Cennik

    OŚRODEK ROZBRAT-JUTRZENKA - WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG

 

I. PŁYWALNIA KRYTA

LP

Usługa

Opis usługi

Czas w strefie płatnej

Status (wiek) osób uprawnionych

VAT

Cena usługi

1

Bilet jednorazowy - normalny

wstęp na pływalnię, pływanie rekreacyjne, czas przebywania w strefie płatnej

75 min.

Bez ograniczeń

8%

14,00 zł

2

Bilet jednorazowy – normalny

z Kartą Warszawiaka

 

wstęp na pływalnię, pływanie rekreacyjne, czas przebywania w strefie płatnej

 

75 min.

 

Posiadacze Karty Warszawiaka

8%

12,50 zł

3

Bilet jednorazowy - ulgowy

wstęp na pływalnię, pływanie rekreacyjne, czas przebywania w strefie płatnej

 

75 min.

 

Dzieci i młodzież ucząca się do 26 lat, emeryci, renciści i inwalidzi

8%

10,00 zł

4

Bilet jednorazowy – ulgowy

z Kartą Młodego Warszawiaka

wstęp na pływalnię, pływanie rekreacyjne, czas przebywania w strefie płatnej

 

75 min.

 

Posiadacze Karty Młodego Warszawiaka

8%

9,00 zł

5

Bilet jednorazowy rodzinny

wstęp na pływalnię, pływanie rekreacyjne, czas przebywania w strefie płatnej

 

75 min.

 

opiekun pełnoletni i dwoje dzieci do 18 roku życia lub dwoje opiekunów i jedno dziecko do 18 roku życia

8%

25,00 zł

6

Dopłata do biletu rodzinnego

wstęp na pływalnię, pływanie rekreacyjne, czas przebywania w strefie płatnej

 

75 min.

 

Każda następna osoba

8%

 

7,00 zł

 

7

Karnet imienny – normalny

10 WEJŚĆ

wstęp na pływalnię, pływanie rekreacyjne, czas przebywania w strefie płatnej

 

 

10 x 75 min.

Bez ograniczeń

8%

115,00 zł

8

Karnet imienny – normalny

z Kartą Warszawiaka

10 WEJŚĆ

wstęp na pływalnię, pływanie rekreacyjne, czas przebywania w strefie płatnej

 

 

10 x 75 min.

 

 

Posiadacze Karty Warszawiaka

8%

103,50 zł

9

Karnet imienny – ulgowy

10 WEJŚĆ

wstęp na pływalnię, pływanie rekreacyjne, czas przebywania w strefie płatnej

 

10 x 75 min.

 

 

Dzieci i młodzież ucząca się do 26 lat, emeryci, renciści i inwalidzi

8%

80,00 zł

10

Karnet imienny – ulgowy z Kartą Młodego Warszawiaka

10 WEJŚĆ

wstęp na pływalnię, pływanie rekreacyjne, czas przebywania w strefie płatnej

 

 

10 x 75 min.

 

 

Posiadacze Karty Młodego Warszawiaka

8%

72,00 zł

11

Karnet imienny – normalny

15 WEJŚĆ

wstęp na pływalnię, pływanie rekreacyjne, czas przebywania w strefie płatnej

 

15 x 75 min.

 

Bez ograniczeń

8%

170,00 zł

12

Karnet imienny – normalny

z Kartą Warszawiaka

15 WEJŚĆ

wstęp na pływalnię, pływanie rekreacyjne, czas przebywania w strefie płatnej

15 x 75 min.

Posiadacze Karty Warszawiaka

8%

155,00 zł

13

Karnet imienny – ulgowy

15 WEJŚĆ

wstęp na pływalnię, pływanie rekreacyjne, czas przebywania w strefie płatnej

 

15 x 75 min.

Dzieci i młodzież ucząca się do 26 lat, emeryci, renciści i inwalidzi

8%

120,00 zł

14

Karnet imienny – ulgowy z Kartą Młodego Warszawiaka

15 WEJŚĆ

wstęp na pływalnię, pływanie rekreacyjne, czas przebywania w strefie płatnej

15 x 75 min.

Posiadacze Karty Młodego Warszawiaka

8%

110,00 zł

  CD.   PŁYWALNIA (wejścia grupowe, wynajem).

15

Wynajem pływalni

/bez instruktora/

wynajem pływalni przez zorganizowane grupy sportowe z publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, stowarzyszeń i innych podmiotów kultury fizycznej

 w celu realizacji programu szkolenia sportowego i/lub wychowania fizycznego.

poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 17.00

30 min.

60 min.

oświata, stowarzyszenia

i inne podmioty kultury fizycznej

23%

170,00 zł 315,00 zł

16

Wynajem pływalni

/z instruktorem/

30 min.

60 min.

23%

215,00 zł 405,00 zł

17

Wynajem pływalni dla grup zorganizowanych

(bez instruktora)

wynajem pływalni przez zorganizowane grupy sportowe (firmy, instytucje, oświata, stowarzyszenia i inne podmioty kultury fizycznej)

30 min.

60 min.

bez ograniczeń

23%

240,00 zł 455,00 zł

18

Wynajem pływalni dla grup zorganizowanych

(z instruktorem)

30 min.

60 min.

bez ograniczeń

23%

295,00 zł 545,00 zł

19

Wynajem 1 toru pływalni

/bez instruktora/

wynajem 1 toru pływalni przez zorganizowane grupy sportowe z publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, stowarzyszeń i innych podmiotów kultury fizycznej

 w celu realizacji programu szkolenia sportowego i/lub wychowania fizycznego

poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 17.00

 

30 min.

60 min.

zorganizowane grupy sportowe z publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych, stowarzyszeń i innych podmiotów kultury fizycznej

23%

57,00 zł 105,00 zł

20

Wynajem 1 toru pływalni

/bez instruktora/

wynajem toru/torów pływalni przez wynajmującego

 

(firmy, instytucje, oświata, stowarzyszenia i inne podmioty kultury fizycznej, osoby indywidualne)

30 min.

60 min.

firmy, instytucje, oświata, stowarzyszenia i inne podmioty kultury fizycznej, osoby indywidualne

23%

85,00 zł 160,00 zł

21

Nauka pływania dla dzieci i młodzieży – wejście jednorazowe

(zajęcia grupowe)

nauka pływania
z instruktorem ośrodka

30 min - zajęcia
60 min - w strefie płatnej

bez ograniczeń

8%

25,00 zł

22

Nauka pływania dla, dzieci   i młodzieży dorosłych – wejście jednorazowe

(zajęcia grupowe)

 

nauka pływania
z instruktorem ośrodka

30 min - zajęcia
60 min - w strefie płatnej

posiadacze  Karty Młodego Warszawiaka 

(dzieci, młodzież)

8%

22,50 zł

23

Karnet - nauka pływania dla dzieci i młodzieży

(zajęcia grupowe)

 

nauka pływania
z instruktorem ośrodka,

ilość zajęć uzależniona od harmonogramu zajęć w danym cyklu. Cena za zajęcia zakupione w pakiecie (danym cyklu szkoleniowym).

30 min - zajęcia
60 min - w strefie płatnej

dzieci i młodzież

8%

17,00 zł

24

Karnet - nauka pływania dla dzieci i młodzieży

(zajęcia grupowe)

 

nauka pływania
z instruktorem ośrodka,

ilość zajęć uzależniona od harmonogramu zajęć w danym cyklu. Cena za zajęcia zakupione w pakiecie (danym cyklu szkoleniowym).

30 min - zajęcia
60 min - w strefie płatnej

Posiadacze Karty Młodego Warszawiaka 

(dzieci, młodzież)

8%

15,00 zł

25

Nauka pływania dla dzieci, młodzieży  i dorosłych -  wejście jednorazowe (obowiązuje wcześniejsza rezerwacja).

zajęcia indywidualne :

w ramach usługi:

- 30 min. lekcji z instruktorem +

30 min. czas techniczny                          

 

30 min - zajęcia
60 min - w strefie płatnej

bez ograniczeń

8%

45,00 zł

26

Nauka pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych -  wejście jednorazowe (obowiązuje wcześniejsza rezerwacja),

zajęcia indywidualne :

w ramach usługi:

- 30 min. lekcji z instruktorem +

30 min. czas techniczny                          

 

30 min - zajęcia
60 min - w strefie płatnej

Posiadacze

Karty Warszawiaka i Karty Młodego Warszawiaka

8%

40,00 zł

27

Nauka pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych – Karnet 4 wejścia (obowiązuje wcześniejsza rezerwacja),

zajęcia indywidualne :

w ramach usługi:

- 30 min. lekcji z instruktorem +

30 min. czas techniczny                          

30 min - zajęcia
60 min - w strefie płatnej

bez ograniczeń

8%

150,00 zł

28

Bilet jednorazowy – Aqua aerobik

Aqua aerobik  - zajęcia grupowe

40 min. -  zajęcia

75 min. w strefie płatnej

bez ograniczeń

8%

25,00 zł

29

Karnet imienny –  Aqua aerobik

- 4 WEJŚĆIA (1 x w tygodniu)

Aqua aerobik

40 min. -  zajęcia

75 min. w strefie płatnej

bez ograniczeń

8%

90,00 zł

30

Karnet imienny –  Aqua aerobik

- 8 WEJŚĆ (2 x w tygodniu)

Aqua aerobik

40 min. -  zajęcia

75 min. w strefie płatnej

bez ograniczeń

8%

160,00 zł

31

Bilet jednorazowy

– zajęcia w ramach programu

Senior starszy, sprawniejszy

Gimnastyka w wodzie

30 min. -  zajęcia

65 min. w strefie płatnej

osoby, które ukończyły 55 r. życia,

posiadają legitymację emeryta lub rencisty, zameldowane w Warszawie

8%

7,00 zł

32

Karnet imienny

– zajęcia w ramach programu

Senior starszy, sprawniejszy

(zajęcia 1 raz w tygodniu)

Gimnastyka w wodzie

30 min. - zajęcia

65 min. w strefie płatnej

osoby, które ukończyły 55 r. życia,

posiadają legitymację emeryta lub rencisty, zameldowane w Warszawie

8%

25,00 zł

33

Karnet imienny

– zajęcia w ramach programu

Senior starszy, sprawniejszy

(zajęcia 2 razy w tygodniu)

Gimnastyka w wodzie

30 min. - zajęcia

65 min. w strefie płatnej

osoby, które ukończyły 55 r. życia,

posiadają legitymację emeryta lub rencisty, zameldowane w Warszawie

8%

50,00 zł

34

Bilet instruktorski - nauka pływania

prowadzenie indywidualnej

nauki pływania,

w ramach zakupionego biletu możliwość prowadzenia zajęć z 1-2 osobami.

60 min.              

w strefie płatnej

Warunki:

- działalność gospodarcza,

- uprawnienia instruktora nauki pływania, trenera personalnego

- posiadanie ubezpieczenia OC, NNW swojej działalności,

- zawarcie umowy cywilno-prawnej z SCS AW

8%

25,00 zł

35

Karnet instruktorski -nauka pływania

10 wejść

 

prowadzenie indywidualnej

nauki pływania,

w ramach zakupionego biletu możliwość prowadzenia zajęć z 1-2 osobami.

10 x 60 min.              

w strefie płatnej

Warunki:

- prowadzona działalność gospodarcza,

- uprawnienia instruktora nauki pływania,

- posiadanie ubezpieczenia OC, NNW swojej działalności,- zawarcie umowy cywilno-prawnej z SCS AW

8%   

180,00 zł

II. SALA SPORTOWA

1

Wynajem sali sportowej

wynajem sali sportowej przez zorganizowane grupy sportowe z publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, stowarzyszeń i innych podmiotów kultury fizycznej w celu realizacji programu szkolenia sportowego i/lub wychowania fizycznego (poniedziałek – piątek w godz. 8.00-17.00)

60 min.

oświata, stowarzyszenia i inne podmioty kultury fizycznej

23%

40,00 zł

2

Wynajem sali sportowej

wynajem sali sportowej

(firmy, instytucje, oświata, stowarzyszenia i inne podmioty kultury fizycznej, osoby indywidualne)

60 min.

bez ograniczeń

23%

125,00 zł

3

Wstęp na salę sportową (badminton)

- bilet jednorazowy

korzystanie z sali i urządzeń /badminton/

poniedziałek – niedziela w godzinach otwarcia

60 min.

bez ograniczeń

8%

45,00 zł

4

Wstęp na salę sportową (badminton)

- karnet imienny

korzystanie z sali i urządzeń /badminton/

poniedziałek – niedziela w godzinach otwarcia

60 min.

bez ograniczeń

 8%

40,00 zł/godz.

przy zakupie min. 4 gier w miesiącu

5

Wstęp na salę sportową (tenis stołowy)

- bilet jednorazowy

korzystanie z sali i urządzeń /tenis stołowy/

poniedziałek – niedziela w godzinach otwarcia

60 min.

bez ograniczeń

8%

25,00 zł

6

Wstęp na salę sportową trening funkcjonalny – bilet jednorazowy

trening funkcjonalny (lekka atletyka)

90 min.

wg harmonogramu

bez ograniczeń

8%

10,00 zł

7

Zajęcia fitness - bilet jednorazowy

zajęcia rekreacyjno-sportowe w sali gimnastycznej (różne rodzaje) pod opieką instruktora.

55 min.

osoby powyżej 16 roku życia.

8%

20,00 zł

8

Zajęcia fitness - bilet jednorazowy z Kartą Warszawiaka i Młodego Warszawiaka

zajęcia sportowo-rekreacyjne na sali gimnastycznej pod opieką instruktora.

55 min.

osoby w wieku od 16 lat

posiadacze Karty Warszawiaka i Karty Młodego Warszawiaka

8%

18,00 zł

9

Zajęcia usprawniające dla Seniorów -

bilet jednorazowy

zajęcia usprawniające w sali sportowej, prowadzone przez instruktora.

50 min.

osoby, które ukończyły 55 r. życia, posiadają legitymację emeryta lub rencisty, zameldowane w Warszawie

8%

6,00 zł

10

Zajęcia usprawniające dla Seniorów -

Karnet 1 wejście w tygodniu

zajęcia usprawniające w sali sportowej, prowadzone przez instruktora.

4 x 50 min.

osoby, które ukończyły 55 r. życia, posiadają legitymację emeryta lub rencisty, zameldowane w Warszawie

8%

20,00 zł

11

Zajęcia usprawniające dla Seniorów -

Karnet 2 wejście w tygodniu

zajęcia usprawniające w sali sportowej, prowadzone przez instruktora.

8 x 50 min.

osoby, które ukończyły 55 r. życia, posiadają legitymację emeryta lub rencisty, zameldowane w Warszawie

8%

40,00 zł

III. SIŁOWNIA

1

Wstęp do siłowni –

bilet jednorazowy (open)

Korzystanie z urządzeń siłowni

poniedziałek – niedziela

w godzinach otwarcia

bez ograniczeń

z wyjątkiem godzin objętych rezerwacją

Osoby w wieku od 16 lat

8%

20,00 zł

2

Wstęp do siłowni –

bilet jednorazowy (open)

z Kartą Warszawiaka i Młodego Warszawiaka

Korzystanie z urządzeń siłowni

poniedziałek – niedziela

w godzinach otwarcia

bez ograniczeń

z wyjątkiem godzin objętych rezerwacją

Osoby w wieku od 16 lat

Posiadacze Karty Warszawiaka i Karty Młodego Warszawiaka

8%

18,00 zł

3

Wstęp do siłowni –

karnet imienny „open”

Korzystanie z urządzeń siłowni

poniedziałek – niedziela

w godzinach otwarcia

przez okres 30 dni

maksymalnie 1 wejście dziennie.

bez ograniczeń

z wyjątkiem godzin objętych rezerwacją

Osoby w wieku od 16 lat

8%

120,00 zł

4

Wstęp do siłowni –

karnet imienny „open”

z Kartą Warszawiaka i Młodego Warszawiaka

Korzystanie z urządzeń siłowni

poniedziałek – niedziela

w godzinach otwarcia

przez okres 30 dni

maksymalnie 1 wejście dziennie.

bez ograniczeń

z wyjątkiem godzin objętych rezerwacją

Osoby w wieku od 16 lat

Posiadacze Karty Warszawiaka i Karty Młodego Warszawiaka

8%

108,00 zł

5

Wynajem siłowni dla grup zorganizowanych

(bez instruktora)

Wyłączne korzystanie

z całej siłowni przez wynajmującego

poniedziałek – niedziela

w godzinach otwarcia

60 min.

Osoby w wieku od 16 lat

23%

135,00 zł

6

Bilet instruktorski - siłownia

Prowadzenie zajęć

na siłowni (trening indywidualny),

w ramach zakupionego biletu możliwość prowadzenia zajęć z 1-2 osobami.

60 min.              

Warunki:

- działalność gospodarcza,

- uprawnienia instruktora, trenera personalnego,

- posiadanie ubezpieczenia OC, NNW swojej działalności,

- zawarcie umowy cywilno-prawnej z SCS AW

23%

20,00 zł

7

Bilet jednorazowy

– zajęcia w ramach programu

„Aktywny Senior”

 

 

 

Korzystanie z urządzeń siłowni

poniedziałek – piątek

w godz. 10:00-13:00

 

 

 

60 min.              

Osoby zameldowane na obszarze m.st. Warszawy z ukończonym 55-tym rokiem życia i posiadające legitymację emeryta lub rencisty.

Stan zdrowia powinien pozwalać na

uczestnictwo w tego typu zajęciach.

8%

6,00 zł

IV. ODNOWA

1

Sauna – bilet wstępu

Usługa wyłącznie na zamówienie.

Cena za wynajęcie sauny. Max. 5 osób

60 min.

Osoby powyżej 18 lat

8%

36,00 zł

2

Solarium – bilet wstępu

Jednorazowe korzystanie z łóżka opalającego

1 min.

23%

1,50 zł

V. ZAJĘCIA REHABILITACYJNE (pływalnia, sala sportowa)

1

Bilet jednorazowy zajęcia rehabilitacyjne

(pływalnia)

ćwiczenia w wodzie prowadzone przez instruktora/fizjoterapeutę w tym dla osób dysfunkcjami ruchu przeznaczone dla:

      1. kobiet w ciąży i po ciąży

2. dzieci i młodzieży – zajęcia korektywy

3. dorosłych –  zajęcia usprawniające po przebytych wypadkach i urazach.

50 min. - zajęcia
100 min. - w strefie płatnej

Bez ograniczeń

8%

25,00 zł

2

Karnet na zajęcia rehabilitacyjne

(pływalnia)

ćwiczenia w wodzie prowadzone przez instruktora/fizjoterapeutę w tym dla osób dysfunkcjami ruchu przeznaczone dla:

      1. kobiet w ciąży i po ciąży

2. dzieci i młodzieży – zajęcia korektywy

3. dorosłych –  zajęcia usprawniające po przebytych wypadkach i urazach

W ramach karnetu: 4 wejścia na zajęcia

50 min - zajęcia

100 min.- w strefie płatnej

 

 

Bez ograniczeń

 

8%

72,00 zł

3

Bilet jednorazowy zajęcia rehabilitacyjne (sala sportowa)

ćwiczenia (różne rodzaje) w sali sportowej prowadzone przez instruktora / fizjoterapeutę

50 min.

 

Bez ograniczeń

 

8%

20,00 zł

4

Bilet jednorazowy zajęcia rehabilitacyjne (sala sportowa)

ćwiczenia (różne rodzaje) w sali sportowej prowadzone przez instruktora / fizjoterapeutę

W ramach karnetu: 4 wejścia na zajęcia. 

50 min.

Bez ograniczeń

 

8%

60,00 zł

VI. SALA KONFERENCYJNA

1

Wynajem

dużej sali konferencyjnej

korzystanie z sali na organizację konferencji, szkoleń, narad itp.

dni powszednie w godz. 8.00 – 19.00

60 min.

Bez ograniczeń

23%

90,00 zł

korzystanie z sali na organizację konferencji, szkoleń, narad itp.

dni powszednie w godz. 19.00 – 22.00

140,00 zł

korzystanie z sali na organizację konferencji, szkoleń, narad itp.

sobota - niedziela w godz. 9.00 – 21.00

90,00 zł

2

Wynajem

małej sali konferencyjnej

korzystanie z sali na organizację konferencji, szkoleń, narad itp.

dni powszednie w godz. 8.00 – 19.00

60 min.

Bez ograniczeń

23%

60,00 zł

korzystanie z sali na organizację konferencji, szkoleń, narad itp.

dni powszednie w godz. 19.00 – 22.00

80,00 zł

korzystanie z sali na organizację konferencji, szkoleń, narad itp.

sobota - niedziela w godz. 9.00 – 21.00

60,00 zł

VII. SKATEPARK - JUTRZENKA

1

Wejście  indywidualne

korzystanie z urządzeń na terenie obiektu

poniedziałek – piątek

w godzinach otwarcia

(no limit)

- os. do lat 7 – opieka stała

 

- os. niepełnoletnie – opieka stała lub zgoda opiekuna

 

- os. pełnoletnie -  bez ograniczeń

8%

7,00 zł.

2

Wejście  indywidualne

korzystanie z urządzeń na terenie obiektu

sobota, niedziela i święta

w godzinach otwarcia

(no limit)

8%

10,00 zł.

VIII. OPŁATY DODATKOWE

1

Przekroczenie czasu pobytu w strefie płatnej

(bilety jednorazowe i karnety pływalnia)

wstęp na pływalnię, pływanie rekreacyjne, czas przebywania w strefie płatnej

1 min.


Bez ograniczeń –                     z wyłączeniem biletu i karnetu instruktorskiego (pływalnia)

 

8%

0,30 zł

2

Przekroczenie czasu pobytu w strefie płatnej

(bilet i karnet instruktorski)

Prowadzenie zajęć (indywidualnego treningu)

na pływalni

w ramach zakupionego biletu lub karnetu instruktorskiego

1 min.

Bez ograniczeń – dotyczy biletu i karnetu instruktorskiego (pływalnia)

23%

0,40 zł

3

Opłata za wydanie duplikatu karty (karnetu)

wniesienie opłaty za wydanie duplikatu karty elektronicznej (karnetu).

1 szt.

Bez ograniczeń

23%

20,00 zł

4

Opłata za zagubioną/zniszczoną opaskę

(transponder z chipem)

wniesienie opłaty w przypadku zagubienia lub zniszczenia opaski umożliwiającej zalogowanie się do systemu ESOK oraz otwarcie szafki ubraniowej

1 szt.

Bez ograniczeń

23%

70,00 zł

IX. KARNETY WARTOŚCIOWE (PŁATNICZE) – DOWOLNY WYBÓR USŁUGI

1

Karnet 150 (e-karta)

możliwość  dowolnego skorzystania z oferty Ośrodków Grzybowska, Inflancka, Polonia, Rozbrat. W ramach karnetu do wykorzystania kwota 165 zł. Z karnetu zdejmowane będą usługi pojedynczych wejść zgodnie z cennikiem Ośrodka

Zgodnie z rodzajem wybranej usługi

Bez ograniczeń

8%

150,00 zł

2

Karnet 200 (e-karta)

możliwość  dowolnego skorzystania z oferty Ośrodków Grzybowska, Inflancka, Polonia, Rozbrat. W ramach karnetu do wykorzystania kwota 230 zł. Z karnetu zdejmowane będą usługi pojedynczych wejść zgodnie z cennikiem Ośrodka

Zgodnie z rodzajem wybranej usługi

Bez ograniczeń

8%

200,00 zł

3

Karnet 300 (e-karta)

możliwość  dowolnego skorzystania z oferty Ośrodków Grzybowska, Inflancka, Polonia, Rozbrat. W ramach karnetu do wykorzystania kwota 360 zł. Z karnetu zdejmowane będą usługi pojedynczych wejść zgodnie z cennikiem Ośrodka

Zgodnie z rodzajem wybranej usługi

Bez ograniczeń

8%

300,00 zł

X.PARKING

1

Zakup biletu jednorazowego

Korzystanie z miejsca postojowego

60 min.

samochody do 3,5 tony

23 %

4,00 zł

2

Zakup biletu jednorazowego

Korzystanie z miejsca postojowego

60 min.

samochody powyżej 3,5 tony typu bus

23 %

6,00 zł

3

Zakup biletu jednorazowego

Korzystanie z miejsca postojowego

1 doba

samochody do 3,5 tony

23 %

20,00 z

4

Zakup biletu jednorazowego

Korzystanie z miejsca postojowego

1 doba

samochody powyżej 3,5 tony typu bus

23 %

30,00 zł

5

Opłata abonamentowa

Korzystanie z miejsca postojowego

miesiąc

samochody do 3,5 tony

23 %

307,50 zł

INFORMACJE OGÓLNE :

Dzieci do ukończenia 4-go roku życia pod opieką osoby pełnoletniej korzystają z pływalni bezpłatnie.

Wszystkich klientów obowiązują zasady korzystania z obiektu zawarte w Regulaminach Ośrodka Rozbrat-Jutrzenka.

Osoby korzystające z biletów ulgowych są zobowiązane do każdorazowego okazywania ważnej legitymacji, uprawniającej do zniżki. W przypadku braku legitymacji, klient może nabyć wyłącznie bilet bez zniżki.

Termin ważności wszystkich zakupionych karnetów wynosi 90 dni.

Termin ważności karnetów oferowanych przez Ośrodek nie przedłuża się automatycznie w związku ze świętami państwowymi i religijnymi, w których Ośrodek jest nieczynny dla klientów.

Pliki do pobrania: