Zmiana w regulaminach obiektów Ośrodka Rozbrat-Jutrzenka

8 stycznia 2019
Zmiana w regulaminach obiektów Ośrodka Rozbrat-Jutrzenka

Szanowni Państwo,

informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2019 r. nastapiły zmiany w Regulaminach obiektów sportowych (pływalnia, sala sportowa) dotyczące wieku dziecka samodzielnie korzystającego z w/w obiektów w ramach oferowanych przez ośrodek usług..

Dziecko do 13 roku życia będzie mogło korzystać z obiektów tylko w obecności pełnoletniego rodzica / opiekuna prawnego. Powyższa zmiana jest podyktowana względami bezpieczeństwa.