

Karnet na zajęcia rehabilitacyjne (sala sportowa

ćwiczenia (różne rodzaje) w sali sportowej prowadzone przez instruktora / fizjoterapeutę W ramach karnetu: 4 wejścia na zajęcia.

50 min.

Bez ograniczeń

8%

60,00 zł

5

Bilet jednorazowy – Aquaerobik

Aquaerobik - zajęcia grupowe 

40 min. - zajęcia

75 min. w strefie płatnej 

bez ograniczeń

8%

25,00 zł

6

Karnet imienny – Aquaerobik - 4 WEJŚĆIA (1 x w tygodniu)

Aquaerobik

40 min. - zajęcia

75 min. w strefie płatnej

bez ograniczeń

8%

90,00 zł

7

Karnet imienny – Aquaerobik - 8 WEJŚĆ (2 x w tygodniu)

Aquaerobik

40 min. - zajęcia

75 min. w strefie płatnej

osoby, które ukończyły 55 r. życia, posiadają legitymację emeryta lub rencisty, zameldowane w Warszawie

8%

160,00 zł

8

Bilet jednorazowy

– zajęcia w ramach programu „Senior starszy, sprawniejszy”

Gimnastyka w wodzie

30 min. - zajęcia

65 min. w strefie płatnej

osoby, które ukończyły 55 r. życia, posiadają legitymację emeryta lub rencisty, zameldowane w Warszawie

8%

7,00 zł

9

Karnet imienny

– zajęcia w ramach programu „Senior starszy, sprawniejszy” (zajęcia 1 raz w tygodniu) 

Gimnastyka w wodzie

30 min. - zajęcia

65 min. w strefie płatne

osoby, które ukończyły 55 r. życia, posiadają legitymację emeryta lub rencisty, zameldowane w Warszawie

8%

25,00 zł

10

Karnet imienny

– zajęcia w ramach programu „Senior starszy, sprawniejszy” (zajęcia 2 razy w tygodniu)

Gimnastyka w wodzie

30 min. - zajęcia

65 min. w strefie płatnej

osoby, które ukończyły 55 r. życia, posiadają legitymację emeryta lub rencisty, zameldowane w Warszawie

8%

50,00 zł

 

SKATEPARK JUTRZENKA (bilety):

 

1

Wejście indywidualne

korzystanie z urządzeń na terenie obiektu poniedziałek – piątek w godzinach otwarcia

(no limit)

- os. do lat 7 – opieka stała

- os. niepełnoletnie - opieka stała lub zgoda opiekuna

- os. pełnoletnie - bez ograniczeń

* posiadacze Karty Warszawiaka i Karty Młodego Warszawiaka

8%

7,00 zł

2

Wejście indywidualne z Kartą Warszawiaka i Młodego Warszawiaka* 

korzystanie z urządzeń na terenie obiektu poniedziałek – piątek w godzinach otwarcia

(no limit)

- os. do lat 7 – opieka stała

- os. niepełnoletnie - opieka stała lub zgoda opiekuna

- os. pełnoletnie - bez ograniczeń 

* posiadacze Karty Warszawiaka i Karty Młodego Warszawiaka

8%

6,00 zł

3

Wejście indywidualne

korzystanie z urządzeń na terenie obiektu

sobota, niedziela i święta w godzinach otwarcia 

(no limit)

- os. do lat 7 – opieka stała

- os. niepełnoletnie - opieka stała lub zgoda opiekuna

- os. pełnoletnie - bez ograniczeń 

* posiadacze Karty Warszawiaka i Karty Młodego Warszawiaka

8%

10,00 zł

4

Wejście indywidualne z Kartą Warszawiaka i Młodego Warszawiaka* 

korzystanie z urządzeń na terenie obiektu

sobota, niedziela i święta w godzinach otwarcia

(no limit)

- os. do lat 7 – opieka stała

- os. niepełnoletnie - opieka stała lub zgoda opiekuna

- os. pełnoletnie - bez ograniczeń 

* posiadacze Karty Warszawiaka i Karty Młodego Warszawiaka

8%

9,00 zł

 

KARNETY WARTOŚCIOWE (PŁATNICZE)

 

1

Karnet 150 (e-karta)

możliwość dowolnego skorzystania z oferty Ośrodków Grzybowska, Inflancka, Polonia, Rozbrat. W ramach karnetu do wykorzystania kwota 165 zł. Z karnetu zdejmowane będą usługi pojedynczych wejść zgodnie z cennikiem Ośrodka 

Zgodnie z rodzajem wybranej usługi 

Bez ograniczeń

8%

150,00 zł

2

Karnet 200 (e-karta)

możliwość dowolnego skorzystania z oferty Ośrodków Grzybowska, Inflancka, Polonia, Rozbrat. W ramach karnetu do wykorzystania kwota 230 zł. Z karnetu zdejmowane będą usługi pojedynczych wejść zgodnie z cennikiem Ośrodka

Zgodnie z rodzajem wybranej usługi 

Bez ograniczeń 

8%

200,00 zł

3

Karnet 300 (e-karta)

możliwość dowolnego skorzystania z oferty Ośrodków Grzybowska, Inflancka, Polonia, Rozbrat. W ramach karnetu do wykorzystania kwota 360 zł. Z karnetu zdejmowane będą usługi pojedynczych wejść zgodnie z cennikiem Ośrodka

Zgodnie z rodzajem wybranej usługi

Bez ograniczeń

8%

300,00 zł

 

OPŁATY DODATKOWE

 

1

Przekroczenie czasu pobytu w strefie płatnej (bilety jednorazowe i karnety pływalnia)

wstęp na pływalnię, pływanie rekreacyjne, czas przebywania w strefie płatnej

1 min.

Bez ograniczeń – z wyłączeniem biletu i karnetu 

8%

0,30 zł

2

Przekroczenie czasu pobytu w strefie płatnej

(bilet i karnet instruktorski)

Prowadzenie zajęć (indywidualnego treningu) na pływalni

w ramach zakupionego biletu lub karnetu instruktorskiego

1 min.

Bez ograniczeń – dotyczy biletu i karnetu instruktorskiego (pływalnia)

23%

0,40 zł

3

Opłata za wydanie duplikatu karty (karnetu)

wniesienie opłaty za wydanie duplikatu karty elektronicznej (karnetu). 

1 szt.

Bez ograniczeń

23%

20,00 zł

4

Opłata za zagubioną/zniszczoną opaskę (transponder z chipem)

wniesienie opłaty w przypadku zagubienia lub zniszczenia opaski umożliwiającej zalogowanie się do systemu ESOK oraz otwarcie szafki ubraniowej 

1 szt.

Bez ograniczeń

23%

70,00 zł

OŚRODEK ROZBRAT-JUTRZENKA - WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW i URZĄDZEŃ DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH M.ST. WARSZAWY.

LP

Usługa

Opis usługi

Czas w strefie płatnej

Wiek (status) osób uprawnionych

Cena usługi

 

I. Wynajem pływalni

 

1

Wynajem pływalni

/bez instruktora/

wynajem pływalni przez zorganizowane grupy sportowe z publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, stowarzyszeń i innych podmiotów kultury fizycznej,

w celu realizacji programu szkolenia sportowego i/lub wychowania fizycznego.

poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 17.00

30 min.

60 min.

oświata, stowarzyszenia i inne podmioty kultur fizycznej

140,00 zł

256,00 zł

2

Wynajem pływalni

/z instruktorem/

wynajem pływalni przez zorganizowane grupy sportowe z publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, stowarzyszeń i innych podmiotów kultury fizycznej, 

w celu realizacji programu szkolenia sportowego i/lub wychowania fizycznego. 

poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 17.00

30 min.

60 min.

oświata, stowarzyszenia i inne podmioty kultur fizycznej

175,00 zł

330,00 zł

3

Wynajem pływalni dla grup zorganizowanych

(bez instruktora)

wynajem pływalni przez zorganizowane grupy sportowe (firmy, instytucje, oświata, stowarzyszenia i inne podmioty kultury fizycznej) 

30 min.

60 min.

bez ograniczeń

195,00 zł

370,00 zł

4

Wynajem pływalni dla grup zorganizowanych

(z instruktorem)

wynajem pływalni przez zorganizowane grupy sportowe (firmy, instytucje, oświata, stowarzyszenia i inne podmioty kultury fizycznej) 

30 min.

60 min.

bez ograniczeń

240,00 zł

445,00 zł

5

Wynajem 1 toru pływalni

/bez instruktora/

wynajem 1 toru pływalni przez zorganizowane grupy sportowe z publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, stowarzyszeń i innych podmiotów kultury fizycznej

w celu realizacji programu szkolenia sportowego i/lub wychowania fizycznego

poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 17.00

30 min.

60 min.

zorganizowane grupy sportowe z publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych, stowarzyszeń i innych podmiotów kultury fizycznej

46,00 zł

85,00 zł

6

Wynajem 1 toru pływalni /bez instruktora/

wynajem toru/torów pływalni przez wynajmującego

(firmy, instytucje, oświata, stowarzyszenia i inne podmioty kultury fizycznej, osoby indywidualne)

30 min.

60 min.

firmy, instytucje, oświata, stowarzyszenia i inne podmioty kultury fizycznej, osoby indywidualne

70,00 zł

130,00 zł

 

II. Wynajem sali sportowej 

 

1

Wynajem sali sportowej 

wynajem sali sportowej przez zorganizowane grupy sportowe z publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, stowarzyszeń i innych podmiotów kultury fizycznej w celu realizacji programu szkolenia sportowego i/lub wychowania fizycznego

(poniedziałek – piątek w godz. 8.00-17.00)

60 min.

oświata, stowarzyszenia i inne podmioty kultury fizycznej

33,00 zł 

2

Wynajem sali sportowej

wynajem sali sportowej

(firmy, instytucje, oświata, stowarzyszenia i inne podmioty kultury fizycznej, osoby indywidualne)

60 min.

bez ograniczeń

102,00 zł

 

III. Wynajem sali konferencyjnej

 

1

Wynajem dużej sali konferencyjnej

korzystanie z sali na organizację konferencji, szkoleń, narad itp. dni powszednie w godz. 8.00 – 19.00

 

korzystanie z sali na organizację konferencji, szkoleń, narad itp. dni powszednie w godz. 19.00 – 22.00

 

korzystanie z sali na organizację konferencji, szkoleń, narad itp. sobota - niedziela w godz. 9.00 – 21.00 

60 min.

Bez ograniczeń

73,00 zł

114,00 zł

73,00 zł. 

2

Wynajem małej sali konferencyjnej

korzystanie z sali na organizację konferencji, szkoleń, narad itp. dni powszednie w godz. 8.00 – 19.00 

 

korzystanie z sali na organizację konferencji, szkoleń, narad itp. dni powszednie w godz. 19.00 – 22.00

 

korzystanie z sali na organizację konferencji, szkoleń, narad itp. sobota - niedziela w godz. 9.00 – 21.00

60 min.

Bez ograniczeń

49,00 zł

65,00 zł

49,00 zł

II.OŚRODEK ROZBRAT-JUTRZENKA - WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ I USŁUG

LP

Usługa

Opis usługi

Czas w strefie płatnej

Wiek (status) osób uprawnionych

VAT

Cena usługi

 

I. Wynajem pływalni

 

1

Wynajem pływalni

/bez instruktora/

wynajem pływalni przez zorganizowane grupy sportowe z publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, stowarzyszeń i innych podmiotów kultury fizycznej,

w celu realizacji programu szkolenia sportowego i/lub wychowania fizycznego.

poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 17.00

30 min.

60 min.

oświata, stowarzyszenia i inne podmioty kultur fizycznej

23%

170,00 zł

315,00 zł

2

Wynajem pływalni

/z instruktorem/

wynajem pływalni przez zorganizowane grupy sportowe z publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, stowarzyszeń i innych podmiotów kultury fizycznej, 

w celu realizacji programu szkolenia sportowego i/lub wychowania fizycznego. 

poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 17.00

30 min.

60 min.

oświata, stowarzyszenia i inne podmioty kultur fizycznej

23%

215,00 zł

405,00 zł

3

Wynajem pływalni dla grup zorganizowanych

(bez instruktora)

wynajem pływalni przez zorganizowane grupy sportowe (firmy, instytucje, oświata, stowarzyszenia i inne podmioty kultury fizycznej) 

30 min.

60 min.

bez ograniczeń

23%

240,00 zł

455,00 zł

4

Wynajem pływalni dla grup zorganizowanych

(z instruktorem)

wynajem pływalni przez zorganizowane grupy sportowe (firmy, instytucje, oświata, stowarzyszenia i inne podmioty kultury fizycznej) 

30 min.

60 min.

bez ograniczeń

23%

295,00 zł

545,00 zł

5

Wynajem 1 toru pływalni

/bez instruktora/

wynajem 1 toru pływalni przez zorganizowane grupy sportowe z publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, stowarzyszeń i innych podmiotów kultury fizycznej

w celu realizacji programu szkolenia sportowego i/lub wychowania fizycznego

poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 17.00

30 min.

60 min.

zorganizowane grupy sportowe z publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych, stowarzyszeń i innych podmiotów kultury fizycznej

23%

57,00 zł

105,00 zł

6

Wynajem 1 toru pływalni /bez instruktora/

wynajem toru/torów pływalni przez wynajmującego

(firmy, instytucje, oświata, stowarzyszenia i inne podmioty kultury fizycznej, osoby indywidualne)

30 min.

60 min.

firmy, instytucje, oświata, stowarzyszenia i inne podmioty kultury fizycznej, osoby indywidualne

23%

85,00 zł

160,00 zł

 

II. Wynajem sali sportowej 

 

1

Wynajem sali sportowej 

wynajem sali sportowej przez zorganizowane grupy sportowe z publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, stowarzyszeń i innych podmiotów kultury fizycznej w celu realizacji programu szkolenia sportowego i/lub wychowania fizycznego

(poniedziałek – piątek w godz. 8.00-17.00)

60 min.

oświata, stowarzyszenia i inne podmioty kultury fizycznej

23%

40,00 zł 

2

Wynajem sali sportowej

wynajem sali sportowej

(firmy, instytucje, oświata, stowarzyszenia i inne podmioty kultury fizycznej, osoby indywidualne)

60 min.

bez ograniczeń

23%

125,00 zł

 

III. Wynajem sali konferencyjnej

 

1

Wynajem dużej sali konferencyjnej

korzystanie z sali na organizację konferencji, szkoleń, narad itp. dni powszednie w godz. 8.00 – 19.00

 

korzystanie z sali na organizację konferencji, szkoleń, narad itp. dni powszednie w godz. 19.00 – 22.00

 

korzystanie z sali na organizację konferencji, szkoleń, narad itp. sobota - niedziela w godz. 9.00 – 21.00 

60 min.

Bez ograniczeń

23%

90,00 zł

140,00 zł

90,00 zł. 

2

Wynajem małej sali konferencyjnej

korzystanie z sali na organizację konferencji, szkoleń, narad itp. dni powszednie w godz. 8.00 – 19.00 

 

korzystanie z sali na organizację konferencji, szkoleń, narad itp. dni powszednie w godz. 19.00 – 22.00

 

korzystanie z sali na organizację konferencji, szkoleń, narad itp. sobota - niedziela w godz. 9.00 – 21.00

60 min.

Bez ograniczeń

23%

60,00 zł

80,00 zł

60,00 zł

INFORMACJE OGÓLNE

Bilet ulgowy przysługuje: dzieciom i młodzieży uczącej się (do 26 r.ż.), emerytom, rencistom i osobom niepełnosprawnym oraz opiekunowi osoby niepełnosprawnej.

Dzieci do ukończenia 4-go roku życia, pod opieką osoby pełnoletniej oraz opiekun osoby niepełnosprawnej,korzystają z pływalni bezpłatnie.

Wszystkich klientów obowiązują zasady korzystania z obiektu zawarte w Regulaminach Ośrodka Rozbrat-Jutrzenka.

Osoby korzystające z biletów ulgowych są zobowiązane do każdorazowego okazywania ważnej legitymacji, uprawniającej do zniżki. W przypadku braku legitymacji, klient może nabyć wyłącznie bilet bez zniżki.

Termin ważności wszystkich zakupionych karnetów wynosi 90 dni.

Termin ważności karnetów oferowanych przez Ośrodek nie przedłuża się automatycznie w związku ze świętami państwowymi i religijnymi, w których Ośrodek jest nieczynny dla klientów.

 

 

Pliki do pobrania: