Cennik

OŚRODEK POLONIA - WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG

I. Bilety jednorazowe i karnety          
1. Pływalnia kryta          
Lp. Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
1 BILET NORMALNY Wstęp do strefy płatnej, pływanie rekreacyjne. 45 min. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. 9,00 zł 8%
75 min. 16,00 zł
2 BILET NORMALNY KW, KMW Wstęp do strefy płatnej, pływanie rekreacyjne. 45 min. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Osoby posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka. 8,00 zł 8%
75 min. 14,50 zł
3 BILET ULGOWY Wstęp do strefy płatnej, pływanie rekreacyjne.  45 min. Dzieci od 5 roku życia; młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci i renciści. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna.  7,00 zł 8%
75 min. 12,00 zł
4 BILET ULGOWY KW, KMW Korzystanie z pływalni i urządzeń znajdujacych się na jej terenie. 45 min. Osoby posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka lub Kartę młodej warszawianki/ Kartę młodego warszawiaka.  Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna.  6,50 zł 8%
75 min. 11,00 zł
5 KARNET IMIENNY (15 WEJŚĆ) NORMALNY Wstęp do strefy płatnej, pływanie rekreacyjne. 15 X 45 min. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. 110,00 zł 8%
15 X 75 min. 190,00 zł
6 KARNET IMIENNY (15 WEJŚĆ) ULGOWY Wstęp do strefy płatnej, pływanie rekreacyjne. 15 X 45 min. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. 80,00 zł  
15 X 75 min. 150,00 zł 8%
7 BILET INSTRUKTORSKI Wstęp do strefy płatnej dla instruktora, prowadzenie zajęć nauki lub doskonalenia pływania dla max 3 osób. 60 min. Z biletu lub karnetu instruktorskiego może skorzystać przedsiębiorca na podstawie umowy podpisanej z Ośrodkiem. Osoba prowadząca zajęcia musi posiadać uprawnienia do prowadzenia zajęć oraz ubezpieczenie OC. 20,00 zł 23%
8 KARNET INSTRUKTORSKI (10 WEJŚĆ) Wstęp do strefy płatnej dla instruktora, prowadzenie zajęć nauki lub doskonalenia pływania dla max 3 osób. 10 X 60 min. 180,00 zł
             
INFORMACJE DODATKOWE:
Zwolnienie z opłat za korzystanie z obiektów przysługuje:
- dzieciom do ukończenia 4-go roku życia w ramach wejść indywidualnych na pływalnię krytą,
- opiekunowi osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności towarzyszącemu tej osobie na podstawie uprawnień osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,                                                                                                                                                                       - osobom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa m. in. (weteran i weteran poszkodowany w wyniku działań poza granicami państwa).
             
II. Wynajem obiektów          
1. Pływalnia kryta           
Lp. Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
1 WYNAJĘCIE 1 TORU / CAŁEJ PŁYWALNI Wyłączne korzystanie z wyznaczonego toru lub całej pływalni po uprzednim podpisaniu umowy. 60 min. Przedsiębiorcy i instytucje. 90,00 zł 23%
542,00 zł
2 WYNAJĘCIE 1 TORU / CAŁEJ PŁYWALNI Wyłączne korzystanie z wyznaczonego toru lub całej pływalni. Wymagane jest uprzednie podpisanie umowy. 60 min. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  43,00 zł 23%
258,00 zł
3 WYNAJĘCIE 1 TORU / CAŁEJ PŁYWALNI Wyłączne korzystanie z wyznaczonego toru lub całej pływalni. Wymagane jest uprzednie podpisanie umowy. 60 min. Podmioty wynajmujące obiekty do regularnego szkolenia sportowego 60,00 zł 23%
362,00 zł
4 WYNAJĘCIE 1 TORU / CAŁEJ PŁYWALNI Wyłączne korzystanie z wyznaczonego toru niecki sportowej lub całej pływalni po uprzednim podpisaniu porozumienia. 60 min. Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawa. 35,00 zł zwolniony
210,00 zł
5 WYNAJĘCIE 1 TORU / CAŁEJ PŁYWALNI Wyłączne korzystanie z wyznaczonego toru niecki sportowej lub całej pływalni. Wymagane jest uprzednie podpisanie umowy. 60 min. Szkoły niepubliczne i uczelnie wyższe, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego.  43,00 zł 23%
258,00 zł
2. Hala sportowa          
Lp. Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
1 WYNAJĘCIE HALI SPORTOWEJ Wyłączne korzystanie z hali sportowej po uprzednim podpisaniu umowy. (trening/mecz) 60 min. Przedsiębiorcy i instytucje. 180,00 zł 23%
2 WYNAJĘCIE HALI SPORTOWEJ Wyłączne korzystanie z hali sportowej. Wymagane jest uprzednie podpisanie umowy. (trening/mecz) 60 min. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  123,00 zł 23%
3 WYNAJĘCIE HALI SPORTOWEJ Wyłączne korzystanie z hali sportowej. Wymagane jest uprzednie podpisanie umowy.(trening/mecz) 60 min. Podmioty wynajmujące obiekty do regularnego szkolenia sportowego 135,00 zł 23%
4 WYNAJĘCIE HALI SPORTOWEJ Wyłączne korzystanie z hali sportowej po uprzednim podpisaniu umowy.(trening/mecz) 60 min. Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawa. 100,00 zł zwolniony
5 WYNAJĘCIE HALI SPORTOWEJ Wyłączne korzystanie z hali sportowej w dni powszednie do godziny 17.00. Wymagane jest uprzednie podpisanie umowy. (trening/mecz) 60 min. Szkoły niepubliczne i uczelnie wyższe, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego.  123,00 zł 23%
6 WYNAJĘCIE HALI SPORTOWEJ w celu organizacji eventu, imprezy  Cena ustalana na podstawie indywidualnych negocjacji, uzależniona od charakteru wynajmu 23%
3. Boisko piłkarskie - pełnowymiarowe (murawa naturalna)        
Lp. Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
1 WYNAJĘCIE CAŁEGO BOISKA Wyłączne korzystanie z całego boiska po uprzednim podpisaniu umowy. 60 min. Przedsiębiorcy, instytucje, osoby fizyczne. 4 720,00 zł 23%
2 WYNAJĘCIE CAŁEGO BOISKA Wyłączne korzystanie z całego boiska po uprzednim podpisaniu umowy. 60 min. Podmioty wynajmujące obiekty do regularnego szkolenia sportowego  (dotyczy podmiotów, które podpiszą umowę z SCS AW na organizację minimum 30 godzin treningowych lub meczowych w skali roku). 3 965,00 zł 23%
3 WYNAJĘCIE CAŁEGO BOISKA Wyłączne korzystanie z całego boiska po uprzednim podpisaniu umowy. 60 min. Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę. 3 070,00 zł 23%
4 WYNAJĘCIE CAŁEGO BOISKA Wyłączne korzystanie z całego boiska po uprzednim podpisaniu umowy. 60 min. Szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego.  3 776,00 zł zwolniony
5 Oświetlenie boiska włączenie oświetlenia (jupitery) 60 min.  Korzystający z płyty boiska  615,00 zł 23%
6 WYNAJĘCIE CAŁEGO BOISKA (STADIONU) - organizacja wydarzenia Cena ustalana na podstawie indywidualnych negocjacji, uzależniona od charakteru wynajmu 23%
4. Boisko piłkarskie pełnowymiarowe (murawa sztuczna)        
Lp. Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
1 WYNAJĘCIE CAŁEGO BOISKA / POŁOWY Wyłączne korzystanie z całego boiska. Wymagane jest uprzednie podpisanie umowy. 60 min. Przedsiębiorcy, instytucje, osoby fizyczne. 357,00 zł 23%
178,00 zł
2 WYNAJĘCIE CAŁEGO BOISKA / POŁOWY Wyłączne korzystanie z całego boiska / wyznaczonej połowy. Wymagane jest uprzednie podpisanie umowy. 60 min. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji.  123,00 zł 23%
62,00 zł
3 WYNAJĘCIE CAŁEGO BOISKA / POŁOWY Wyłączne korzystanie z całego boiska / wyznaczonej połowy. Wymagane jest uprzednie podpisanie umowy. 60 min. Podmioty wynajmujące obiekty do regularnego szkolenia sportowego 295,00 zł 23%
148,00 zł
4 WYNAJĘCIE CAŁEGO BOISKA / POŁOWY Wyłączne korzystanie z całego boiska / wyznaczonej połowy. Wymagane jest uprzednie podpisanie umowy. 60 min. Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę. 100,00 zł zwolniony
50,00 zł
5 WYNAJĘCIE CAŁEGO BOISKA / POŁOWY Wyłączne korzystanie z całego boiska / wyznaczonej połowy. Wymagane jest uprzednie podpisanie umowy. 60 min. Szkoły niepubliczne i uczelnie wyższe, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego.  123,00 zł 23%
62,00 zł
6 WYNAJĘCIE CAŁEGO BOISKA - w celu organizacji imprezy, wydarzenia Cena ustalana na podstawie indywidualnych negocjacji, uzależniona od charakteru wynajmu 23%
5. Mini boisko piłkarskie (murawa naturalna)          
Lp. Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
1 WYNAJĘCIE MINI BOISKA Wyłączne korzystanie z całego boiska  60 min. Podmioty wynajmujące obiekty do regularnego szkolenia sportowego  (dotyczy podmiotów, które podpiszą umowę z SCS AW na organizację minimum 20 godzin treningowych lub meczowych w skali roku). 25,00 zł 23%
2 WYNAJĘCIE MINI BOISKA Wyłączne korzystanie z całego boiska  60 min. Szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego.  25,00 zł 23%
3 WYNAJĘCIE MINI BOISKA Wyłączne korzystanie z całego boiska  60 min. Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę. 21,00 zł zwolniony
6. Sala konferencyjna          
Lp. Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
1 WYNAJĘCIE SALI KONFERENCYJNEJ Wyłączne korzystanie z Sali konferencyjnej. 60 min. Przedsiębiorcy, instytucje, osoby fizyczne. 40,00 zł 23%
2 WYNAJĘCIE SALI KONFERENCYJNEJ Wyłączne korzystanie z Sali konferencyjnej. 60 min. Jednostki organizacyjne m.st. Warszawy. 21,00 zł zwolniony
3 WYNAJĘCIE SALI KONFERENCYJNEJ Wyłączne korzystanie z Sali konferencyjnej. 60 min. Przedsiębiorcy i instytucje, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji. 25,00 zł 23%
7. Parking            
Lp. Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Kto może skorzystać z usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT
1 WYNAJĘCIE MIEJSCA PARKINGOWEGO Wyłączne korzystanie z wyznaczonego miesjca parkingowego po podpisaniu umowy. 1 miesiąc Samochody do 3,5 tony. 307,50 zł 23%
2 WYNAJĘCIE MIEJSCA PARKINGOWEGO Wyłączne korzystanie z wyznaczonego miesjca parkingowego po podpisaniu umowy. 1 miesiąc Samochody powyżej 3,5 tony (typu bus). 369,00 zł 23%
3 WYNAJĘCIE MIEJSCA PARKINGOWEGO Wyłączne korzystanie z wyznaczonego miesjca parkingowego po podpisaniu umowy. 1 miesiąc Autokary 450,00 zł 23%
4 Zakup biletu jednorazowego  Korzystanie z miejsca postojowego 1 doba Samochody do 3,5 tony. 50,00 zł 23%
5 Zakup biletu jednorazowego  Korzystanie z miejsca postojowego 1 doba Samochody powyżej 3,5 tony (typu bus). 75,00 zł 23%
6 Zakup biletu jednorazowego  Korzystanie z miejsca postojowego 1 doba Autokary 100,00 zł 23%
7 Zakup biletu jednorazowego  Korzystanie z miejsca postojowego 1 godzina Samochody do 3,5 tony. 4,00 zł 23%
8 Zakup biletu jednorazowego  Korzystanie z miejsca postojowego 1 godzina Samochody powyżej 3,5 tony (typu bus). 6,00 zł 23%
9 Zakup biletu jednorazowego  Korzystanie z miejsca postojowego 1 godzina Autokary 15,00 zł 23%
             
CENNIK USŁUG STOŁECZNEGO CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA        
Kompleks sportowy przy ul. Konwiktorskiej 6          
III. Opłaty dodatkowe          
Lp. Usługa Opis usługi Czas trwania usługi Cena usługi brutto Stawka podatku VAT  
1 Przekroczenie czasu w strefie płatnej pływalni lub saunie dla biletów i karnetów na pływalnie Korzystanie z pływalni i urządzeń znajdujacych się na jej terenie oraz korzystanie niezależnie z kompleksu saun. 1 min. 0,30 zł 8%  
2 Przekroczenie czasu w strefie płatnej pływalni lub siłowni (bilet jednorazowy instruktorski) Korzystanie z pływalni i urządzeń znajdujacych się na jej terenie oraz siłowni w ramach biletu.  1 min. 0,40 zł 23%  
3 Opłata za zgubienie lub zniszczenie paska z transporterem   nie dot. 70,00 zł 23%  
4 Opłata za wydanie duplikatu karnetu   nie dot. 20,00 zł 23%  

Pliki do pobrania: