Ośrodek Polonia do 31 stycznia [SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ]

15 stycznia 2021
Ośrodek Polonia do 31 stycznia  [SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ]

Szanowni Państwo,

zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 14.01.2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wcześniej wprowadzone restrykcje (rozporządzenie RM z dn. 21.12.2020 z późn. zm.) zostają przedłużone, co oznacza, że nadal jesteśmy zmuszeni ograniczyć działalność Ośrodka Polonia do 31 stycznia 2021 (lub na kolejny okres jeśli rządowe restrykcje zostaną wydłużone). Oznacza to, że zgodnie z rozporządzeniem pływalnia w Ośrodku Polonia ponownie bedzie dostępna (od 25 stycznia 2021 r.), ale wyłacznie dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych. Pozostałe pływalnie Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (tj. w Ośrodku Grzybowska, Namysłowska i Rozbrat) będą nieczynne.

 Pozostała infrastruktura sportowa Ośrodka Polonia będzie dostępna zgodnie z rozporządzeniem tylko i wyłącznie dla:

1. sportowców zawodowych w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3);

2. lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133);

3. lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej;

4. lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy;

5. lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Podmioty spełniające zapisy rozporządzenia, o których mowa powyżej zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie albo inne dokumenty poświadczające spełnianie powyższych warunków w administracji Ośrodka Polonia. Opłata za korzystanie z obiektu zgodna z cennikiem dostępnym na stronie internetowej tutaj.

Godziny otwarcia

poniedziałek – niedziela: 6.00 – 22.00

W razie pytań/wątpliwości/zgłoszeń prosimy o kontakt z administracją Ośrodka: polonia@aktywnawarszawa.waw.pl lub pod numerem tel.: 22  162 73 37.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. Zachęcamy do śledzenia naszej strony www i serwisu Facebook, gdzie będziemy podawali najnowsze informacje.