REGULAMIN PŁYWAJĄCEJ ŚCIEŻKI

Część ogólna

 1. Pływająca ścieżka jest integralną częścią pływalni i obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego Ośrodka Moczydło oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
 2. Każda osoba korzystająca z Pływającej ścieżki ma obowiązek zapoznania się z jej instrukcją oraz tablicami informacyjnymi.
 3. Z pływającej ścieżki korzystać mogą wyłącznie osoby, którym wzrost pozwala samodzielnie w pozycji stojącej uchwycić linę siatki.
 4. Pływająca ścieżka dostępna jest dla wszystkich użytkowników pływalni umiejących pływać z wyjątkiem:

- osób z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, układu kostnego,  

   neurologicznymi i gastrycznymi,

- uczestników grup zorganizowanych bez obecności  opiekuna przy urządzeniu,

- dzieci do lat 13 bez stałej opieki rodziców lub dorosłych opiekunów.

 1. Opiekun jest zobowiązany do przebywania w bezpośrednim sąsiedztwie Pływającej ścieżki, podczas korzystania z niej przez podopiecznego.
 2. Korzystanie z Pływającej ścieżki odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Zasady korzystania

 1. Podczas wchodzenia na krążki należy zachować szczególną ostrożność.
 2. Jednocześnie z Pływającej ścieżki mogą korzystać maksymalnie trzy osoby, zachowując niezbędny odstęp minimum jednego krążka od poprzednika.
 3. Po zakończeniu przejścia należy niezwłocznie opuścić strefę wody w sąsiedztwie krążków.
 4. Zabrania się zachowań mogących stwarzać zagrożenie dla użytkowników, w tym w szczególności:
 1. wchodzenia na krążki bez kontaktu z liną,
 2. wbiegania lub wskakiwania na krążki,
 3. zmiany kierunku podczas pokonywania trasy,
 4. przebywania w wodzie w sąsiedztwie krążków po utracie kontaktu z liną,
 5. wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów oraz wykonywania przejścia z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności : okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) lub/i sprzętem pływackim (deskami, rękawkami i okularkami pływackimi, itp.),
 6. przeszkadzania w jakikolwiek sposób osobom pokonującym trasę,
 7. wpływania między krążki,
 8. nurkowania pod krążkami.
 1. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią: opiekunowie, ratownicy i pracownicy pływalni. Wszystkie osoby korzystające z Pływającej ścieżki są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 2. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik lub jego opiekun.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego     Regulaminu  oraz Regulaminu Ośrodka Moczydło nie będą rozpatrywane.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub Regulaminem Ośrodka Moczydło decyzje podejmuje Dyrektor SCS Aktywna Warszawa.

 

 

 

 

Pliki do pobrania: