Dostępność architektoniczna

Ośrodek Polonia, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Wjazd na teren Ośrodka od strony ul. Bonifraterskiej. Wejście do budynku jest zlokalizowane w środkowej klatce budynku. Do budynku prowadzą schody w górę. Aby skorzystać z pływalni lub hali należy pokonać kolejne schody, tym razem w dół.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Nie posiadamy wind, pochylni do poruszanie się wózkami.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Nie posiadamy platform, pochylni, informacji głosowych.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Dostępny jest parking dla Klientów Ośrodka Polonia
Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
W budynku zapewnione prawo wstępu osobie korzystającej z pomocy psa asystującego i psa przewodnika.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak -  tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.
Brak - informacji głosowych, pętli indukcyjnej
Brak -  nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

7. Informacje dotyczące dojazdu
Ośrodek Polonia położony jest między ulicami Konwiktorską a Międzyparkową, Bonifraterską a Parkiem Traugutta (wejście do budynku głównego OP od ul. Bonifraterskiej).

Dojazd tramwajami:

1, 28, 41  – najbliższy przystanek Dworzec Gdański 07, Park Traugutta 05, 04
6 – najbliższy przystanek KS Polonia 02, 01
15 – najbliższy przystanek  Muranowska 08, 07
35 – Muranowska 11, 08

Dojazd autobusami:

116 – najbliższy przystanek Franciszkańska 02, Muranowska 05, 04
157 - najbliższy przystanek Muranowska 03, Stawki 04
409, 500 – najbliższy przystanek Dworzec Gdański 04, 03
503 – Muranowska 06, 05
518 – Muranowska 05, 04

Dojazd metrem: linia pierwsza (M1)

Najbliższe stacje metra: Plac Bankowy, Ratusz Arsenał, Dworzec Gdański – dalej dojazd do OP tramwajem lub autobusem