Pływalnia w Ośrodku Polonia od 8 maja. Sprawdź zasady

7 maja 2021
Pływalnia w Ośrodku Polonia od 8 maja. Sprawdź zasady

Szanowni Państwo,

zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Rady Ministrów utrzymany został katalog osób/podmiotów, które możemy zaprosić na pływalnię w Ośrodku Polonia.

Nieustająco pływalnia dostępna jest dla:

1) sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu

2) zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.z2020r.poz.1133),

3) zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej,

4) zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

5) zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych,

6) dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy,

Ważne: dopuszcza się także korzystanie z pływalni zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18. roku życia (niezależnie od zapisów pkt 6 powyżej), przy czym na pływalni może przebywać nie więcej niż połowa obłożenia obiektu.

Podmioty (lub osoby) spełniające choćby jeden z punktów powyżej, zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie albo inne dokumenty (licencje, zaświadczenia) poświadczające spełnianie powyższego warunku, a także - jeśli to wymagane - podpisać umowę na korzystanie z obiektu w administracji Ośrodka. Opłata za korzystanie z obiektu zgodna z cennikiem dostępnym na stronie internetowej.

Jednocześnie informujemy, że pozostała infrastruktura sportowa Ośrodka Polonia także będzie dostępna zgodnie z rozporządzeniem wyłącznie dla wskazanych powyżej osób/podmiotów.

W razie pytań/wątpliwości/zgłoszeń prosimy o kontakt z recepcją Ośrodka:

polonia@aktywnawarszawa.waw.pl lub pod numerem tel.: 22 16 27 332;

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. Zachęcamy do śledzenia naszej strony www i serwisu Facebook, gdzie będziemy podawali najnowsze informacje.