Cennik

OŚRODEK POLONIA - WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG

I. PŁYWALNIA – usługi podstawowe

L.p.

Usługa

Opis usługi

Czas korzystania ze strefy płatnej

Wiek (status) osób

uprawnionych

VAT

Cena usługi

1

Bilet jednorazowy – normalny

korzystanie z pływalni w godzinach otwarcia

45 min.

 

75 min.

Osoby powyżej 18 lat

8%

  9,00 zł

 

16,00 zł

2

Bilet jednorazowy – normalny

z Kartą Młodego Warszawiaka oraz

Kartą Warszawiaka

korzystanie z pływalni w godzinach otwarcia

45 min.

 

75 min.

Osoby powyżej 18 lat

Posiadacze Karty Warszawiaka lub Karty Młodego Warszawiaka

8% 

8,00 zł

 

14,50 zł

3

Bilet jednorazowy – ulgowy

korzystanie z pływalni w godzinach otwarcia

45 min.

 

75 min.

Osoby uprawnione

 8%

7,00 zł

 

12,00 zł

4

Bilet jednorazowy – ulgowy

z Kartą Młodego Warszawiaka oraz

Kartą Warszawiaka

korzystanie z pływalni w godzinach otwarcia

45 min.

 

75 min.

Posiadacze Karty Warszawiaka lub Karty Młodego Warszawiaka

 8%

6,50 zł

 

11,00 zł

5

Karnet imienny (15 wejść) – normalny

korzystanie z pływalni w godzinach otwarcia

15 x 45 min.

 

15 x 75 min.

Osoby powyżej 18 lat

8%

110,00 zł

 

190,00 zł

6

 

Karnet imienny (15 wejść) – ulgowy

 

korzystanie z pływalni w godzinach otwarcia

15 x 45 min.

 

15 x 75 min.

Osoby uprawnione

8%

80,00 zł

 

150,00 zł

7

Przekroczenie czasu pobytu w strefie płatnej

korzystanie z pływalni w godzinach otwarcia

1 min.

Dotyczy zakupionych usług – na bilety wstępu oraz karnety

8%

0,30 zł

8

Opłata za zagubienie lub zniszczenie paska z transporterem lub uszkodzenie szafki szatniowej – opłata za 1 szt.

-

-

Bez ograniczeń

23%

70,00 zł

9

Opłata za wydanie duplikatu karty (karta zagubiona lub zniszczona) – opłata za 1 szt.

-

-

Bez ograniczeń

23%

20,00 zł

I.I PŁYWALNIA – nauka pływania

10

Indywidualna lekcja nauki pływania

Korzystanie z lekcji w wyznaczonych godzinach

Czas trwania lekcji 30 min.

 

Czas przebywania w strefie płatnej                      60 min.

 

Bez ograniczeń

8%

45,00 zł

11

Karnet na indywidualną naukę pływania                     (4 wejścia)

Korzystanie z lekcji w wyznaczonych godzinach

Czas trwania lekcji                        4 x 30 min.

Czas przebywania w strefie płatnej                      4 x 60 min.

 

 

Bez ograniczeń

8%

150,00 zł

12

Przekroczenie czasu pobytu w strefie płatnej

korzystanie z pływalni w godzinach otwarcia

1 min.

Dotyczy zakupionych usług – na bilety wstępu oraz karnety

8%

0,30 zł

I.II PŁYWALNIA – wynajem pływalni lub torów

13

Wynajem pływalni /bez instruktora/ firmy, instytucje, osoby prywatne 

Wyłączne korzystanie z całej pływalni przez Wynajmującego w godzinach otwarcia pływalni

30 min.

 

60 min.

bez ograniczeń

23%

300,00 zł

 

545,00 zł

14

Wynajem z 1 toru na pływalni /bez instruktora/ - firmy, instytucje, osoby prywatne

Wyłączne korzystanie z toru/torów na pływalni w godzinach otwarcia Ośrodka

30 min.

 

60 min.

bez ograniczeń

23%

60,00 zł

 

95,00 zł

I.III PŁYWALNIA – instruktorzy zewnętrzni

15

Bilet instruktorski

korzystanie z pływalni w godzinach otwarcia

60 min.

bez ograniczeń

 23%

20,00 zł

16

Karnet instruktorski (10 wejść)

korzystanie z pływalni w godzinach otwarcia

10 x 60 min.

bez ograniczeń

 23%

180,00 zł

17

Przekroczenie czasu pobytu w strefie płatnej

korzystanie z pływalni w godzinach otwarcia

1 min.

Dotyczy zakupionych usług – na bilety wstępu oraz karnety

23%

0,40 zł

I.IV PŁYWALNIA – zajęcia Aquacycling

18

Bilet jednorazowy normalny 

Zajęcia w wodzie przy muzyce prowadzone przez instruktora

Czas trwania zajęć 40 min.

 

Czas przebywania w strefie płatnej                      70 min.

 

Bez ograniczeń

8%

25,00 zł

19

Karnet na grupowe zajęcia z instruktorem                     (4 wejścia)

Zajęcia w wodzie przy muzyce prowadzone przez instruktora

Czas trwania zajęć 4 x 40 min.

Czas przebywania w strefie płatnej 4 x 70 min.

Bez ograniczeń

8%

90,00 zł

20

Karnet na grupowe zajęcia z instruktorem (8 wejść)

Zajęcia w wodzie przy muzyce prowadzone przez instruktora

Czas trwania zajęć 8 x 40 min.

Czas przebywania w strefie płatnej 8 x 75 min

Bez ograniczeń

8%

150,00 zł 
21 Karnet na grupowe zajęcia z instruktorem (12wejść) Zajęcia w wodzie przy muzyce prowadzone przez instruktora

Czas trwania zajęć 12 x 40 min.

Czas przebywania w strefie płatnej 12 x 75 min

Bez ograniczeń 8% 200,00 zł 
22 Przekroczenie czasu pobytu w strefie płatnej Zajęcia w wodzie przy muzyce prowadzone przez instruktora 1 min. Dotyczy zakupionych usług – na bilety wstępu oraz karnety 8% 0,30 zł
I.V PŁYWALNIA – zajęcia Aqua Aerobik
23 Bilet jednorazowy normalny Zajęcia w wodzie przy muzyce prowadzone przez instruktora 

Czas trwania zajęć 1 x 40 min.

Czas przebywania w strefie płatnej 1 x 75 min. 

Osoby powyżej 16 roku życia  8%  20,00 zł
24 Karnet na grupowe zajęcia z instruktorem (4 wejścia)  Zajęcia w wodzie przy muzyce prowadzone przez instruktora 

Czas trwania zajęć 4 x 40 min.

Czas przebywania w strefie płatnej 4 x 75 min. 

Osoby powyżej 16 roku życia  8%  75,00 zł
25 Karnet na grupowe zajęcia z instruktorem (8 wejścia)  Zajęcia w wodzie przy muzyce prowadzone przez instruktora 

Czas trwania zajęć 8 x 40 min.

Czas przebywania w strefie płatnej 8 x 75 min. 

Osoby powyżej 16 roku życia  8%  120,00 zł
26 Karnet na grupowe zajęcia z instruktorem (12wejścia)  Zajęcia w wodzie przy muzyce prowadzone przez instruktora 

Czas trwania zajęć 12 x 40 min.

Czas przebywania w strefie płatnej 12 x 75 min. 

Osoby powyżej 16 roku życia  8%  155,00 zł 
27 Przekroczenie czasu pobytu w strefie płatnej  Korzystanie z pływalni w godzinach otwarcia  1 min. Dotyczy zakupionych usług – na bilety wstępu oraz karnety 8%  0,30 zł 

II. HALA SPORTOWA

Lp.

Usługa

Opis usługi

Czas korzystania

Wiek (status) osób uprawnionych

VAT

Cena usługi

1

Wynajem hali sportowej (firmy, instytucje, osoby prywatne)

Korzystanie z hali i urządzeń w godzinach otwarcia

60 min.

bez ograniczeń

23%

180,00 zł

III. BOISKO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ

Lp.

Usługa

Opis usługi

Czas korzystania

Wiek  (status) osób uprawnionych

VAT

Cena

usługi

1

Wynajem boiska (firmy, instytucje, osoby prywatne)

Korzystanie z boiska w godzinach otwarcia

60 min.

Bez ograniczeń

23%

275,00 zł – ½ boiska

365,00 zł – całe boisko

IV. BOISKO GŁÓWNE (nawierzchnia trawiasta)

Lp.

Usługa

Opis usługi

Czas

korzystania

Status uprawnionych

osób / podmiotów

VAT

Cena

usługi

1

Wynajem stadionu

organizacja meczu 

w cenie usługi do dyspozycji płyta boiska, infrastruktura stadionowa, zaplecze sanitarno-szatniowe

korzystanie z obiektu w celu organizacji imprezy sportowej (w tym masowej)

zgodnie z przeznaczeniem obiektu

(mecz piłki nożnej lub innych gier zespołowych:

rugby, futbol amerykański, itp.) 

zgodnie z ustalonym harmonogramem imprezy

Bez ograniczeń

23%

27 000,00 zł

 

2

 

Wynajem płyty boiska

trening

w cenie usługi do dyspozycji płyta boiska, infrastruktura stadionowa, zaplecze sanitarno-szatniowe

korzystanie z płyty boiska

w celu przeprowadzenia treningu

60 min.

Bez ograniczeń

23%

4 900,00 zł

3

Wynajem płyty boiska

mecz 

w cenie usługi do dyspozycji płyta boiska, infrastruktura stadionowa, zaplecze sanitarno-szatniowe

korzystanie z płyty boiska

w celu organizacji meczu

(rozgrywki młodzieżowe, amatorskie

– bez rygorów organizacji imprezy masowej)

60 min.

Bez ograniczeń

23%

5 500,00 zł

4

Wynajem stadionu

organizacja imprezy plenerowej

w cenie usługi do dyspozycji płyta boiska, infrastruktura stadionowa, zaplecze sanitarno-szatniowe

korzystanie z obiektu

w celu organizacji imprezy plenerowej

(piknik, impreza firmowa, koncert itp.)

(niestandardowe korzystanie z obiektu)

zgodnie z ustalonym harmonogramem imprezy

Bez ograniczeń

23%

Na podstawie indywidualnych negocjacji

5

Uruchomienie oświetlenia

płyty głównej

Korzystanie z obiektu przy świetle sztucznym

60 min

Bez ograniczeń

23%

615,00 zł

6

Wynajem stadionu

organizacja meczu 

w cenie usługi do dyspozycji płyta boiska, infrastruktura stadionowa, zaplecze sanitarno-szatniowe

Wynajem płyty głównego stadionu w celu organizacji meczu

zgodnie z ustalonym harmonogramem imprezy

dla podmiotów, które  podpiszą umowę ze SCS AW na organizację minimum 15 meczów  w skali roku

23%

15 190,50 zł

7

Wynajem płyty boiska

trening

w cenie usługi do dyspozycji płyta boiska, infrastruktura stadionowa, zaplecze sanitarno-szatniowe

Wynajem płyty głównego stadionu w celu organizacji treningów

60 min.

dla podmiotów, które  podpiszą umowę ze SCS AW na organizację minimum 40 treningów w skali roku

23%

3 280,00 zł

V. SALA KONFERENCYJNA

Lp.

Usługa

Opis usługi

Czas

korzystania

Status uprawnionych

osób / podmiotów

VAT

Cena

usługi

1

Wynajem sali konferencyjnej (firmy, instytucje, osoby prywatne)

Korzystanie z sali konferencyjnej

poniedziałek – piątek w godz. 7.00 – 17.00 

60 min. 

Bez ograniczeń 

23%

25,00 zł

 

2

 

Wynajem sali konferencyjnej (firmy, instytucje, osoby prywatne) 

Korzystanie z sali konferencyjnej

poniedziałek – piątek w godz. 17.00 – 21.00 sobota, niedziela i święta

60 min. 

Bez ograniczeń 

23%

40,00 zł

OŚRODEK POLONIA - WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG – SZKOŁY NIEPUBLICZNE, STOWARZYSZENIA ORAZ INNE PODMIOTY KULTURY FIZYCZNEJ

I. PŁYWALNIA – usługi podstawowe

L.p.

Usługa

Opis usługi

Czas korzystania ze strefy płatnej

Wiek (status) osób

uprawnionych

VAT

Cena usługi 

1

Przekroczenie czasu pobytu w strefie płatnej 

Korzystanie z pływalni w godzinach otwarcia 

1 min.

Dotyczy zakupionych usług – na bilety wstępu oraz karnety

8%

0,30 zł

2

Opłata za zagubienie lub zniszczenie paska z transporterem lub uszkodzenie szafki szatniowej – opłata za 1 szt.

-

-

Bez ograniczeń

23% 

70,00 zł

I.I PŁYWALNIA – wynajem pływalni lub torów

1

Wynajem pływalni przez zorganizowane grupy sportowe z niepublicznych szkół, stowarzyszeń i innych podmiotów kultury fizycznej /bez instruktora/ 

Wyłączne korzystanie z całej pływalni przez grupy zorganizowane w celu realizacji programu szkolenia sportowego i/lub wychowania fizycznego

poniedziałek – piątek w godz. 7.00 – 17.00

30 min.

60 min.

Szkoły niepubliczne, stowarzyszenia i inne podmioty kultury fizycznej

23%

130,00 zł

260,00 zł

2

Wynajem pływalni przez zorganizowane grupy sportowe z niepublicznych szkół, stowarzyszeń i innych podmiotów kultury fizycznej /bez instruktora/

Wyłączne korzystanie z całej pływalni dla grupy zorganizowanej w celu realizacji programu wychowania fizycznego

poniedziałek – piątek w godz. 17.00 – 21.00 sobota, niedziela i święta

30 min.

60 min

Szkoły niepubliczne, stowarzyszenia i inne podmioty kultury fizycznej

23%

200,00 zł

365,00 zł

3

Wynajem 1 toru pływalni przez zorganizowane grupy sportowe z niepublicznych szkół i placówek oświatowych , stowarzyszeń i innych podmiotów kultury fizycznej /bez instruktora/ 

Wyłączne korzystanie z toru/torów na pływalni przez Wynajmującego

poniedziałek – piątek w godz. 07.00 – 17.00 

30 min.

60 min.

Szkoły niepubliczne, stowarzyszenia i inne podmioty kultury fizycznej

23%

22,00 zł

45,00 zł

4

Wynajem 1 toru pływalni przez zorganizowane grupy sportowe z niepublicznych szkół i placówek oświatowych , stowarzyszeń i innych podmiotów kultury fizycznej /bez instruktora/

Wyłączne korzystanie z całej pływalni dla grupy zorganizowanej w celu realizacji programu wychowania fizycznego

poniedziałek – piątek w godz. 17.00 – 21.00 sobota, niedziela i święta

30 min.

60 min.

Szkoły niepubliczne, stowarzyszenia i inne podmioty kultury fizycznej

23%

40,00 zł

65,00 zł

II HALA SPORTOWA

1

Wynajem hali sportowej przez zorganizowane grupy sportowe z niepublicznych szkół, stowarzyszeń i innych podmiotów kultury fizycznej

Wyłączne korzystanie z hali sportowej przez grupy zorganizowane w celu realizacji programu szkolenia sportowego i/lub wychowania fizycznego

poniedziałek – piątek w godz. 7.00 – 17.00 

60 min

Szkoły niepubliczne, stowarzyszenia i inne podmioty kultury fizycznej

 23%

155,00 zł

2

Wynajem hali sportowej przez zorganizowane grupy sportowe z niepublicznych szkół, stowarzyszeń i innych podmiotów kultury fizycznej

Wyłączne korzystanie z hali sportowej przez grupy zorganizowane w celu realizacji programu szkolenia sportowego i/lub wychowania fizycznego

poniedziałek – piątek w godz. 17.00 – 22.00 sobota, niedziela i święta  

60 min

Szkoły niepubliczne, stowarzyszenia i inne podmioty kultury fizycznej 

 23%

170,00 zł

III. BOISKO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ

1

Wynajem boiska przez zorganizowane grupy sportowe z niepublicznych szkół, stowarzyszeń i innych podmiotów kultury fizycznej

Wyłączne korzystanie z boiska przez grupy zorganizowane w celu realizacji programu szkolenia sportowego i/lub wychowania fizycznego

poniedziałek – piątek w godz. 7.00 – 17.00

60 min.

Szkoły niepubliczne, stowarzyszenia i inne podmioty kultury fizycznej 

23%

 80,00 zł – ½ boiska

155,00 zł – całe boisko 

2

Wynajem boiska przez zorganizowane grupy sportowe z niepublicznych szkół, stowarzyszeń 

Wyłączne korzystanie z boiska przez grupy zorganizowane w celu realizacji programu szkolenia sportowego i/lub wychowania fizycznego

poniedziałek – piątek w godz. 17.00 – 22.00 sobota, niedziela i święta

60 min.

Szkoły niepubliczne, stowarzyszenia i inne podmioty kultury fizycznej 

23%

205,00 zł – ½

boiska 285,00 zł – całe boisko

IV. BOISKO GŁÓWNE (nawierzchnia trawiasta)
1

Wynajem płyty boiska

mecz

w cenie usługi do dyspozycji płyta boiska, infrastruktura stadionowa, zaplecze sanitarno-szatniowe 

Korzystanie z płyty boiska w celu organizacji meczu (rozgrywki młodzieżowe, amatorskie – bez rygorów organizacji imprezy masowej)

60 min

Szkoły niepubliczne stowarzyszenia, związki sportowe oraz inne podmioty kultury fizycznej  23%  4 300,00 zł
2 Uruchomienie oświetlenia płyty głównej Korzystanie z obiektu przy świetle sztucznym 

60 min. 

Szkoły niepubliczne stowarzyszenia, związki sportowe oraz inne podmioty kultury fizycznej 23%  615,00 zł

V. MINI BOISKO

Lp.

Usługa

Opis usługi

Czas korzystania

Wiek (status) osób uprawnionych

VAT

Cena usługi

1

Wynajem mini boiska przez zorganizowane grupy sportowe z niepublicznych szkół, stowarzyszeń i innych podmiotów kultury fizycznej

Wyłączne korzystanie z mini boiska przez grupy zorganizowane w celu realizacji programu szkolenia sportowego i/lub wychowania fizycznego

poniedziałek – piątek w godz. 7.00 – 22.00 sobota, niedziela i święta 

60 min.

Szkoły niepubliczne, stowarzyszenia i inne podmioty kultury fizycznej

23%

25,00 zł

VI. SALA KONFERENCYJNA

Lp.

Usługa

Opis usługi

Czas

korzystania

Status uprawnionych

osób / podmiotów

VAT

Cena

usługi

1

Wynajem sali konferencyjnej przez zorganizowane grupy sportowe z niepublicznych szkół, stowarzyszeń i innych podmiotów kultury fizycznej 

Korzystanie z sali konferencyjnej

poniedziałek – piątek w godz. 7.00 – 17.00

60 min

Szkoły niepubliczne, stowarzyszenia i inne podmioty kultury fizycznej

23%

25,00 zł

 

2

 

Wynajem sali konferencyjnej przez zorganizowane grupy sportowe z niepublicznych szkół, stowarzyszeń i innych podmiotów kultury fizycznej 

Korzystanie z sali konferencyjnej

poniedziałek – piątek w godz. 17.00 – 21.00 sobota, niedziela i święta 

60 min.

Szkoły niepubliczne, stowarzyszenia i inne podmioty kultury fizycznej

23%

40,00 zł

WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ I USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE M.ST. WARSZAWY

I. PŁYWALNIA – wynajem pływalni lub torów

L.p.

Usługa

Opis usługi

Czas korzystania ze strefy płatnej

Wiek (status) osób

uprawnionych

Cena usługi

1

Wynajem pływalni przez zorganizowane grupy sportowe z publicznych szkół, placówek oświatowych oraz innych podmiotów budżetowych /bez instruktora/

Wyłączne korzystanie z całej pływalni przez grupy zorganizowane w celu realizacji programu szkolenia sportowego i/lub wychowania fizycznego

poniedziałek – piątek w godz. 7.00 – 17.00

30 min.

60 min

Szkoły publiczne, placówki oświatowe oraz inne jednostki i zakłady budżetowe

106,00 zł

212,00 zł

2

Wynajem pływalni przez zorganizowane grupy sportowe z publicznych szkół, placówek oświatowych oraz innych podmiotów budżetowych /bez instruktora/

Wyłączne korzystanie z całej pływalni przez grupy zorganizowane w celu realizacji programu szkolenia sportowego i/lub wychowania fizycznego

poniedziałek – piątek w godz. 17.00 – 21.00 sobota, niedziela i święta

30 min.

60 min.

Szkoły publiczne, placówki oświatowe oraz inne jednostki i zakłady budżetowe 

163,00 zł

297,00 zł

3

Wynajem 1 toru pływalni przez zorganizowane grupy sportowe z publicznych szkół, placówek oświatowych oraz innych podmiotów budżetowych /bez instruktora/

Wyłączne korzystanie z toru/torów na pływalni przez grupy zorganizowane w celu realizacji programu szkolenia sportowego i/lub wychowania fizycznego

poniedziałek – piątek w godz. 7.00 – 17.00

30 min.

60 min.

Szkoły publiczne, placówki oświatowe oraz inne jednostki i zakłady budżetowe

18,00 zł

37,00 zł

4

Wynajem 1 toru pływalni przez zorganizowane grupy sportowe z publicznych szkół, placówek oświatowych oraz innych podmiotów budżetowy

Wyłączne korzystanie z toru/torów na pływalni przez grupy zorganizowane w celu realizacji programu szkolenia sportowego i/lub wychowania fizycznego

poniedziałek – piątek w godz. 17.00 – 21.00 sobota, niedziela i święta 

30 min.

60 min

Szkoły publiczne, placówki oświatowe oraz inne jednostki i zakłady budżetowe

33,00 zł

53,00 zł

II. HALA SPORTOWA

1

Wynajem hali sportowej przez zorganizowane grupy sportowe z publicznych szkół, placówek oświatowych oraz innych podmiotów budżetowych

Wyłączne korzystanie z hali sportowej przez grupy zorganizowane w celu realizacji programu szkolenia sportowego i/lub wychowania fizycznego

poniedziałek – piątek w godz. 7.00 – 17.00 

60 min.

 

Szkoły publiczne, placówki oświatowe oraz inne jednostki i zakłady budżetowe

126,00 zł ł

2

Wynajem hali sportowej przez zorganizowane grupy sportowe z publicznych szkół, placówek oświatowych oraz innych podmiotów budżetowych

Wyłączne korzystanie z hali sportowej przez grupy zorganizowane w celu realizacji programu szkolenia sportowego i/lub wychowania fizycznego

poniedziałek – piątek w godz. 17.00 – 22.00 sobota, niedziela i święta

60 min.

 

Szkoły publiczne, placówki oświatowe oraz inne jednostki i zakłady budżetowe

139,00 zł

III. WYNAJEM BOISKA ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ

1

Wynajem boiska przez zorganizowane grupy sportowe z publicznych szkół, placówek oświatowych oraz innych podmiotów budżetowych

Wyłączne korzystanie z boiska przez grupy zorganizowane w celu realizacji programu szkolenia sportowego i/lub wychowania fizycznego

poniedziałek – piątek w godz. 7.00 – 17.00 

60 min.

Szkoły publiczne, placówki oświatowe oraz inne jednostki i zakłady budżetowe

65,00 zł – ½

boiska 126,00 zł – całe boisko

2

Wynajem boiska przez zorganizowane grupy sportowe z publicznych szkół, placówek oświatowych oraz innych podmiotów budżetowych

Wyłączne korzystanie z boiska przez grupy zorganizowane w celu realizacji programu szkolenia sportowego i/lub wychowania fizycznego

poniedziałek – piątek w godz. 17.00 – 22.00 sobota, niedziela i święta

60 min.

Szkoły publiczne, placówki oświatowe oraz inne jednostki i zakłady budżetowe

167,00 zł – ½

boiska 232,00 zł – całe boisko

IV. BOISKO GŁÓWNE (nawierzchnia trawiasta) 

L.p.

Usługa

Opis usługi

Czas korzystania ze strefy płatnej

Wiek (status) osób

uprawnionych

Cena usługi

1

Wynajem płyty boiska

– mecz

w cenie usługi do dyspozycji płyta boiska, infrastruktura stadionowa, zaplecze sanitarno-szatniowe

Korzystanie z płyty boiska w celu organizacji meczu (rozgrywki młodzieżowe, amatorskie – bez rygorów organizacji imprezy masowej)

60 min

Szkoły publiczne, placówki oświatowe oraz inne jednostki i zakłady budżetowe

  3 496,00 zł 

2

Uruchomienie oświetlenia płyty głównej

Korzystanie z obiektu przy świetle sztucznym 

60 min

Szkoły publiczne, placówki oświatowe oraz inne jednostki i zakłady budżetowe

500,00 zł 

V. MINI BOISKO

1

Wynajem mini boiska przez zorganizowane grupy sportowe z publicznych szkół, placówek oświatowych oraz innych podmiotów budżetowych

Wyłączne korzystanie z mini boiska przez grupy zorganizowane w celu realizacji programu szkolenia sportowego i/lub wychowania fizycznego

poniedziałek – piątek w godz. 7.00 – 22.00 sobota, niedziela i święta

60 min. 

Szkoły publiczne, placówki oświatowe oraz inne jednostki i zakłady budżetowe

21,00 zł

VI. SALA KONFERENCYJNA

1

Wynajem sali konferencyjnej przez zorganizowane grupy sportowe z publicznych szkół, placówek oświatowych oraz innych p

Korzystanie z sali konferencyjnej

poniedziałek – piątek w godz. 7.00 – 17.00

60 min.

Szkoły publiczne, placówki oświatowe oraz inne jednostki i zakłady budżetowe

21,00 zł 

2

Wynajem sali konferencyjnej przez zorganizowane grupy sportowe z publicznych szkół, placówek oświatowych oraz innych p

Korzystanie z sali konferencyjnej

poniedziałek – piątek w godz. 17.00 – 21.00 sobota, niedziela i święta

60 min.

Szkoły publiczne, placówki oświatowe oraz inne jednostki i zakłady budżetowe

33,00 zł

INFORMACJE OGÓLNE

Bilet ulgowy przysługuje: dzieciom i młodzieży uczącej się (do 26 r.ż.), emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym oraz opiekunowi osoby niepełnosprawnej. Dzieci do ukończenia 4-go roku życia pod opieką osoby pełnoletniej korzystają z pływalni bezpłatnie.

Weterani (w rozumieniu Programu przez „weteranów” należy rozumieć członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art.6 (2) ust.2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz.276 z późn. zmianami) uprawnieni są do nieodpłatnego korzystania z pływalni w każdą niedzielę w wymiarze 75 minut w strefie płatnej. Po przekroczeniu czasu pobytu obowiązuje dopłata zgodna z cennikiem

Wszystkich klientów obowiązują zasady korzystania z obiektu zawarte w Regulaminach Ośrodka Polonia.

Klienci kupujący karnet mają prawo rezerwacji terminu uczestnictwa w zajęciach zgodnie z harmonogramem zapisów i regulaminem zajęć.

Osoby korzystające z biletów ulgowych są zobowiązane do każdorazowego okazywania ważnej legitymacji, uprawniającej do zniżki. W przypadku braku legitymacji, klient może nabyć wyłącznie bilet bez zniżki.

OŚRODEK POLONIA - WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z MIEJSC POSTOJOWYCH

I. PARKING

L.p.

Usługa

Opis usługi

Czas korzystania

Status uprawnionych osób / podmiotów

VAT

Cena usługi

1

Zakup biletu jednorazowego

Korzystanie z miejsca postojowego

1 h

Samochody do 3,5 tony

23%

4,00 zł

2

Zakup biletu jednorazowego

Korzystanie z miejsca postojowego

1 h

Samochody powyżej 3,5 tony typu bus

23%

6,00 zł

3

Zakup biletu jednorazowego

Korzystanie z miejsca postojowego

1 h

Autokary

23%

15,00 zł

4

Zakup biletu jednorazowego

Korzystanie z miejsca postojowego

1 doba

Samochody do 3,5 tony

23%

50,00 zł

5

Zakup biletu jednorazowego

Korzystanie z miejsca postojowego

1 doba

Samochody powyżej 3,5 tony typu bus

23%

75,00 zł

6

Zakup biletu jednorazowego

Korzystanie z miejsca postojowego

1 doba

Autokary

23%

100,00 zł

7

Opłata abonamentowa

Korzystanie z miejsca postojowego

Przez 30 dni 24 h na dobę

Samochody do 3,5 tony

23%

307,50 zł

8

Opłata abonamentowa

Korzystanie z miejsca postojowego

Przez 30 dni 24 h na dobę

Samochody powyżej 3,5 tony typu bus

23%

369,00 zł

9

Opłata abonamentowa

Korzystanie z miejsca postojowego

Przez 30 dni 24 h na dobę

Autokary

23%

450,00 zł

Pliki do pobrania: