Cennik

OŚRODEK POLONIA - WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG

PŁYWALNIA – usługi podstawowe

L.p.

Usługa

Opis usługi

Czas korzystania ze strefy płatnej

 

Wiek (status) osób

uprawnionych

VAT

Cena usługi brutto

1

Bilet jednorazowy – normalny

korzystanie z pływalni w godzinach otwarcia

45 min.

 

75 min.

Osoby powyżej 18 lat

8%

  9,00 zł

 

16,00 zł

2

Bilet jednorazowy – normalny

z Kartą Młodego Warszawiaka oraz

Kartą Warszawiaka

korzystanie z pływalni w godzinach otwarcia

45 min.

 

75 min.

Osoby powyżej 18 lat

Posiadacze Karty Warszawiaka lub Karty Młodego Warszawiaka

8% 

8,00 zł

 

14,50 zł

3

Bilet jednorazowy – ulgowy

korzystanie z pływalni w godzinach otwarcia

45 min.

 

75 min.

Dzieci i młodzież ucząca się do 26 lat, emeryci, renciści i inwalidzi

 8%

7,00 zł

 

12,00 zł

4

Bilet jednorazowy – ulgowy

z Kartą Młodego Warszawiaka oraz

Kartą Warszawiaka

korzystanie z pływalni w godzinach otwarcia

45 min.

 

75 min.

Dzieci i młodzież ucząca się do 26 lat, emeryci, renciści i inwalidzi

Posiadacze Karty Warszawiaka lub Karty Młodego Warszawiaka

 8%

6,50 zł

 

11,00 zł

5

Karnet imienny (15 wejść) – normalny

korzystanie z pływalni w godzinach otwarcia

15 x 45 min.

 

15 x 75 min.

Osoby powyżej 18 lat

8%

110,00 zł

 

190,00 zł

6

 

Karnet imienny (15 wejść) – ulgowy

 

korzystanie z pływalni w godzinach otwarcia

15 x 45 min.

 

15 x 75 min.

Dzieci i młodzież ucząca się do 26 lat, emeryci, renciści i inwalidzi

8%

80,00 zł

 

150,00 zł

7

Przekroczenie czasu pobytu w strefie płatnej

korzystanie z pływalni w godzinach otwarcia

1 min.

Dotyczy zakupionych usług – na bilety wstępu oraz karnety

8%

0,30 zł

8

Opłata za zagubienie lub zniszczenie paska z transporterem lub uszkodzenie szafki szatniowej – opłata za 1 szt.

-

-

Bez ograniczeń

23%

70,00 zł

9

Opłata za wydanie duplikatu karty (karta zagubiona lub zniszczona) – opłata za 1 szt.

-

-

Bez ograniczeń

23%

20,00 zł

I.I PŁYWALNIA – nauka pływania

10

Indywidualna lekcja nauki pływania

Korzystanie z lekcji w wyznaczonych godzinach

Czas trwania lekcji 30 min.

 

Czas przebywania w strefie płatnej                      60 min.

 

Bez ograniczeń

8%

45,00 zł

11

Karnet na indywidualną naukę pływania                     (4 wejścia)

Korzystanie z lekcji w wyznaczonych godzinach

Czas trwania lekcji                        4 x 30 min.

Czas przebywania w strefie płatnej                      4 x 60 min.

 

 

Bez ograniczeń

8%

150,00 zł

12

Przekroczenie czasu pobytu w strefie płatnej

korzystanie z pływalni w godzinach otwarcia

1 min.

Dotyczy zakupionych usług – na bilety wstępu oraz karnety

8%

0,30 zł

I.II PŁYWALNIA – wynajem pływalni lub torów

13

Wynajem pływalni przez zorganizowane grupy sportowe z niepublicznych szkół, stowarzyszeń i innych podmiotów kultury fizycznej

/bez instruktora/ 

wyłączne korzystanie z całej pływalni

przez grupy zorganizowane w celu realizacji programu szkolenia sportowego i/lub wychowania fizycznego

poniedziałek – piątek                               

w godz. 7.00 – 17.00

30 min.

 

60 min.

Szkoły niepubliczne,

stowarzyszenia i inne podmioty kultury fizycznej

23%

130,00 zł

 

260,00 zł

14

Wynajem pływalni przez zorganizowane grupy sportowe z niepublicznych szkół, stowarzyszeń

i innych podmiotów kultury fizycznej

/bez instruktora/

wyłączne korzystanie z całej pływalni dla grupy zorganizowanej w celu realizacji programu wychowania fizycznego

poniedziałek – piątek                               

w godz. 17.00 – 21.00

sobota, niedziela i święta

30 min.

 

60 min.

Szkoły niepubliczne,

stowarzyszenia i inne podmioty kultury fizycznej

23%

200,00 zł

 

365,00 zł

15

Wynajem pływalni /bez instruktora/

firmy, instytucje, osoby prywatne

wyłączne korzystanie z całej pływalni

przez Wynajmującego

w godzinach otwarcia pływalni

30 min.

 

60 min.

bez ograniczeń

23%

300,00 zł

 

545,00 zł

16

Wynajem 1 toru pływalni przez zorganizowane grupy sportowe z niepublicznych szkół i placówek oświatowych , stowarzyszeń i innych podmiotów kultury fizycznej

/bez instruktora/ 

wyłączne korzystanie z toru/torów na pływalni przez Wynajmującego poniedziałek – piątek                                

w godz. 07.00 – 17.00

30 min.

 

60 min.

Szkoły niepubliczne,

stowarzyszenia i inne podmioty kultury fizycznej

23%

22,00 zł

 

45,00 zł

17

Wynajem 1 toru pływalni przez zorganizowane grupy sportowe z niepublicznych szkół i placówek oświatowych , stowarzyszeń i innych podmiotów kultury fizycznej

/bez instruktora/ 

wyłączne korzystanie z całej pływalni dla grupy zorganizowanej w celu realizacji programu wychowania fizycznego

poniedziałek – piątek

w godz. 17.00 – 21.00

sobota, niedziela i święta

30 min.

 

60 min.

Szkoły niepubliczne,

stowarzyszenia i inne podmioty kultury fizycznej

23%

40,00 zł

 

65,00 zł

18

Wynajem z 1 toru na pływalni /bez instruktora/ - firmy, instytucje, osoby prywatne

wyłączne korzystanie z toru/torów na pływalni w godzinach otwarcia Ośrodka

30 min.

 

60 min.

bez ograniczeń

 23%

 60,00 zł

 

95,00 zł

I.III PŁYWALNIA – instruktorzy zewnętrzni

19

Bilet instruktorski

korzystanie z pływalni w godzinach otwarcia

60 min.

bez ograniczeń

 23%

20,00 zł

20

Karnet instruktorski (10 wejść)

korzystanie z pływalni w godzinach otwarcia

10 x 60 min.

bez ograniczeń

 23%

180,00 zł

21

Przekroczenie czasu pobytu w strefie płatnej

korzystanie z pływalni w godzinach otwarcia

1 min.

Dotyczy zakupionych usług – na bilety wstępu oraz karnety

23%

0,40 zł

I.IV PŁYWALNIA – zajęcia Aquacycling

22

Bilet jednorazowy normalny 

Zajęcia w wodzie przy muzyce prowadzone przez instruktora

Czas trwania zajęć 40 min.

 

Czas przebywania w strefie płatnej                      75 min.

 

Bez ograniczeń

8%

25,00 zł

23

Karnet na grupowe zajęcia z instruktorem                     (4 wejścia)

Zajęcia w wodzie przy muzyce prowadzone przez instruktora

Czas trwania zajęć 4 x 40 min.

Czas przebywania w strefie płatnej 4 x 75 min.

Bez ograniczeń

8%

90,00 zł

24

Karnet na grupowe zajęcia z instruktorem (8 wejść)

Zajęcia w wodzie przy muzyce prowadzone przez instruktora

Czas trwania zajęć 8 x 40 min.

Czas przebywania w strefie płatnej 8 x 75 min

Bez ograniczeń

8%

150,00 zł 
25 Karnet na grupowe zajęcia z instruktorem (12wejść) Zajęcia w wodzie przy muzyce prowadzone przez instruktora

Czas trwania zajęć 8 x 40 min.

Czas przebywania w strefie płatnej 12 x 75 min

Bez ograniczeń 8% 200,00 zł 
26 Przekroczenie czasu pobytu w strefie płatnej Zajęcia w wodzie przy muzyce prowadzone przez instruktora 1 min. Dotyczy zakupionych usług – na bilety wstępu oraz karnety 8% 0,30 zł
I.V PŁYWALNIA – zajęcia Aqua Aerobik
27 Bilet jednorazowy normalny Zajęcia w wodzie przy muzyce prowadzone przez instruktora 

Czas trwania zajęć 4 x 40 min.

Czas przebywania w strefie płatnej 4 x 75 min. 

Osoby powyżej 16 roku życia  8%  20,00 zł
28 Karnet na grupowe zajęcia z instruktorem (4 wejścia)  Zajęcia w wodzie przy muzyce prowadzone przez instruktora 

Czas trwania zajęć 4 x 40 min.

Czas przebywania w strefie płatnej 4 x 75 min. 

Osoby powyżej 16 roku życia  8%  75,00 zł
29 Karnet na grupowe zajęcia z instruktorem (8 wejścia)  Zajęcia w wodzie przy muzyce prowadzone przez instruktora 

Czas trwania zajęć 4 x 40 min.

Czas przebywania w strefie płatnej 4 x 75 min. 

Osoby powyżej 16 roku życia  8%  120,00 zł
30 Karnet na grupowe zajęcia z instruktorem (12wejścia)  Zajęcia w wodzie przy muzyce prowadzone przez instruktora 

Czas trwania zajęć 4 x 40 min.

Czas przebywania w strefie płatnej 4 x 75 min. 

Osoby powyżej 16 roku życia  8%  155,00 zł 
31 Przekroczenie czasu pobytu w strefie płatnej  Korzystanie z pływalni w godzinach otwarcia  1 min. Dotyczy zakupionych usług – na bilety wstępu oraz karnety 8%  0,30 zł 

* Dzieci do lat 4 korzystają z pływalni nieodpłatnie pod warunkiem wykupienia biletu przez rodzica/opiekuna

II. HALA SPORTOWA

Lp.

Usługa

Opis usługi

Czas korzystania

Wiek (status) osób uprawnionych

VAT

Cena usługi

1

Wynajem hali przez zorganizowane grupy sportowe z niepublicznych szkół, stowarzyszeń i innych podmiotów kultury fizycznej

wyłączne korzystanie z hali sportowej przez grupy zorganizowane

w celu realizacji programu szkolenia sportowego

i/lub wychowania fizycznego

poniedziałek – piątek w godz. 7.00 – 17.00

60 min.

Szkoły niepubliczne, stowarzyszenia i inne podmioty kultury fizycznej.

23%

155,00 zł

2

Wynajem hali przez zorganizowane grupy sportowe z niepublicznych szkół, stowarzyszeń i innych podmiotów kultury fizycznej

wyłączne korzystanie z hali sportowej przez grupy zorganizowane

w celu realizacji programu szkolenia sportowego

i/lub wychowania fizycznego

poniedziałek – piątek w godz. 17.00 – 22.00

sobota, niedziela i święta

 

60 min.

Szkoły niepubliczne, stowarzyszenia i inne podmioty kultury fizycznej.

23%

170,00 zł

3

Wynajem  hali sportowej

(firmy, instytucje, osoby prywatne)

korzystanie z hali i urządzeń

w godzinach otwarcia

60 min.

bez ograniczeń

23%

180,00 zł

III. BOISKO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ

Lp.

Usługa

Opis usługi

Czas korzystania

Wiek  (status) osób uprawnionych

VAT

Cena

usługi

1

Wynajem boiska przez zorganizowane grupy sportowe z niepublicznych szkół, stowarzyszeń i innych

podmiotów kultury fizycznej

wyłączne korzystanie z boiska przez grupy zorganizowane w celu realizacji programu szkolenia sportowego i/lub wychowania fizycznego

poniedziałek – piątek w godz. 7.00 – 17.00

60 min.

Szkoły niepubliczne, stowarzyszenia i inne podmioty kultury fizycznej.

23%

80,00 zł – ½ boiska

 

155,00 zł – całe boisko

 

2

 

Wynajem  boiska przez zorganizowane grupy sportowe

z niepublicznych szkół, stowarzyszeń i innych podmiotów kultury fizycznej

wyłączne korzystanie z boiska przez grupy zorganizowane w celu realizacji programu szkolenia sportowego i/lub wychowania fizycznego

poniedziałek – piątek w godz. 17.00 – 22.00

sobota, niedziela i święta

60 min.

 

Szkoły niepubliczne, stowarzyszenia i inne podmioty kultury fizycznej.

 

23%

205,00 zł – ½ boiska

 

285,00 zł – całe boisko

 

3

Wynajem  boiska 

(firmy, instytucje, osoby prywatne)

korzystanie z boiska

w godzinach otwarcia

60 min.

Bez ograniczeń

23%

275,00 zł – ½ boiska

 

365,00 zł – całe boisko

IV. BOISKO GŁÓWNE (nawierzchnia trawiasta)

Lp.

Usługa

Opis usługi

Czas

korzystania

Status uprawnionych

osób / podmiotów

VAT

Cena

usługi

1

Wynajem stadionu

– organizacja meczu 

w cenie usługi do dyspozycji płyta boiska, infrastruktura stadionowa, zaplecze sanitarno-szatniowe

korzystanie z obiektu w celu organizacji imprezy sportowej (w tym masowej)

zgodnie z przeznaczeniem obiektu

(mecz piłki nożnej lub innych gier zespołowych:

rugby, futbol amerykański, itp.) 

zgodnie z ustalonym harmonogramem imprezy

Bez ograniczeń

23%

27 000,00 zł

 

2

 

Wynajem płyty boiska

– trening

w cenie usługi do dyspozycji płyta boiska, infrastruktura stadionowa, zaplecze sanitarno-szatniowe

korzystanie z płyty boiska

w celu przeprowadzenia treningu

60 min.

Bez ograniczeń

23%

4 900,00 zł

3

Wynajem płyty boiska

– mecz 

w cenie usługi do dyspozycji płyta boiska, infrastruktura stadionowa, zaplecze sanitarno-szatniowe

korzystanie z płyty boiska

w celu organizacji meczu

(rozgrywki młodzieżowe, amatorskie

– bez rygorów organizacji imprezy masowej)

60 min.

Szkoły niepubliczne stowarzyszenia, związki sportowe oraz inne podmioty kultury fizycznej.

23%

4 300,00 zł

 

 

4

 

 

Wynajem płyty boiska

– mecz

w cenie usługi do dyspozycji płyta boiska, infrastruktura stadionowa, zaplecze sanitarno-szatniowe

korzystanie z płyty boiska

w celu organizacji meczu

 (dot. meczu w ramach rozgrywek amatorskich

– bez rygorów organizacji imprezy masowej)

60 min.

 

 

bez ograniczeń

23%

5 500,00 zł

5

Wynajem stadionu

– organizacja imprezy plenerowej

w cenie usługi do dyspozycji płyta boiska, infrastruktura stadionowa, zaplecze sanitarno-szatniowe

korzystanie z obiektu

w celu organizacji imprezy plenerowej

(piknik, impreza firmowa, koncert itp.)

(niestandardowe korzystanie z obiektu)

zgodnie z ustalonym harmonogramem imprezy

 

 

bez ograniczeń

23%

na podstawie indywidualnych negocjacji

6

Uruchomienie oświetlenia

płyty głównej

Korzystanie z obiektu przy świetle sztucznym

60 min

Bez ograniczeń

23%

615,00 zł

7

Wynajem stadionu

– organizacja meczu 

w cenie usługi do dyspozycji płyta boiska, infrastruktura stadionowa, zaplecze sanitarno-szatniowe

Wynajem płyty głównego stadionu w celu organizacji meczu

zgodnie z ustalonym harmonogramem imprezy

dla podmiotów, które  podpiszą umowę ze SCS AW na organizację minimum 15 meczów  w skali roku

23%

15 190,50 zł

8

Wynajem płyty boiska

– trening

w cenie usługi do dyspozycji płyta boiska, infrastruktura stadionowa, zaplecze sanitarno-szatniowe

Wynajem płyty głównego stadionu w celu organizacji treningów

60 min.

dla podmiotów, które  podpiszą umowę ze SCS AW na organizację minimum 40 treningów w skali roku

23%

3 280,00 zł

OŚRODEK POLONIA - WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z MIEJSC POSTOJOWYCH 

V. PARKING

Lp.

Usługa

Opis usługi

Czas

korzystania

Status uprawnionych

osób / podmiotów

VAT

Cena

usługi

1

Zakup biletu jednorazowego

Korzystanie z miejsca postojowego 

1 h

Samochody do 3,5 tony

23%

4,00 zł

 

2

 

Zakup biletu jednorazowego 

Korzystanie z miejsca postojowego

1 h

Samochody powyżej 3,5 tony typu bus

23%

6,00 zł

3

Zakup biletu jednorazowego 

Korzystanie z miejsca postojowego

1h

Autokary 

23%  15,00 zł 

 

 

4

 

 

Zakup biletu jednorazowego 

Korzystanie z miejsca postojowego.

 

 

1 doba 

Samochody do 3,5 tony

23% 

50,00 zł

5

Zakup biletu jednorazowego 

Korzystanie z miejsca postojowego

1 doba 

 

 

Samochody powyżej 3,5 tony typu bus

23%

75,00 zł

6

Zakup biletu jednorazowego 

Korzystanie z miejsca postojowego

1 doba 

Autokary

23%

100,00 zł

7

Opłata abonamentowa Korzystanie z miejsca postojowego Przez 30 dni 24 h na dobę  Samochody do 3,5 tony 23% 307,50 zł 
8 Opłata abonamentowa Korzystanie z miejsca postojowego Przez 30 dni 24 h na dobę  Samochody powyżej 3,5 tony typu bus 23% 369,00 zł
9 Opłata abonamentowa Korzystanie z miejsca postojowego Przez 30 dni 24 h na dobę  Autokary 23% 450,00 zł

Pliki do pobrania: