Regulamin Boiska Treningowego

 1. Boisko ze sztuczną nawierzchnią jest obiektem WOSiR Ośrodek Polonia ul. Konwiktorska 6.
 2. Wstęp na boisko piłkarskie dozwolony jest wyłącznie pod opieką trenera/ instruktora lub opiekuna grupy – wg planu treningowego wykorzystania boiska, terminarza zawodów lub wcześniejszej rezerwacji.
 3. Wstęp na boisko piłkarskie dozwolony jest wyłącznie w obuwiu sportowym, dostosowanym do sztucznej trawy (płaska podeszwa, korkotrampki, korki lane).
 4. Uczestników zajęć na teren obiektu wprowadza trener lub opiekun grupy.
 5. Przed wejściem na teren obiektu osoba odpowiedzialna za grupę sprawdza stan techniczny i zgłasza ewentualne nieprawidłowości.
 6. Za bezpieczeństwo użytkowników podczas zajęć lub meczy odpowiada organizator. 
 7. Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia na terenie boiska (obiektu) pełną odpowiedzialność finansową ponosi organizator zajęć lub meczy.
 8. Organizator meczu odpowiedzialny jest za zapewnienie porządku w trakcie zawodów, a w szczególności przestrzeganie regulaminu obiektu przez drużynę gości.
 9. Organizator meczy w ramach rozgrywek prowadzonych przez MZPN zobowiązany jest do spełnienia we własnym zakresie wszelkich wymogów licencyjnych.
 10. Kategorycznie zabrania się :
  • wnoszenia i posiadania na terenie obiektu przedmiotów mogących stanowić zagrożenie oraz napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych,
  • palenia tytoniu w obrębie otoczenia boiska, z uwzględnieniem ławek rezerwowych, 
  • wchodzenia i przebywania na terenie obiektu osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków lub podobnie działających środków. 
  • głoszenia treści wulgarnych i obraźliwych, (w tym także na wywieszanych transparentach),
  • eksponowania i głoszenia haseł o treści rasistowskiej. 
  • wprowadzania psów na teren obiektu   
 11. Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu skutkować będzie natychmiastowym usunięciem z obiektu.

Pliki do pobrania: