Powyżej 30 000 euro

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego: "Modernizacja wentylacji mechanicznej w hali sportowej w Ośrodku Polonia" przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie

Pliki do pobrania: