REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ŁYŻEW

 1. Wypożyczalnia łyżew prowadzona jest przez Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa.
 2. Wypożyczalnia czynna jest w godzinach funkcjonowania lodowiska.
 3. Wypożyczenia łyżew dokonuje się na podstawie pisemnego oświadczenia na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub wpłaceniu kaucji w wysokości 150 PLN za każdą parę łyżew.
 4. Nie honoruje się dokumentów osób, które nie są obecne podczas wypożyczania łyżew.
 5. Łyżwy wypożyczane są na 60 minut, po przekroczeniu tego czasu naliczana jest opłata za następną pełną godzinę.
 6. Nie wypożycza się łyżew na czas krótszy niż 60 minut.
 7. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową do ceny zakupu łyżew wg faktury za : kradzież, zgubienie lub zniszczenie wypożyczonych łyżew.
 8. Na łyżwach można przebywać tylko na tafli lodowiska oraz w miejscach wyłożonych gumową wykładziną.
 9. Zabrania się przekazywania innym osobom wypożyczonych łyżew.
 10. Wymiany łyżew dokonuje się poza kolejnością.
 11. Opłaty za wypożyczenie łyżew reguluje cennik.
 12. Łyżwy oddaje się oczyszczone ze śniegu.

Pliki do pobrania: