Cennik

OŚRODEK POLONIA - WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG

I. PŁYWALNIA – usługi podstawowe

Usługa

Wejścia indywidualne

Publiczne placówki oświatowe2

Szkoły niepubliczne, stowarzyszenia i inne podmioty kultury fizycznej3

Podmioty wynajmujące obiekty do regularnego szkolenia sportowego4

Podmioty wynajmujące okazjonalnie obiekty do szkolenia sportowego

 

1. Bilet jednorazowy – normalny

 

45 min. – 9,00 zł

-

-

-

-

75 min. – 16,00 zł

-

-

-

-

2. Bilet jednorazowy – normalny z Kartą Młodego Warszawiaka oraz Kartą Warszawiaka

 

45 min. – 8,00 zł

-

-

-

-

75 min. – 14,50 zł

-

-

-

-

 

3. Bilet jednorazowy – ulgowy1

 

45 min. – 7,00 zł

-

-

-

-

75 min. – 12,00 zł

-

-

-

-

4. Bilet jednorazowy - ulgowy z Kartą Młodego Warszawiaka oraz Kartą Warszawiaka

45 min. – 6,50 zł

-

-

-

-

75 min. – 11,00 zł

-

-

-

-

5. Karnet imienny (15 wejść) - normalny

15 x 45 min. – 110,00 zł

-

-

-

-

15 x 75 min. – 190,00 zł

-

-

-

-

6. Karnet imienny (15 wejść) - ulgowy

15 x 45 min. – 80,00 zł

-

-

-

-

15 x 45 min. – 150,00 zł

-

-

-

-

7. Przekroczenie czasu pobytu w strefie płatnej, dotyczy zakupionych biletów wstępu oraz karnetów

0,30 zł/ 1 min.

0,30 zł/ 1 min.

0,30 zł/ 1 min.

0,30 zł/ 1 min.

0,30 zł/ 1 min.

8. Opłata za zgubienie lub zniszczenie paska z transponderem lub uszkodzenie szafki szatniowej

70,00 zł/ 1 szt.

70,00 zł/ 1 szt.

70,00 zł/ 1 szt.

70,00 zł/ 1 szt.

70,00 zł/ 1 szt.

9. Opłata za wydanie duplikatu karty (karta zagubiona lub zniszczona)

20,00 zł/ 1 szt.

-

-

-

-

I.I PŁYWALNIA – nauka pływania

Usługa

Wejścia indywidualne

Publiczne placówki oświatowe2

Szkoły niepubliczne, stowarzyszenia i inne podmioty kultury fizycznej3

Podmioty wynajmujące obiekty do regularnego szkolenia sportowego4

Podmioty wynajmujące okazjonalnie obiekty do szkolenia sportowego

10. Indywidualna lekcja nauki pływania

30 min. - czas trwania lekcji/ 60 min. - czas przebywania w strefie płatnej - 45,00 zł

-

-

-

-

11. Karnet na indywidualną naukę pływania (4 wejścia)

4 x 30 min. - czas trwania lekcji/ 60 min. - czas przebywania w strefie płatnej – 150,00 zł

-

-

-

-

12. Przekroczenie czasu pobytu w strefie płatnej, dotyczy zakupionych biletów wstępu oraz karnetów

0,30 zł/ 1 min.

-

-

-

-

I.II PŁYWALNIA – wynajem pływalni lub torów

Usługa

Publiczne placówki oświatowe2

Szkoły niepubliczne, stowarzyszenia i inne podmioty kultury fizycznej3

Podmioty wynajmujące obiekty do regularnego szkolenia sportowego4 (dotyczy podmiotów, które podpiszą umowę z SCS AW na organizację minimum 20 godzin treningowych lub meczowych w skali roku)

Podmioty wynajmujące okazjonalnie obiekty do szkolenia sportowego

13. Wynajem pływalni /bez instruktora/

60 min. – 210,00 zł

60 min. – 258,00 zł

60 min. – 362,00 zł

60 min. – 542,00 zł

14. Wynajem 1 toru na pływalni /bez instruktora/

60 min. – 35,00 zł

60 min. – 43,00 zł

60 min. – 60,00 zł

60 min. – 90,00 zł

15. Wynajem pływalni w celu organizacji imprezy, eventu, itp.

Cena ustalana na podstawie indywidualnych negocjacji, uzależniona od charakteru wynajmu

I.III PŁYWALNIA – instruktorzy zewnętrzni

Usługa

Wejścia instruktorskie (dotyczy osób prowadzących  działalność gospodarczą, które podpiszą umowę z Ośrodkiem)

Publiczne placówki oświatowe2

Szkoły niepubliczne, stowarzyszenia i inne podmioty kultury fizycznej3

Podmioty wynajmujące obiekty do regularnego szkolenia sportowego4

Podmioty wynajmujące okazjonalnie obiekty do szkolenia sportowego

16. Bilet instruktorski

60 min. – 20,00 zł

-

-

-

-

17. Karnet instruktorski (10 wejść)

10 x 60 min. – 180,00 zł

-

-

-

-

18. Przekroczenie czasu pobytu w strefie płatnej, dotyczy zakupionych biletów wstępu oraz karnetów

0,40 zł/ 1 min.

-

-

-

-

I.IV PŁYWALNIA – zajęcia Aquacycling (Aqua Bike)

Usługa

Wejścia indywidualne

Publiczne placówki oświatowe2

Szkoły niepubliczne, stowarzyszenia i inne podmioty kultury fizycznej3

Podmioty wynajmujące obiekty do regularnego szkolenia sportowego4

Podmioty wynajmujące okazjonalnie obiekty do szkolenia sportowego

19. Bilet jednorazowy - normalny

40 min. - czas trwania lekcji/ 75 min. - czas przebywania w strefie płatnej - 25,00 zł

-

-

-

-

20. Karnet na grupowe zajęcia z instruktorem (4 wejścia)

4 x 40 min. - czas trwania lekcji/ 75 min. - czas przebywania w strefie płatnej – 90,00 zł

-

-

-

-

21. Karnet na grupowe zajęcia z instruktorem (8  wejść)

8 x 40 min. - czas trwania lekcji/ 75 min. - czas przebywania w strefie płatnej – 150,00 zł

-

-

-

-

22. Karnet na grupowe zajęcia z instruktorem (12  wejść)

12 x 40 min. - czas trwania lekcji/ 75 min. - czas przebywania w strefie płatnej - 200,00 zł

-

-

-

-

23. Przekroczenie czasu pobytu w strefie płatnej, dotyczy zakupionych biletów wstępu oraz karnetów

0,30 zł/ 1 min.

-

-

-

-

I.V PŁYWALNIA – zajęcia Aqua Aerobik

Usługa

Wejścia indywidualne

Publiczne placówki oświatowe2

Szkoły niepubliczne, stowarzyszenia i inne podmioty kultury fizycznej3

Podmioty wynajmujące obiekty do regularnego szkolenia sportowego4

Podmioty wynajmujące okazjonalnie obiekty do szkolenia sportowego

24. Bilet jednorazowy - normalny

40 min. - czas trwania lekcji/ 75 min. - czas przebywania w strefie płatnej - 20,00 zł

-

-

-

-

25. Karnet na grupowe zajęcia z instruktorem (4 wejścia)

4 x 40 min. - czas trwania lekcji/ 75 min. - czas przebywania w strefie płatnej - 75,00 zł

-

-

-

-

26. Karnet na grupowe zajęcia z instruktorem (8  wejść)

8 x 40 min. - czas trwania lekcji/ 75 min. - czas przebywania w strefie płatnej - 120,00 zł

-

-

-

-

27. Karnet na grupowe zajęcia z instruktorem (12  wejść)

12 x 40 min. - czas trwania lekcji/ 75 min. - czas przebywania w strefie płatnej - 155,00 zł

-

-

-

-

28. Przekroczenie czasu pobytu w strefie płatnej, dotyczy zakupionych biletów wstępu oraz karnetów

0,30 zł/ 1 min.

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. HALA

Usługa

Publiczne placówki oświatowe2

Szkoły niepubliczne, stowarzyszenia i inne podmioty kultury fizycznej3

Podmioty wynajmujące obiekty do regularnego szkolenia sportowego4 (dotyczy podmiotów, które podpiszą umowę z SCS AW na organizację minimum 20 godzin treningowych lub meczowych w skali roku)

Podmioty wynajmujące okazjonalnie obiekty do szkolenia sportowego

1. Wynajem hali sportowej – trening/mecz

60 min. – 100,00 zł

60 min. – 123,00 zł

60 min. – 135,00 zł

60 min. – 180,00 zł

2. Wynajem hali sportowej w celu organizacji imprezy, eventu, itp.

Cena ustalana na podstawie indywidualnych negocjacji, uzależniona od charakteru wynajmu

 

 

III. BOISKO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ

Usługa

Publiczne placówki oświatowe2

Szkoły niepubliczne, stowarzyszenia i inne podmioty kultury fizycznej3

Podmioty wynajmujące obiekty do regularnego szkolenia sportowego4 (dotyczy podmiotów, które podpiszą umowę z SCS AW na organizację minimum 20 godzin treningowych lub meczowych w skali roku)

Podmioty wynajmujące okazjonalnie obiekty do szkolenia sportowego

1. Wynajem boiska

½ boiska/ 60 min. – 50,00 zł

½ boiska/ 60 min. – 62,00 zł

½ boiska/ 60 min. – 148,00 zł

½ boiska/ 60 min. – 178,00 zł

całe boisko/ 60 min. – 100,00 zł

całe boisko/ 60 min. – 123,00 zł

całe boisko/ 60 min. – 295,00 zł

całe boisko/ 60 min. – 357,00 zł

2. Wynajem boiska w celu organizacji imprezy, eventu, itp.

Cena ustalana na podstawie indywidualnych negocjacji, uzależniona od charakteru wynajmu

 

 

IV. BOISKO GŁÓWNE (nawierzchnia trawiasta)

Usługa

Publiczne placówki oświatowe2

Szkoły niepubliczne, stowarzyszenia i inne podmioty kultury fizycznej3

Podmioty wynajmujące obiekty do regularnego szkolenia sportowego4 (dotyczy podmiotów, które podpiszą umowę z SCS AW na organizację minimum 30 godzin treningowych lub meczowych w skali roku)

Podmioty wynajmujące okazjonalnie obiekty do szkolenia sportowego

1. Wynajem płyty boiska – trening lub mecz

60 min. – 3 070,00 zł

60 min. – 3 776,00 zł

60 min. – 3 965,00 zł

60 min. – 4 720,00 zł

2. Oświetlenie płyty głównej

60 min. – 500,00 zł

60 min. – 615,00 zł

60 min. – 615,00 zł

60 min. – 615,00 zł

3. Wynajem boiska/stadionu w celu organizacji imprezy, eventu, itp.

Cena ustalana na podstawie indywidualnych negocjacji, uzależniona od charakteru wynajmu

 

V. MINI BOISKO

Usługa

Publiczne placówki oświatowe2

Szkoły niepubliczne, stowarzyszenia i inne podmioty kultury fizycznej3

Podmioty wynajmujące obiekty do regularnego szkolenia sportowego4 (dotyczy podmiotów, które podpiszą umowę z SCS AW na organizację minimum 20 godzin treningowych w skali roku)

Podmioty wynajmujące okazjonalnie obiekty do szkolenia sportowego

1. Wynajem mini boiska

60 min. – 21,00 zł

60 min. – 25,00 zł

60 min. – 25,00 zł

60 min. – 25,00 zł

 

 

 

 

 

 

VI. SALA KONFERENCYJNA

Usługa

Publiczne placówki oświatowe2

Szkoły niepubliczne, stowarzyszenia i inne podmioty kultury fizycznej3

Podmioty wynajmujące okazjonalnie

1. Wynajem sali konferencyjnej

60 min. – 21,00 zł

60 min. – 25,00 zł

60 min. – 40,00 zł

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

1 Bilet ulgowy przysługuje: dzieciom i młodzieży uczącej się (do 26 r.ż.), emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym oraz opiekunowi osoby niepełnosprawnej. Dzieci do ukończenia 4-go roku życia pod opieką osoby pełnoletniej korzystają z pływalni bezpłatnie.

2 Placówki korzystające ze zwolnienia z podatku VAT ze względu na regulacje miejskie.

3 Szkoły niepubliczne, stowarzyszenia i inne podmioty non profit działające w obszarze krzewienia kultury fizycznej dzieci i młodzieży.

4 Pozostałe podmioty wykorzystujące infrastrukturę sportową zgodnie z przeznaczeniem.

Weterani i Kombatanci (w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa oraz ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego) uprawnieni są do nieodpłatnego korzystania z pływalni w każdą niedzielę w wymiarze 75 minut w strefie płatnej. Po przekroczeniu czasu pobytu obowiązuje dopłata zgodna z cennikiem.

Wszystkich klientów obowiązują zasady korzystania z obiektu zawarte w Regulaminach Ośrodka Polonia.

Klienci kupujący karnet mają prawo rezerwacji terminu uczestnictwa w zajęciach zgodnie z harmonogramem zapisów i regulaminem zajęć.

Osoby korzystające z biletów ulgowych są zobowiązane do każdorazowego okazywania ważnej legitymacji, uprawniającej do zniżki. W przypadku braku legitymacji, klient może nabyć wyłącznie bilet bez zniżki.

 

 

 

Pliki do pobrania: