Boisko Treningowe

Boisko Treningowe

Dzięki przeprowadzonej modernizacji boiska zwiększono jego wymiary do gry w piłkę nożną. Teraz dysponujemy płytą boiska 100 m x 64 m dzięki czemu można na niej rozgrywać mecze ligowe nawet na poziomie III ligi.

Zamontowano nawierzchnię z trawy syntetycznej POLAR 4007 DT w kolorze zielonym na podkładzie elastycznym prefabrykowanym gr. 23 mm, z wypełnieniem piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM z produkcji pierwotnej w kolorze zielonym. Nawierzchnia spełnia wszystkie wymagania FIFA, co zostało potwierdzone badaniami wykonanymi przez akredytowane laboratorium FIFA i wystawieniem certyfikatu FIFA QUALITY PRO.

Płyta boiska jest zdrenowana, oświetlona i ogrodzona piłkochwytami wysokości 5-6 m. Oświetlenie boiska z oprawami zainstalowanymi na 6 masztach o wysokości ok. 18 m pozwalające na uzyskanie natężenia 500 lx (na mecze) lub 200 lx (na treningi) w zależności od potrzeb. Obiekt dysponuje trybunami na ponad 550 miejsc siedzących.
Boisko dysponuje szatniami dla drużyn oraz szatnią dla sędziów.

Zapraszamy kluby piłkarskie, placówki oświatowe oraz podmioty prywatne