Dostępność architektoniczna

Ośrodek Polonia, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa

1.Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wjazd na teren Ośrodka od strony ul. Bonifraterskiej. Wejście do budynku jest zlokalizowane w środkowej klatce budynku. Do budynku prowadzą schody w górę. Aby skorzystać z pływalni lub hali należy pokonać kolejne schody, tym razem w dół.

2.Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Nie posiadamy wind, pochylni do poruszanie się wózkami.

3.Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Nie posiadamy platform, pochylni, informacji głosowych.

4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Nie posiadamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

5.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Z naszego obiektu trudno jest skorzystać osobom niepełnosprawnym.

6.Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak -  tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.

Brak - informacji głosowych, pętli indukcyjnej

Brak -  nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

7. Informacje dotyczące dojazdu

8. Inne Istotne