REGULAMIN SZTUCZNEJ RZEKI

Długość – 44,80 metra
Obwód min  – 38,50 metra

Obwód max – 51,40 metra

Część ogólna

1.Sztuczna rzeka jest integralną częścią pływalni i obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego pływalni oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.

2.Każda osoba korzystająca ze sztucznej rzeki ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem oraz tablicami informacyjnymi.

3.Korzystanie ze sztucznej rzeki odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

4.Sztuczna rzeka dostępna jest dla wszystkich użytkowników pływalni umiejących pływać z wyjątkiem:

 1. dzieci do 7 roku życia,
 2. uczestników grup zorganizowanych bez obecności  opiekuna.

Zasady korzystania

 1. Dzieci do lat 13 mogą korzystać ze sztucznej rzeki wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
 2. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających ze sztucznej rzeki i pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
 1. wnoszenia do rynny jakichkolwiek przedmiotów oraz korzystania ze sztucznej rzeki z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności : okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem pływackim (deskami, rękawkami, itp.).
 2. zatrzymywania się i stawania wewnątrz rynny,
 3. nurkowania pod lustrem wody,
 4. wchodzenia do rynny sztucznej rzeki poza miejscem do tego przeznaczonym.
 1. Jedyną dozwoloną pozycją pływacką jest pozycja leżąca na plecach z wyprostowanymi  nogami, skierowanymi w kierunku płynięcia i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała. Pozycję tą należy zachować przez cały czas płynięcia. Inne pozycje pływackie są zabronione.
 2. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy pływalni. Wszystkie osoby korzystające ze sztucznej rzeki są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 3. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu sztucznej rzeki wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik lub jego opiekun.
 4. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane ze sztucznej rzeki, a także z terenu pływalni.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego     Regulaminu  oraz Regulaminu Ośrodka Moczydło nie będą rozpatrywane.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub Regulaminem Ośrodka Moczydło decyzje podejmuje Dyrektor SCS Aktywna Warszawa.

Pliki do pobrania: