Ośrodek Polonia: pływalnia nadal dla kadrowiczów, ale tylko sportów olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych

23 kwietnia 2021
Ośrodek Polonia: pływalnia nadal dla kadrowiczów, ale tylko sportów olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych

Szanowni Państwo,

rząd po raz kolejny zmienił rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Do poniedziałku 3 maja pływalnia w Ośrodku Polonia będzie dostępna wyłącznie dla członków kadry narodowej sportów olimpijskich lub zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich lub igrzysk głuchych. 

Na podanej na stronie www rządu liście nie ma Polskiego Związku Przeciągania Liny, dlatego członkowie tego związku podobnie jak klienci indywidualni decyzją Rady Ministrów nie będą obsługiwani.

Pełna lista związków sportów olimpijskich TUTAJ

W razie pytań/wątpliwości/zgłoszeń prosimy o kontakt z recepcją Ośrodka:

- polonia@aktywnawarszawa.waw.pl lub pod numerem tel.: 22 16 27 332;

Ze względu na organiczenia wynikające ze stanu epidemii pływalnia Ośrodka Polonia bedzie nieczynna w niedzielę w 25 kwietnia. 

Jednocześnie informujemy, że pozostała infrastruktura sportowa Ośrodka Polonia będzie dostępna zgodnie z rozporządzeniem wyłącznie dla:

1. sportowców zawodowych w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2)

2. lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133),

3. lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej,

4. lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy,

5. lub zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych,

6. lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Podmioty (lub osoby) spełniające zapis rozporządzenia, o którym mowa powyżej, zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie albo inne dokumenty (licencje, zaświadczenia) poświadczające spełnianie powyższego warunku, a także - jeśli to wymagane - podpisać umowę na korzystanie z obiektu w administracji Ośrodka. Opłata za korzystanie z obiektu zgodna z cennikiem dostępnym na stronie internetowej.

Opłata za korzystanie z obiektu zgodna z cennikiem dostępnym na stronie internetowej.

Przypominamy również całkowicie zamknięte pozostają pływalnie w Ośrodkach Grzybowska, Namysłowska i Rozbrat.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. Zachęcamy do śledzenia naszej strony www i serwisu Facebook, gdzie będziemy podawali najnowsze informacje.