Cennik

OŚRODEK ROZBRAT-JUTRZENKA - WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG

 

Lp.

Usługa

Opis usługi

Czas

w strefie płatnej

Wiek (status) osób

uprawnionych

VAT

Cena usługi

1

Bilet jednorazowy - normalny

wstęp na pływalnię, pływanie rekreacyjne, czas przebywania w strefie płatnej

 

75 min.

 

Bez ograniczeń

8%

14,00 zł

2

Bilet jednorazowy – normalny

z Kartą Warszawiaka

 

wstęp na pływalnię, pływanie rekreacyjne, czas przebywania w strefie płatnej

 

75 min.

 

Posiadacze Karty Warszawiaka

8%

12,50 zł

3

Bilet jednorazowy - ulgowy

wstęp na pływalnię, pływanie rekreacyjne, czas przebywania w strefie płatnej

 

75 min.

 

Dzieci i młodzież ucząca się do 26 lat, emeryci, renciści i inwalidzi

8%

10,00 zł

4

Bilet jednorazowy – ulgowy

z Kartą Młodego Warszawiaka

wstęp na pływalnię, pływanie rekreacyjne, czas przebywania w strefie płatnej

 

75 min.

 

Posiadacze Karty Młodego Warszawiaka

8%

9,00 zł

 

 

5

Bilet jednorazowy rodzinny

wstęp na pływalnię, pływanie rekreacyjne, czas przebywania w strefie płatnej

 

75 min.

 

opiekun pełnoletni i dwoje dzieci do 18 roku życia lub dwoje opiekunów i jedno dziecko do 18 roku życia

8%

 

25,00 zł

6

Dopłata do biletu rodzinnego

wstęp na pływalnię, pływanie rekreacyjne, czas przebywania w strefie płatnej

 

75 min.

 

Każda następna osoba

8%

 

7,00 zł

 

7

Karnet imienny – normalny

10 WEJŚĆ

wstęp na pływalnię, pływanie rekreacyjne, czas przebywania w strefie płatnej

 

 

10 x 75 min.

 

.

Bez ograniczeń

8%

115,00 zł

8

Karnet imienny – normalny

z Kartą Warszawiaka

– 10 WEJŚĆ

wstęp na pływalnię, pływanie rekreacyjne, czas przebywania w strefie płatnej

 

 

10 x 75 min.

 

 

Posiadacze Karty Warszawiaka

8%

103,50 zł

9

Karnet imienny – ulgowy

10 WEJŚĆ

wstęp na pływalnię, pływanie rekreacyjne, czas przebywania w strefie płatnej

 

10 x 75 min.

 

 

Dzieci i młodzież ucząca się do 26 lat, emeryci, renciści i inwalidzi

8%

80,00 zł

10

Karnet imienny – ulgowy z Kartą Młodego Warszawiaka

10 WEJŚĆ

wstęp na pływalnię, pływanie rekreacyjne, czas przebywania w strefie płatnej

 

 

10 x 75 min.

 

 

Posiadacze Karty Młodego Warszawiaka

8%

72,00 zł

11

Karnet imienny – normalny

15 WEJŚĆ

wstęp na pływalnię, pływanie rekreacyjne, czas przebywania w strefie płatnej

 

15 x 75 min.

 

Bez ograniczeń

8%

170,00 zł

12

Karnet imienny – normalny

z Kartą Warszawiaka

– 15 WEJŚĆ

wstęp na pływalnię, pływanie rekreacyjne, czas przebywania w strefie płatnej

15 x 75 min.

Posiadacze Karty Warszawiaka

8%

155,00 zł

13

Karnet imienny – ulgowy

15 WEJŚĆ

wstęp na pływalnię, pływanie rekreacyjne, czas przebywania w strefie płatnej

 

15 x 75 min.

Dzieci i młodzież ucząca się do 26 lat, emeryci, renciści i inwalidzi

8%

120,00 zł

14

Karnet imienny – ulgowy z Kartą Młodego Warszawiaka

15 WEJŚĆ

wstęp na pływalnię, pływanie rekreacyjne, czas przebywania w strefie płatnej

15 x 75 min.

Posiadacze Karty Młodego Warszawiaka

8%

110,00 zł

KARNETY NA PŁYWALNIĘ WAŻNE SĄ 90 DNI.

   CD.   PŁYWALNIA (wejścia grupowe, wynajem)

 

 

 

 

Lp.

Usługa

Opis usługi

Czas

w strefie płatnej

Wiek (status) osób

uprawnionych

VAT

Cena usługi

15

 

Wynajem pływalni

/bez instruktora/

 

wynajem pływalni przez zorganizowane grupy sportowe z publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, stowarzyszeń i innych podmiotów kultury fizycznej

 w celu realizacji programu szkolenia sportowego i/lub wychowania fizycznego.

poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 17.00

30 min.

60 min.

.

oświata, stowarzyszenia

i inne podmioty kultury fizycznej

23%

170,00 zł 315,00 zł

16

Wynajem pływalni

/z instruktorem/

30 min.

60 min.

23%

215,00 zł 405,00 zł

17

Wynajem pływalni dla grup zorganizowanych

(bez instruktora)

wynajem pływalni przez zorganizowane grupy sportowe (firmy, instytucje, oświata, stowarzyszenia i inne podmioty kultury fizycznej)

30 min.

60 min.

bez ograniczeń

23%

240,00 zł 455,00 zł

18

Wynajem pływalni dla grup zorganizowanych

(z instruktorem)

30 min.

60 min.

bez ograniczeń

23%

295,00 zł 545,00 zł

19

Wynajem 1 toru pływalni

/bez instruktora/

wynajem 1 toru pływalni przez zorganizowane grupy sportowe z publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, stowarzyszeń i innych podmiotów kultury fizycznej

 w celu realizacji programu szkolenia sportowego i/lub wychowania fizycznego

poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 17.00

 

30 min.

60 min.

zorganizowane grupy sportowe z publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych, stowarzyszeń i innych podmiotów kultury fizycznej

23%

57,00 zł 105,00 zł

20

Wynajem 1 toru pływalni

/bez instruktora/

wynajem toru/torów pływalni przez wynajmującego

 

(firmy, instytucje, oświata, stowarzyszenia i inne podmioty kultury fizycznej, osoby indywidualne)

30 min.

60 min.

firmy, instytucje, oświata, stowarzyszenia i inne podmioty kultury fizycznej, osoby indywidualne

23%

85,00 zł 160,00 zł

 

 

Lp.

Usługa

Opis usługi

Czas

w strefie płatnej

Wiek (status) osób

uprawnionych

VAT

Cena usługi

21

Nauka pływania dla przedszkolaków, dzieci i młodzieży dorosłych wejście jednorazowe

(zajęcia grupowe)

nauka pływania
z instruktorem ośrodka

30 min - zajęcia
60 min - w strefie płatnej

bez ograniczeń

8%

25,00 zł

22

Nauka pływania dla  przedszkolaków, dzieci i młodzieży dorosłych (zajęcia grupowe)wejście jednorazowe

(zajęcia grupowe)

 

nauka pływania
z instruktorem ośrodka

30 min - zajęcia
60 min - w strefie płatnej

posiadacze Karty Warszawiaka

 i Karty Młodego Warszawiaka 

(przedszkolaki, dzieci i dorośli)

8%

22,50 zł

23

Karnet - nauka pływania dla przedszkolaków (zajęcia grupowe)

(w cenie karnetu wejście dla opiekuna na zajęcia).

nauka pływania
z instruktorem ośrodka,

ilość zajęć uzależniona od harmonogramu zajęć w danym cyklu. Cena za zajęcia zakupione w pakiecie (danym cyklu szkoleniowym).

30 min - zajęcia
60 min - w strefie płatnej

Przedszkolaki wraz z opiekunem

8%

19,00 zł

24

Karnet - nauka pływania dla dzieci młodzieży i dorosłych

(zajęcia grupowe)

 

nauka pływania
z instruktorem ośrodka,

ilość zajęć uzależniona od harmonogramu zajęć w danym cyklu. Cena za zajęcia zakupione w pakiecie (danym cyklu szkoleniowym).

30 min - zajęcia
60 min - w strefie płatnej

dzieci i młodzież, dorośli

8%

17,00 zł

25

Karnet - nauka pływania dla dzieci młodzieży i dorosłych

(zajęcia grupowe)

 

nauka pływania
z instruktorem ośrodka,

ilość zajęć uzależniona od harmonogramu zajęć w danym cyklu. Cena za zajęcia zakupione w pakiecie (danym cyklu szkoleniowym).

30 min - zajęcia
60 min - w strefie płatnej

posiadacze Karty Warszawiaka

 i Karty Młodego Warszawiaka 

(dzieci, młodzież i dorośli)

8%

15,00 zł

26

Nauka pływania dla dzieci, młodzieży  i dorosłych -  wejście jednorazowe (obowiązuje wcześniejsza rezerwacja).

zajęcia indywidualne :

w ramach usługi:

- 30 min. lekcji z instruktorem +

30 min. czas techniczny                          

 

30 min - zajęcia
60 min - w strefie płatnej

bez ograniczeń

23%

45,00 zł

27

Nauka pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych -  wejście jednorazowe (obowiązuje wcześniejsza rezerwacja),

zajęcia indywidualne :

w ramach usługi:

- 30 min. lekcji z instruktorem +

30 min. czas techniczny                          

 

30 min - zajęcia
60 min - w strefie płatnej

Posiadacze

Karty Warszawiaka i Karty Młodego Warszawiaka

 

23%

40,00 zł

28

Bilet jednorazowy – Aquaerobik

Aquaerobik  - zajęcia grupowe

60 min. -  zajęcia

90 min. w strefie płatnej

bez ograniczeń

8%

35,00 zł

29

Karnet imienny –  Aquaerobik

- 4 WEJŚĆIA (1 x w tygodniu)

Aquaerobik

60 min. -  zajęcia

90 min. w strefie płatnej

bez ograniczeń

8%

120,00 zł

30

Karnet imienny –  Aquaerobik

- 8 WEJŚĆ (2 x w tygodniu)

Aquaerobik

60 min. -  zajęcia

90 min. w strefie płatnej

bez ograniczeń

8%

200,00 zł

31

Bilet jednorazowy

– zajęcia w ramach programu

Senior starszy, sprawniejszy

Gimnastyka w wodzie

30 min. -  zajęcia

65 min. w strefie płatnej

osoby, które ukończyły 55 r. życia,

posiadają legitymację emeryta lub rencisty, zameldowane w Warszawie

8%

7,00 zł

32

Karnet imienny

– zajęcia w ramach programu

Senior starszy, sprawniejszy

(zajęcia 1 raz w tygodniu)

Gimnastyka w wodzie

30 min. - zajęcia

65 min. w strefie płatnej

osoby, które ukończyły 55 r. życia,

posiadają legitymację emeryta lub rencisty, zameldowane w Warszawie

8%

25,00 zł

33

Karnet imienny

– zajęcia w ramach programu

Senior starszy, sprawniejszy

(zajęcia 2 razy w tygodniu)

Gimnastyka w wodzie

30 min. - zajęcia

65 min. w strefie płatnej

osoby, które ukończyły 55 r. życia,

posiadają legitymację emeryta lub rencisty, zameldowane w Warszawie

8%

50,00 zł

34

Bilet instruktorski - nauka pływania

prowadzenie indywidualnej

nauki pływania,

w ramach zakupionego biletu możliwość prowadzenia zajęć z 1-2 osobami.

60 min.              

w strefie płatnej

Warunki:

- działalność gospodarcza,

- uprawnienia instruktora nauki pływania, trenera personalnego

- posiadanie ubezpieczenia OC, NNW swojej działalności,

- zawarcie umowy cywilno-prawnej z SCS AW

23%

20,00 zł

35

Karnet instruktorski nauka pływania

10 wejść

 

prowadzenie indywidualnej

nauki pływania,

w ramach zakupionego biletu możliwość prowadzenia zajęć z 1-2 osobami.

10 x 60 min.              

w strefie płatnej

Warunki:

- prowadzona działalność gospodarcza,

- uprawnienia instruktora nauki pływania,

- posiadanie ubezpieczenia OC, NNW swojej działalności,- zawarcie umowy cywilno-prawnej z SCS AW

23%   

180,00 zł

 

Dzieci do ukończenia 4-go roku życia pod opieką osoby pełnoletniej korzystają z pływalni bezpłatnie.

 

  1. SALA SPORTOWA

Lp.

Usługa

Opis usługi

Czas

w strefie płatnej

Wiek (status) osób

uprawnionych

VAT

Cena

usługi

1

Wynajem sali sportowej

wynajem sali sportowej przez zorganizowane grupy sportowe z publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, stowarzyszeń i innych podmiotów kultury fizycznej w celu realizacji programu szkolenia sportowego i/lub wychowania fizycznego

poniedziałek – piątek w godz. 8.00-17.00

60 min.

oświata, stowarzyszenia i inne podmioty kultury fizycznej

23%

40,00 zł

2

Wynajem sali sportowej

wynajem sali sportowej

(firmy, instytucje, oświata, stowarzyszenia i inne podmioty kultury fizycznej, osoby indywidualne)

60 min.

bez ograniczeń

23%

125,00 zł

3

Wstęp na salę sportową (badminton)

- bilet jednorazowy

korzystanie z sali i urządzeń /badminton/

poniedziałek – niedziela w godzinach otwarcia

60 min.

bez ograniczeń

8%

45,00 zł

4

Wstęp na salę sportową (badminton)

- karnet imienny

korzystanie z sali i urządzeń /badminton/

poniedziałek – niedziela w godzinach otwarcia

60 min.

bez ograniczeń

 8%

40,00 zł/godz.

przy zakupie min. 4 gier w miesiącu

5

Wstęp na salę sportową (tenis stołowy)

- bilet jednorazowy

korzystanie z sali i urządzeń /tenis stołowy/

poniedziałek – niedziela w godzinach otwarcia

60 min.

bez ograniczeń

8%

25,00 zł

6

Wstęp na salę sportową trening funkcjonalny

bilet jednorazowy

trening funkcjonalny (lekka atletyka)

90 min.

wg harmonogramu

bez ograniczeń

8%

10,00 zł

 

  1. SIŁOWNIA

Lp.

Usługa

Opis usługi

Czas

w strefie płatnej

Wiek (status) osób

uprawnionych

VAT

Cena

usługi

1

Wstęp do siłowni –

bilet jednorazowy (open)

Korzystanie z urządzeń siłowni

poniedziałek – niedziela

w godzinach otwarcia

bez ograniczeń

z wyjątkiem godzin objętych rezerwacją

Osoby w wieku od 16 lat

8%

20,00 zł

2

Wstęp do siłowni –

bilet jednorazowy (open)

z Kartą Warszawiaka i Młodego Warszawiaka

Korzystanie z urządzeń siłowni

poniedziałek – niedziela

w godzinach otwarcia

bez ograniczeń

z wyjątkiem godzin objętych rezerwacją

Osoby w wieku od 16 lat

Posiadacze Karty Warszawiaka i Karty Młodego Warszawiaka

8%

18,00 zł

3

Wstęp do siłowni –

karnet imienny „open”

Korzystanie z urządzeń siłowni

poniedziałek – niedziela

w godzinach otwarcia

przez okres 30 dni

maksymalnie 1 wejście dziennie.

bez ograniczeń

z wyjątkiem godzin objętych rezerwacją

Osoby w wieku od 16 lat

8%

120,00 zł

4

Wstęp do siłowni –

karnet imienny „open”

z Kartą Warszawiaka i Młodego Warszawiaka

Korzystanie z urządzeń siłowni

poniedziałek – niedziela

w godzinach otwarcia

przez okres 30 dni

maksymalnie 1 wejście dziennie.

bez ograniczeń

z wyjątkiem godzin objętych rezerwacją

Osoby w wieku od 16 lat

Posiadacze Karty Warszawiaka i Karty Młodego Warszawiaka

8%

108,00 zł

5

Wynajem siłowni dla grup zorganizowanych

(bez instruktora)

Wyłączne korzystanie

z całej siłowni przez wynajmującego

poniedziałek – niedziela

w godzinach otwarcia

60 min.

Osoby w wieku od 16 lat

23%

135,00 zł

6

Bilet instruktorski - siłownia

Prowadzenie zajęć

na siłowni (trening indywidualny),

w ramach zakupionego biletu możliwość prowadzenia zajęć z 1-2 osobami.

60 min.              

Warunki:

- działalność gospodarcza,

- uprawnienia instruktora, trenera personalnego,

- posiadanie ubezpieczenia OC, NNW swojej działalności,

- zawarcie umowy cywilno-prawnej z SCS AW

23%

20,00 zł

7

Bilet jednorazowy

– zajęcia w ramach programu

„Aktywny Senior”

 

 

 

Korzystanie z urządzeń siłowni

poniedziałek – piątek

w godz. 10:00-13:00

 

 

 

60 min.              

Osoby zameldowane na obszarze m.st. Warszawy z ukończonym 55-tym rokiem życia i posiadające legitymację emeryta lub rencisty.

Stan zdrowia powinien pozwalać na

uczestnictwo w tego typu zajęciach.

8%

6,00 zł

 

IV.   ODNOWA

Lp.

Usługa

Opis usługi

Czas

w strefie płatnej

Wiek (status) osób

uprawnionych

VAT

Cena

usługi

1

Sauna – bilet wstępu

Usługa wyłącznie na zamówienie.

Cena za wynajęcie sauny. Max. 5 osób

60 min.

Osoby powyżej 18 lat

8%

36,00 zł

2

Solarium – bilet wstępu

Jednorazowe korzystanie z łóżka opalającego

1 min.

23%

1,10 zł

 

  1. SALA KONFERENCYJNA

Lp.

Usługa

Opis usługi

Czas

w strefie płatnej

Wiek (status) osób

uprawnionych

VAT

Cena

usługi

1

Wynajem

dużej sali konferencyjnej

korzystanie z sali na organizację konferencji, szkoleń, narad itp.

dni powszednie w godz. 8.00 – 19.00

60 min.

Bez ograniczeń

23%

90,00 zł.

korzystanie z sali na organizację konferencji, szkoleń, narad itp.

dni powszednie w godz. 19.00 – 22.00

140,00 zł.

korzystanie z sali na organizację konferencji, szkoleń, narad itp.

sobota - niedziela w godz. 9.00 – 21.00

90,00 zł.

2

Wynajem

małej sali konferencyjnej

korzystanie z sali na organizację konferencji, szkoleń, narad itp.

dni powszednie w godz. 8.00 – 19.00

60 min.

Bez ograniczeń

23%

60,00 zł.

korzystanie z sali na organizację konferencji, szkoleń, narad itp.

dni powszednie w godz. 19.00 – 22.00

80,00 zł.

korzystanie z sali na organizację konferencji, szkoleń, narad itp.

sobota - niedziela w godz. 9.00 – 21.00

60,00 zł.

3

Wypożyczenie rzutnika multimedialnego

(przy wynajmie sali konferencyjnej)

Udostępnienie rzutnika multimedialnego dla korzystających z sali konferencyjnej

60 min.

Osoby powyżej 18 lat

23%

cena sali powiększona  o 20%

4

Wypożyczenie nagłośnienia

Udostępnienie nagłośnienia

dla korzystających z sali konferencyjnej

60 min.

23%

cena sali powiększona  o 10%

 

  1. SKATEPARK - JUTRZENKA

Lp.

Usługa

Opis usługi

Czas

w strefie płatnej

Wiek (status) osób

uprawnionych

VAT

Cena

usługi

1

Wejście  indywidualne

korzystanie z urządzeń na terenie obiektu

poniedziałek – piątek

w godzinach otwarcia

(no limit)

- os. do lat 7 – opieka stała

 

- os. niepełnoletnie – opieka stała lub zgoda opiekuna

 

- os. pełnoletnie -  bez ograniczeń

8%

7,00 zł.

2

Wejście  indywidualne

korzystanie z urządzeń na terenie obiektu

sobota, niedziela i święta

w godzinach otwarcia

(no limit)

8%

10,00 zł.

 

  1. OPŁATY DODATKOWE

Lp.

Usługa

Opis usługi

Jednostka

miary

Wiek (status) osób

uprawnionych

VAT

Cena

usługi

1

Przekroczenie czasu pobytu w strefie płatnej

wstęp na pływalnię, pływanie rekreacyjne, czas przebywania w strefie płatnej

1 min.


Dotyczy zakupionych usług – bilety jednorazowego wstępu

8%

0,30 zł

2

Przekroczenie czasu pobytu w strefie płatnej

wstęp na pływalnię, pływanie rekreacyjne, czas przebywania w strefie płatnej

1 min.

Dotyczy zakupionych usług – karnety wartościowe

8%

0,20 zł

3

Przekroczenie czasu pobytu w strefie płatnej

Prowadzenie zajęć (indywidualnego treningu)

na pływalni lub siłowni

w ramach zakupionego biletu lub karnetu

1 min.

Dotyczy usług instruktorskich – bilet i karnet instruktorski

23%

0,40 zł

4

Opłata za wydanie duplikatu karty (karnetu)

wniesienie opłaty za wydanie duplikatu karty elektronicznej (karnetu).

1 szt.

Bez ograniczeń

23%

20,00 zł

5

Opłata za zagubioną/zniszczoną opaskę

(transponder z chipem)

wniesienie opłaty w przypadku zagubienia lub zniszczenia opaski umożliwiającej zalogowanie się do systemu ESOK oraz otwarcie szafki ubraniowej

1 szt.

Bez ograniczeń

23%

70,00 zł

 

VIII. KARNETY WARTOŚCIOWE (PŁATNICZE) – DOWOLNY WYBÓR USŁUGI

1

Karnet 150 (e-karta)

 

możliwość  dowolnego skorzystania z oferty Ośrodków Grzybowska, Inflancka, Polonia, Rozbrat. W ramach karnetu do wykorzystania kwota 165 zł. Z karnetu zdejmowane będą usługi pojedynczych wejść zgodnie z cennikiem Ośrodka

Zgodnie z rodzajem wybranej usługi

Bez ograniczeń

8%

150,00 zł

2

Karnet 200 (e-karta)

 

możliwość  dowolnego skorzystania z oferty Ośrodków Grzybowska, Inflancka, Polonia, Rozbrat. W ramach karnetu do wykorzystania kwota 230 zł. Z karnetu zdejmowane będą usługi pojedynczych wejść zgodnie z cennikiem Ośrodka

Zgodnie z rodzajem wybranej usługi

Bez ograniczeń

8%

200,00 zł

3

Karnet 300 (e-karta)

 

możliwość  dowolnego skorzystania z oferty Ośrodków Grzybowska, Inflancka, Polonia, Rozbrat. W ramach karnetu do wykorzystania kwota 360 zł. Z karnetu zdejmowane będą usługi pojedynczych wejść zgodnie z cennikiem Ośrodka

Zgodnie z rodzajem wybranej usługi

Bez ograniczeń

8%

300,00 zł

Karnety wartościowe ważne są 90 dni

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania: