Powyżej 30 000 euro

Kompleksowa obsługa stacji uzdatniania wody oraz utrzymanie w czystości niecki i plaży na pływalniach krytych i odkrytych Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2018 roku (postępowanie nr ZP/PN/U/34/2017)

Pliki do pobrania: